FORVALTNINGSDATABASEN

Inger Aarvig

Denne siden viser opplysninger om Inger Aarvig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Aarvig
NSD id-nummer: 111216
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Direktør
2002 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Direktør
2002 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Direktør
2003 Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Direktør
2003 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Direktør
2004 Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Direktør
2004 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Direktør
2005 Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 219 Direktør
2005 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Direktør
2006 Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 219 Direktør
2006 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Direktør
2007 Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 219 Direktør
2008 Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 219 Direktør