Forvaltningsdatabasen

Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin
Utvalgsnummer: 2239000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Kirke- og kulturdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved Regjeringsvedtak 10.05.90.
Mandat:
Holde seg orientert om forskningsetiske spørsmål innen medisin, være koordinerende og rådgivende instans for de regionale komiteene, informere forskere, administrasjon og allmennhet, avgi betenkninger i prinsipielle saker og uttale seg i enkeltsaker.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 12 0 18 615000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 12 0 15 1500000
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 12 0 19 1870000
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 0 5 325000
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 1358214
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Vanlig medlem Sigrun M Møgedal 2 220 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tove Bea Pedersen 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anton Brøgger 1 301 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Torleiv Austad 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Svein Aa Christoffersen 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Birger Stuevold Lassen 1 301 Professor Av departement 1970
1994 Leder Jarle Ofstad 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Fylkesmann Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Thea Knutzen 2 1870 Fhv Stortingsr Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Olav Helge Førde 1 1902 Professor Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Jon Hellesnes 1 1902 Professor Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Sigrun M Møgedal 2 220 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tove Bea Pedersen 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Birger Stuevold Lassen 1 301 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1995 Leder Hans Cato Guldberg 1 1640 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Fylkesmann Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sigrun Marie Møgedal 2 220 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Birger Stuevold Lassen 1 301 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tove Beate Pedersen 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1996 Leder Hans Cato Guldberg 1 1640 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Fylkesmann Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingrid I. Willoch 2 103 Husmor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sigrun Marie Møgedal 2 220 Direktør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Anton Brøgger 1 301 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Svein Aage Christoffersen 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Geir Høstmark Nielsen 1 1201 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Vigdis Songe-Møller 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Leder Hans Cato Guldberg 1 1640 Professor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Fylkesmann Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Jon Hellesnes 1 1902 Professor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Kari Mjølhus 2 1902 Herredsrettsdom Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Georg Høyer 1 1902 Professor Av departement 1970
2002 Ingrid I. Willoch 106 Husmor
2002 Britt-Ingjerd Nesheim 301 Professor
2002 Øyvind Baune 301 Professor
2002 Marit Halvorsen 301 Førsteamanuensis
2002 Beate Indrebø Hovland 301 Stipendiat
2002 Paola de Cuzzani 1201 Førsteamanuensis
2002 Geir Høstmark Nielsen 1201 Professor
2002 Lars Johan Materstvedt 1601 Stipendiat
2002 Inger Lise Gjørv 1729 Fylkesmann
2002 Leder Georg Høyer 1902 Professor
2002 Lisbeth Tranebjærg 1902 Førsteamanuensis
2002 Kari Mjølhus 1902 Tingrettsdommer
2003 Kari Mjølhus Tingrettsdommer
2003 Lisbeth Tranebjærg Førsteamanuensis
2003 Lars Johan Materstvedt Stipendiat
2003 Paola de Cuzzani Førsteamanuensis
2003 Øyvind Baune Professor
2003 Britt-Ingjerd Nesheim Professor
2003 Marit Halvorsen Førsteamanuensis
2003 Ingrid I. Willoch Husmor
2003 Inger Lise Gjørv Fylkesmann
2003 Beate Indrebø Hovland Stipendiat
2003 Geir Høstmark Nielsen Professor
2003 Leder Georg Høyer Professor