FORVALTNINGSDATABASEN

Landsrådet for Heimevernet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Landsrådet for Heimevernet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Landsrådet for Heimevernet
Utvalgsnummer: 17002000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1946
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1946 ved kongelig resolusjon i henhold til lov omHeimevernet av 17. juni 1953.
Mandat:
Rådgivende organ i spørsmål som angår Heimevernet. Rådet skal ha segforelagt alle saker av prinsippmessig betydning og ellers viktigesaker som angår Heimevernet. Uttaler seg ved ansettelse avgeneralinspektør for HV.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forsvarsdepartementet 34 0 1 30000 Annen instans
1981 Forsvarsdepartementet 34 32 1 30000 Annen instans
1982 Forsvarsdepartementet 0 0 1 40000 Annen instans
1983 Forsvarsdepartementet 34 34 1 80000 Vedkommende departement
1984 Forsvarsdepartementet 34 34 1 40000 Vedkommende departement
1985 Forsvarsdepartementet 34 34 0 0 Vedkommende departement
1986 Forsvarsdepartementet 34 34 1 28000
1987 Forsvarsdepartementet 34 34 1 35000
1988 Forsvarsdepartementet 34 34 0 0
1989 Forsvarsdepartementet 34 34 1 35000
1990 Forsvarsdepartementet 34 34 1 0
1991 Forsvarsdepartementet 34 34 0 0
1992 Forsvarsdepartementet 33 33 0 0
1993 Forsvarsdepartementet 33 33 0 0
1994 Forsvarsdepartementet 33 33 2 0
1995 Forsvarsdepartementet 33 33 2 0
1996 Forsvarsdepartementet 33 33 2 0
1997 Forsvarsdepartementet 33 33 2 0
2002 Forsvarsdepartementet
2003 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Asbjørn Dahlhaug 1 0 Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Eilif Berg 1 0 Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell R. Kalmo 1 0 Planleggingssjef Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Arne F. Haaland 1 0 Arbeidsleder Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Lystad 1 102 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Klyve 1 104 Kontorleder Av departement
1980 Vanlig medlem Egil Forberg 1 125 Industriarbeider Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Thor-Erik Johansen 1 213 Advokat Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Willy Skogstad 1 217 Sanitetssekretær Av departement
1980 Vanlig medlem Ole Jacob Bangstad 1 219 Generalmajor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kåre Ottersen 1 219 Beredsskapssjef Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Herluf Nygaard 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Magne Gromsrud 1 221 Landbrukstekniker Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Arne Kalstadstuen 1 230 Sekretær
1980 Sekretær, ikke medlem Knut Olav Hande 1 301 Konsulent Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Svanøe-Hafstad 1 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bente Heuch 2 301 Informasjonskonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Nils Ottesen 1 301 Reparatør Av departement
1980 Vanlig medlem Lasse Hermansen 1 301 Sanitetssjef Av departement 1970 1970
1980 Leder Jan Tore Berg-Knutsen 1 301 Banksjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Erling Olsen 1 301 Arkivar Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hanne Finnstad 2 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Berit Bredesen 2 301 Organisasjonssekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Knut Lycke 1 301 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Thor Snare 1 402 Avdelingssjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne Martinsen 1 520 Adjunkt Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ernst Ole Ruch 1 528 Bonde Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Arve Thorsen 1 706 Drosjeeier Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Arne Holm 1 713 Selvstendig Næringsdriven Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Alf Johannes Selander 1 806 Disponent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Sverre Tveitan 1 807 Bonde Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Dagfinn Børre Thorvaldsen 1 926 Boktrykker Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Olav Løtveit 1 1003 Hovedlærer 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Handeland 1 1120 Systemsjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ottar Vandvik 1 1124 Rektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Harald Ottøy 1 1149 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Liv Mjelde 2 1201 Kontorfullmektig Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Willy Hatteberg 1 1201 Elektriker Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Else Løberg 2 1201 Saksbehandler Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Finsås 1 1201 Lagersjef Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Gudmund Hovland 1 1201 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Torill Aaen 2 1235 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Svein Ingar Hagen 1 1401 Sveiser Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Atle Fimland 1 1433 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Konrad Moe 1 1502 Adjunkt Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Eldar Hareide 1 1517 Ingeniør Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Liv Helen Sæter 2 1554 I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Turid Seime 2 1601 Tannlege Av departement
1980 Vanlig medlem Olav Vik 1 1621 Distriktsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Alf Worpvik 1 1624 Fisker Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Viggo Karlsen 1 1638 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem John J. Nordfjell 1 1644 Reineier Av departement
1980 Vanlig medlem Jarle Aarnseth 1 1663 Sivilingeniør Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jørgen Røflo 1 1729 Bonde Av departement
1980 Vanlig medlem Åge Ronald Torseth 1 1740 Poststyrer Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjarne Lassemo 1 1744 Industriarbeider Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Per Bardo Jakobsen 1 1824 Revisjonsfullmektig Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Ronald Larsen 1 1834 Rektor Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arild Skar 1 1845 Vognfører Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Einar Larsen 1 1902 Bonde Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Lundnes 1 1924 Skogfullmektig Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Knut Sverre Paulsen 1 2001 Maler Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Anders A. Gaup 1 2011 Selvstendig Næringsdriven Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Mathis N. Eira 1 2021 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Sigurd Nykland 1 2025 Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell R. Kalmo 1 0 Planleggingssjef Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Per Lystad 1 102 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Klyve 1 104 Kontorleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Thor-Erik Johansen 1 213 Advokat Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Willy Skogstad 1 217 Sanitetssekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Magne Gromsrud 1 221 Landbrukstekniker Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Arne Kalstadstuen 1 230 Sekretær
1981 Vanlig varamedlem Nils Ottesen 1 301 Reparatør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ole Svanøe-Hafstad 1 301 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Else Bjørge 2 301 Materialforvalter Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bente Heuch 2 301 Informasjonskonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Berit Bredesen 2 301 Organisasjonssekretær Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Trond Kåre Tollerud 1 301 Konsulent 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjarne Berg Wig 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Knut Lycke 1 301 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Ernst Ole Ruch 1 528 Bonde Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Arve Thorsen 1 706 Drosjeeier Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Dagfinn Børre Thorvaldsen 1 926 Boktrykker Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Harald Ottøy 1 1149 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Gudmund Hovland 1 1201 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Asbjørn Finsås 1 1201 Lagersjef Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Torill Aaen 2 1235 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Atle Fimland 1 1433 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Konrad Moe 1 1502 Adjunkt Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Turid Seime 2 1601 Tannlege Av departement
1981 Vanlig medlem Olav Vik 1 1621 Distriktsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Viggo Karlsen 1 1638 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem John J. Nordfjell 1 1644 Reineier Av departement
1981 Vanlig varamedlem Jørgen Røflo 1 1729 Bonde Av departement
1981 Vanlig varamedlem Bjarne Lassemo 1 1744 Industriarbeider Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Per Bardo Jakobsen 1 1824 Revisjonsfullmektig Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Arild Skar 1 1845 Vognfører Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Anders A. Gaup 1 2011 Selvstendig Næringsdriven Av instans utenfor departement
1982 Vanlig varamedlem Per Lystad 1 102 Lærer 1970
1982 Vanlig medlem Egil Forberg 1 125 Industriarbeider 1970
1982 Vanlig varamedlem Dagfinn Høybråten 1 216 Student Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Kirsti Jaråker 2 217 Idrettskonsulent Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Ole Jacob Bangstad 1 219 Generalmajor Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1982 Nestleder Herluf Nygaard 1 219 Administrerende Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirektø Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kåre Ottersen 1 220 Beredskapssjef Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Åge Tovan 1 230 1970
1982 Vanlig varamedlem Tor Walther Normann 1 231 Sanitetssekretær Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kjell Gynter Pettersen 1 233 Konsulent Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Kjell Erling Olsen 1 301 Arkivar 1970
1982 Vanlig varamedlem Berit Bredesen 2 301 Organisasjonssek Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Else Bjørge 2 301 Husmor Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Bente Heuch 2 301 Prosjektleder Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Kari Ødbehr 2 301 Svømmeinstruktør Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Knut Lycke 1 301 Disponent 1970
1982 Vanlig medlem Lasse Hermansen 1 301 Sanitetssjef Av departement 1970
1982 Leder Ronald Bye 1 301 Administrerende Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Thor Snare 1 402 Avdelingssjef 1970
1982 Vanlig medlem Arne Martinsen 1 520 Adjunkt 1970
1982 Vanlig varamedlem Ernst Ole Ruch 1 528 Bonde 1970
1982 Vanlig varamedlem Kjell R. Kalmo 1 602 Planleggingssjef 1970
1982 Vanlig medlem Arne Holm 1 713 1970
1982 Vanlig varamedlem Hans Holst 1 720 1970
1982 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 805 Fisker Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Bjarne Berg Wig 1 805 Plastmekaniker Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Alf Johannes Selander 1 806 Disponent 1970
1982 Vanlig medlem Sverre Tveitan 1 807 Bonde Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Kr. Andersen 1 811 Avdelingssjef Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Trygve Bjørnerem 1 1001 Sekretær Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Olaf Egil Skov-Skov 1 1001 1970
1982 Vanlig medlem Olav Løtveit 1 1003 Hovedlærer 1970
1982 Vanlig varamedlem Magnus Laksesvela 1 1102 1970
1982 Vanlig medlem Gunnar Handeland 1 1120 Systemsjef 1970
1982 Vanlig varamedlem Ottar Vandvik 1 1124 Rektor Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Asbjørn Finsås 1 1201 Lagersjef 1970
1982 Vanlig medlem Willy Hatteberg 1 1201 Elektriker 1970
1982 Vanlig medlem Mona Holst 2 1201 Student Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Svein Ingar Hagen 1 1401 Sveiser 1970
1982 Vanlig varamedlem Arne F. Haaland 1 1418 Bonde 1970
1982 Vanlig varamedlem Atle Fimland 1 1433 Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Eldar Hareide 1 1517 Ingeniør 1970
1982 Vanlig medlem Liv Mjelde 2 1601 Kontorassistent Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Viggo Karlsen 1 1638 1970
1982 Vanlig varamedlem John J. Nordfjell 1 1644 Reineier Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Jarle Aarnseth 1 1663 Sivilingeniør 1970
1982 Vanlig varamedlem Jørgen Røflo 1 1729 Disponent Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Åge Ronald Torseth 1 1740 Poststyrer 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjarne Lassemo 1 1744 Industriarbeider 1970
1982 Vanlig varamedlem Jens Stokke 1 1833 1970
1982 Vanlig medlem Ronald Larsen 1 1834 Rektor 1970
1982 Vanlig varamedlem Roy Otto Fjellgaard 1 1866 1970
1982 Vanlig medlem Thor-Otto Bjørnsen 1 1874 1970
1982 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 1902 Student Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Lars K. Hansen 1 1902 1970
1982 Vanlig medlem Einar Larsen 1 1902 Lagerformann Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Rolv Byberg 1 1931 Assurandør Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Asbjørn Dahlhaug 1 1938 1970
1982 Vanlig medlem Anders A. Gaup 1 2011 Selvstendig Næri 1970
1982 Vanlig varamedlem Erluf Olsen 1 2016 1970
1982 Vanlig medlem Mathis N. Eira 1 2021 Reineier Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Odd Elvebø 1 2022 1970
1982 Vanlig medlem Steinar Sørensen 1 2030 1970
1983 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Sanitetssekretær Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lasse Hermansen 1 301 Sanitetssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Ødbehr 2 301 Svømmeinstruktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Arneberg 2 301 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Berit Bredesen 2 301 Organisasjonssekr Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Norma Johansen 2 301 Systemkonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sigurd Vedø 1 130 Lektor Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Sanitetssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Norma Johansen 2 301 Systemkonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Arneberg 2 301 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Sigurd Vedø 1 130 Lektor Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Norma Johansen 2 301 Systemkonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Arneberg 2 301 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Terje Guttulsrud 1 137 Bonde Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Kristen Ulstein 1 213 Informasjonskonsu Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Øystein Johansen 1 215 Adm. Direktør 1970
1986 Vanlig medlem Inger Ekkeren Vamnes 2 216 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Odd Harald Røst 1 217 Journalist 1970
1986 Vanlig varamedlem Thor Hernes 1 219 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Nestleder Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Høy Wesslen 2 220 Organisasjonskons Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kåre Ottersen 1 220 Beredskapssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Marianne Solbakken 2 301 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Vebjørn Evjen 1 301 Administrasjonsse 1970
1986 Vanlig medlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Norma Johansen 2 301 Systemkonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kari Arneberg 2 301 Sekretær Av departement 1970
1986 Leder Rolf Hansen 1 301 Forretningsfører Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Else Berit Eikeland 2 301 Organisasjonskons Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ingar Kjell Fjørtoft 1 423 Kontorleder 1970
1986 Vanlig medlem Roar Eide 1 427 Sivilforsvarsadju Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Thor Kr. Svendsen 1 602 Byråsjef 1970
1986 Vanlig varamedlem Brit Toril Karlsen 2 605 Kontorassistent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hans Jan Seland 1 806 Arbeidsleder 1970
1986 Vanlig varamedlem Thor Hansen 1 806 Reprofotograf 1970
1986 Vanlig medlem Rolf Fjell 1 1106 Lærer 1970
1986 Vanlig varamedlem Arvid Håheim 1 1130 Saksbehandler 1970
1986 Vanlig varamedlem Dag Midthun 1 1235 Bonde 1970
1986 Vanlig medlem Sveinung Hatlem 1 1401 Sveiser 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragnar Kyllo 1 1502 Lærer 1970
1986 Vanlig varamedlem Lars Løseth 1 1566 1970
1986 Vanlig medlem Karl H. Brox 1 1601 Programsekretær 1970
1986 Vanlig varamedlem Steinar Høgden 1 1725 Industriarbeider 1970
1986 Vanlig medlem Odd Paulsen 1 1804 Sjåfør 1970
1986 Vanlig varamedlem Ronald Larsen 1 1834 Rektor 1970
1986 Vanlig varamedlem Oddvar Konradsen 1 1848 Rektor (Fung.) 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Larsen 1 1938 Forsker 1970
1986 Vanlig medlem Eva Marie Pedersen 2 2003 Kontorfullmektig Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Margit Eli Anti 2 2021 Assistent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Torleif Hammer 1 2030 Lærer 1970
1987 Vanlig medlem Terje Guttulsrud 1 137 Bonde Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Kristen Ulstein 1 213 Informasjonskon Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Øystein Johansen 1 215 Adm. Direktør 1970
1987 Vanlig medlem Inger Ekkeren Vamnes 2 216 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Odd Harald Røst 1 217 Journalist 1970
1987 Vanlig varamedlem Thor Hernes 1 219 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Reidun Andreassen 2 219 Husmor Av departement 1970
1987 Nestleder Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Berit Høy Wesslen 2 220 Organisasjonsko Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Vebjørn Evjen 1 301 Førstesekretær 1970
1987 Vanlig varamedlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Else Berit Eikeland 2 301 Organisasjonsko Av departement 1970
1987 Leder Rolf Hansen 1 301 Forretningsføre Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Marianne Solbakken 2 301 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingar Kjell Fjørtoft 1 423 Kontorleder 1970
1987 Vanlig medlem Roar Eide 1 427 Sivilforsvarsad Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thor Kr. Svendsen 1 602 Byråsjef 1970
1987 Vanlig varamedlem Brit Toril Karlsen 2 605 Kontorassistent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Hasle 2 706 Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thor Hansen 1 806 Reprofotograf 1970
1987 Vanlig medlem Hans Jan Seland 1 806 Arbeidsleder 1970
1987 Vanlig medlem Rolf Fjell 1 1106 Lærer 1970
1987 Vanlig varamedlem Arvid Håheim 1 1130 Saksbehandler 1970
1987 Vanlig varamedlem Dag Midthun 1 1235 Bonde 1970
1987 Vanlig medlem Sveinung Hatlem 1 1401 Sveiser 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnar Kyllo 1 1502 Lærer 1970
1987 Vanlig varamedlem Lars Løseth 1 1566 1970
1987 Vanlig medlem Karl H. Brox 1 1601 Programsekretær 1970
1987 Vanlig varamedlem Steinar Høgden 1 1725 Industriarbeide 1970
1987 Vanlig medlem Odd Paulsen 1 1804 Sjåfør 1970
1987 Vanlig varamedlem Ronald Larsen 1 1834 Rektor 1970
1987 Vanlig varamedlem Oddvar Konradsen 1 1848 Rektor (Fung.) 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Larsen 1 1938 Forsker 1970
1987 Vanlig varamedlem Tor B. Grønnum 1 2001 1970
1987 Vanlig medlem Eva Marie Pedersen 2 2003 Kontorfullmekti Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Margit Eli Anti 2 2021 Assistent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Torleif Hammer 1 2030 Lærer 1970
1988 Vanlig varamedlem Berit Høy Wesslen 2 0 Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Terje Guttulsrud 1 137 Bonde Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Øystein Johansen 1 215 Adm. Direktør 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristen Ulstein 1 217 Informasjonskon Av departement 1970
1988 Nestleder Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ola Saltrøe 1 219 Banksjef 1970
1988 Vanlig varamedlem Odd Enge 1 219 Beredskapskonsu Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Magnhild S. Brennvall 2 220 Fhv. Generalsek Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Erik Anthonisen 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1988 Leder Rolf Hansen 1 301 Forretningsføre Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Else Berit Eikeland 2 301 Aspirant Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Vebjørn Evjen 1 301 Salgskonsulent 1970
1988 Vanlig varamedlem Marianne Solbakken 2 301 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingar Kjell Fjørtoft 1 423 Kontorleder 1970
1988 Vanlig varamedlem Thor Kr. Svendsen 1 602 Underdirektør 1970
1988 Vanlig varamedlem Brit Toril Karlsen 2 605 Kontorassistent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Hasle 2 706 Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Thor Hansen 1 806 Reprofotograf 1970
1988 Vanlig medlem Hans Jan Seland 1 806 Arbeidsleder 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Fjell 1 1106 Lærer 1970
1988 Vanlig varamedlem Arvid Håheim 1 1130 Saksbehandler 1970
1988 Vanlig medlem Roald Sæterdal 1 1201 Politiavdelings Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Richard Olsen 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Dag Midthun 1 1235 Snekker 1970
1988 Vanlig medlem Sveinung Hatlem 1 1413 Maskinkjører 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnar Kyllo 1 1502 Lærer 1970
1988 Vanlig varamedlem Lars Løseth 1 1566 Kjøpmann 1970
1988 Vanlig medlem Karl H. Brox 1 1601 Journalist 1970
1988 Vanlig varamedlem Steinar Høgden 1 1725 Formann 1970
1988 Vanlig medlem Odd Paulsen 1 1804 Sjåfør 1970
1988 Vanlig varamedlem Ronald Larsen 1 1834 Rektor 1970
1988 Vanlig varamedlem Oddvar Konradsen 1 1848 Førstesekretær 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Larsen 1 1938 Forsker 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor B. Grønnum 1 2001 Maskinmester 1970
1988 Vanlig medlem Eva Marie Pedersen 2 2003 Kontorfullmekti Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Margit Eli Anti 2 2021 Assistent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Torleif Hammer 1 2030 Fisker 1970
1989 Vanlig varamedlem Berit Høy Wesslen 2 0 Husmor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Terje Guttulsrud 1 137 Bonde Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Øystein Johansen 1 215 Kommunedirektør 1970
1989 Vanlig varamedlem Kristen Ulstein 1 217 Informasjonskon Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ola Saltrøe 1 219 Banksjef 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd Enge 1 219 Beredskapskonsu Av departement 1970
1989 Nestleder Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Magnhild S. Brennvall 2 220 Fhv. Generalsek Av departement 1970
1989 Leder Rolf Hansen 1 301 Forretningsføre Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Inga Merethe Vik 2 301 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Vebjørn Evjen 1 301 Salgskonsulent 1970
1989 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Marianne Solbakken 2 301 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Else Berit Eikeland 2 301 Aspirant Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingar Kjell Fjørtoft 1 423 Kontorleder 1970
1989 Vanlig medlem Elsa Marie Lunde 2 441 Gartnerieier Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Thor Kr. Svendsen 1 602 Underdirektør 1970
1989 Vanlig varamedlem Brit Toril Karlsen 2 605 Kontorassistent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eszter Kalmar 2 627 Regnskapsmedarb Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Hasle 2 706 Figurterapeut Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hans Jan Seland 1 806 Arbeidsleder 1970
1989 Vanlig medlem Rolf Fjell 1 1106 Lærer 1970
1989 Vanlig varamedlem Arvid Håheim 1 1130 Saksbehandler 1970
1989 Vanlig medlem Roald Sæterdal 1 1201 Politiavdelings Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Richard Olsen 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Dag Midthun 1 1235 Snekker 1970
1989 Vanlig medlem Sveinung Hatlem 1 1413 Maskinkjører 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Kyllo 1 1502 Lærer 1970
1989 Vanlig varamedlem Lars Løseth 1 1566 Kjøpmann 1970
1989 Vanlig medlem Karl H. Brox 1 1601 Journalist 1970
1989 Vanlig varamedlem Steinar Høgden 1 1725 Formann 1970
1989 Vanlig medlem Odd Paulsen 1 1804 Sjåfør 1970
1989 Vanlig varamedlem Ronald Larsen 1 1834 Rektor 1970
1989 Vanlig varamedlem Oddvar Konradsen 1 1848 Førstesekretær 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Larsen 1 1938 Forsker 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor B. Grønnum 1 2001 Maskinmester 1970
1989 Vanlig medlem Eva Marie Pedersen 2 2003 Kontorfullmekti Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Margit Eli Anti 2 2021 Assistent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Torleif Hammer 1 2030 Fisker 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Antonsen 1 103 Fylkessekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sten Harald Skullestad 1 115 Leder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 131 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars Stenerud 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kristen Ulstein 1 217 Informasjonskon Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Berge 1 217 Typograf Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Reidun Andreassen 2 219 Husmor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 219 Personlig Sekre Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arvid Flagestad 1 220 Generalsekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sverre Servan 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jon Syversen 1 221 Accountant Ii Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Walther Normann 1 230 Undervisningsin Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Turid Jødal 2 234 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder Av departement 1970 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Trond Kåre Tollerud 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Thorvald Greve 1 301 Hovmester Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Erling Rimestad 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1990 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole Henning Ryan 1 402 Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Andreas Lier 1 412 Gårdbruker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Brustad 2 419 Småbruker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jo Øvergaard 1 430 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Nils-Oluf Bradal 1 529 Planlegger Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Egil Kolsrud 1 619 Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole Krekling 1 624 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eszter Kalmar 2 627 Regnskapsmedarb Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Helge Bergestøl 1 633 Maskinkjører Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Vera Irene Gjersøe 2 705 Salgssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Harald Fevang 1 706 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Frank Herregården 1 806 Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Salve Mjåland 1 935 Sjåfør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Karlsen 1 938 Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Olav Løtveit 1 1003 Rektor 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Leif Ståle Meland 1 1102 Lagerformann Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Rolf Fjell 1 1106 Lærer 1970 1970
1990 Vanlig medlem Livar A. Storhaug 1 1120 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Richard Olsen 1 1201 Orlogskaptein Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Asbjørn Finsås 1 1201 Disponent 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Jon Inge Brendeland 1 1224 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Elsa Marie Lunde 2 1243 Gartnerieier Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Frithjof Engelsen 1 1243 Systemprogramme Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sveinung Hatlem 1 1413 Maskinkjører 1970 1970
1990 Vanlig medlem Mette Skavnes 2 1503 Meglerassistent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Olaf Erling Hannaseth 1 1503 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Einar Welle 1 1504 Arkitektassiste Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Eldar Hareide 1 1517 Disponent 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ola Krangnes 1 1566 Bankfullmektig Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Liv Mjelde 2 1601 Førstekontorful Av departement 1970
1990 Vanlig medlem John J. Nordfjell 1 1640 Reineier Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Jens Nordheim 1 1719 Vaktbetjent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Åge Ronald Torseth 1 1740 Poststyrer 1970 1970
1990 Vanlig medlem Odd Paulsen 1 1804 Sjåfør 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ole G. Hemsett 1 1818 Fisker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars A. Søfting 1 1833 Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Roy Otto Fjellgaard 1 1866 Rektor 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Torstein Andreassen 1 1927 Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Nils-Roald Nilsen 1 1942 Driftsingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Frode Nielsen 1 2001 Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arnt Edmund Jensen 1 2002 Vaktmester Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anders A. Gaup 1 2011 Forretningsdriv 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Margit Eli Anti 2 2021 Assistent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Torleif Hammer 1 2030 Fisker 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Svein Antonsen 1 103 Fylkessekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sten Harald Skullestad 1 115 Leder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 131 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Lars Stenerud 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Berge 1 217 Typograf Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 219 Personlig Sekre Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Reidun Andreassen 2 219 Husmor Av departement 1970
1991 Nestleder Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jon Syversen 1 221 Accountant Ii Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Turid Jødal 2 234 Gårdbruker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Thorvald Greve 1 301 Hovmester Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Erling Rimestad 1 301 Generalsek Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Norma Johansen 2 301 Edb-Ingeniør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Henning Ryan 1 402 Av departement 1970
1991 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Andreas Lier 1 412 Gårdbruker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Brustad 2 419 Småbruker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jo Øvergaard 1 430 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Nils-Oluf Bradal 1 529 Planlegger Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger Falch Johannesen 2 602 Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Egil Kolsrud 1 619 Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ole Krekling 1 624 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Svein Haanshuus 1 626 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ørnulf Samuelsen 1 628 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjarne Helge Bergestøl 1 633 Maskinkjører Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Harald Fevang 1 706 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Frank Herregården 1 806 Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Salve Mjåland 1 935 Sjåfør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Karlsen 1 938 Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Leif Ståle Meland 1 1102 Lagerformann Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Livar A. Storhaug 1 1120 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jon Inge Brendeland 1 1224 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Frithjof Engelsen 1 1243 Systemprogramme Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Margrethe Sunde 2 1421 Student Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Mette Skavnes 2 1503 Meglerassistent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Olaf Erling Hannaseth 1 1503 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Einar Welle 1 1504 Arkitektassiste Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ola Krangnes 1 1566 Bankfullmektig Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jens Nordheim 1 1719 Vaktbetjent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Lars A. Søfting 1 1833 Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Torstein Andreassen 1 1927 Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Nils-Roald Nilsen 1 1942 Driftsingeniør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Frode Nielsen 1 2001 Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arnt Edmund Jensen 1 2002 Vaktmester Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Svein Antonsen 1 103 Fylkessekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sten Harald Skullestad 1 115 Leder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 131 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lars Stenerud 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Berge 1 217 Typograf Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Reidun Andreassen 2 219 Husmor Av departement 1970
1992 Nestleder Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jon Syversen 1 221 Accountant Ii Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Terje Larsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Turid Jødal 2 234 Gårdbruker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Erling Rimestad 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Norma Johansen 2 301 Edb-Ingeniør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Thorvald Greve 1 301 Hovmester Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Henning Ryan 1 402 Av departement 1970
1992 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Andreas Lier 1 412 Gårdbruker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Brustad 2 419 Småbruker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jo Øvergaard 1 430 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Nils-Oluf Bradal 1 529 Planlegger Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger Falch Johannesen 2 602 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Egil Kolsrud 1 619 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole Krekling 1 624 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Svein Haanshuus 1 626 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ørnulf Samuelsen 1 628 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjarne Helge Bergestøl 1 633 Maskinkjører Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Harald Fevang 1 706 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Frank Herregården 1 806 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Salve Mjåland 1 935 Sjåfør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Karlsen 1 938 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif Ståle Meland 1 1102 Lagerformann Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Livar A. Storhaug 1 1120 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jon Inge Brendeland 1 1224 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Frithjof Engelsen 1 1243 Systemprogramme Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Margrethe Sunde 2 1421 Student Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Olaf Erling Hannaseth 1 1503 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Mette Skavnes 2 1503 Meglerassistent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Einar Welle 1 1504 Arkitektassiste Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ola Krangnes 1 1566 Bankfullmektig Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jens Nordheim 1 1719 Vaktbetjent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lars A. Søfting 1 1833 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Torstein A. Andreassen 1 1927 Ekspeditør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Nils-Roald Nilsen 1 1942 Driftsingeniør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Frode Nielsen 1 2001 Faglærer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arnt Edmund Jensen 1 2002 Vaktmester Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Svein Antonsen 1 103 Fylkessekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Sten Harald Skullestad 1 115 Leder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Hans Stabbetorp 1 131 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Lars Stenerud 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Berge 1 217 Typograf Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Reidun Andreassen 2 219 Husmor Av departement 1970
1993 Nestleder Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jon Syversen 1 221 Accountant Ii Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Terje Larsen 1 233 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Turid Jødal 2 234 Girdbruker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Erling Rimestad 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Øystein Blymke 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Norma Johansen 2 301 Edb-Ingeniør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Thorvald Greve 1 301 Hovmester Av departement 1970
1993 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ole Henning Ryan 1 402 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Andreas Lier 1 412 Girdbruker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Brustad 2 419 Smibruker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jo Øvergaard 1 430 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Nils-Oluf Bradal 1 529 Planlegger Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Inger Falch Johannesen 2 602 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Egil Kolsrud 1 619 Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ole Krekling 1 624 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Svein Haanshuus 1 626 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ørnulf Samuelsen 1 628 Konsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bjarne Helge Bergestøl 1 633 Maskinkjører Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Harald Fevang 1 706 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Salve Mjåland 1 935 Sjåfør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Karlsen 1 938 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Leif Ståle Meland 1 1102 Lagerformann Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Livar A. Storhaug 1 1120 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jon Inge Brendeland 1 1224 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Frithjof Engelsen 1 1243 Systemprogramme Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Margrethe Sunde 2 1421 Student Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Olaf Erling Hannaseth 1 1503 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Mette Skavnes 2 1503 Meglerassistent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Einar Welle 1 1504 Arkitektassiste Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ola Krangnes 1 1566 Bankfullmektig Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jens Nordheim 1 1719 Vaktbetjent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Lars A. Søfting 1 1833 Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Torstein A. Andreassen 1 1927 Ekspeditør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Nils-Roald Nilsen 1 1942 Driftsingeniør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Frode Nielsen 1 2001 Faglærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arnt Edmund Jensen 1 2002 Vaktmester Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein Antonsen 1 103 Fylkessekretár Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Arne Ola Nordheim 1 111 Fisker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Myhre 1 213 Montør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Lars Stenerud 1 214 Direktør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Reidun Andreassen 2 219 Husmor Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Jan Fr. Wold-Hansen 1 220 Direktør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Jon Syversen 1 221 Accountant Ii Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Tor Walther Normann 1 230 Undervisningsin Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Dag Nordlund 1 231 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Terje Larsen 1 233 Adm Direktør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Turid Jødal 2 234 Girdbruker Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Norma Johansen 2 301 Edb-Ingeniør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Thorvald Greve 1 301 Salgsansvarlig Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Arnhild Dordi Gjønnes 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Tore Berg-Knudsen 1 301 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kristian Bae 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Steinar Brenden 1 301 Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Karl Hogseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Karl Eiv Erikson 1 401 Student Av departement 1970
1994 Leder Kjell Magne Fredheim 1 402 Journalist Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein Sjølie 1 402 Journalist Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Erik Ringnes 1 417 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jo Øvergaard 1 430 Bonde Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ulf Johansen 1 517 Adjunkt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hans And Glenne 1 602 Elektromontør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Falch Johannesen 2 602 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Roger Ørjansen 1 623 Bedriftselektri Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein Haanshuus 1 626 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Eszter Kalmar 2 627 Regnskapsmedarb Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Ørnulf Samuelsen 1 628 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Karlsen 1 938 Inspektør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Roar Dokkmo 1 1001 Organisasjonssj Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Asbjørn Aslaksen 1 1001 Selger Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Olav Løtveit 1 1003 Rektor Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Anne Sof Hornnes 2 1014 Sekretár Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Leif Ståle Meland 1 1102 Lagerformann Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Rolf Fjell 1 1106 Lærer Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Frank Monclair 1 1201 Butikksjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Astrid Tellevik 2 1201 Barnehageassist Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kire Risholm 1 1201 Førskolelárer Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Elsa Marie Lunde 2 1243 Gartnerieier Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Olav Gjerd 1 1413 Sveiser Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tor Bremer 1 1426 Gardbruker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Marvin Amundsgård 1 1502 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Harald Tynes 1 1502 Fylkesagronom Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Mette Skavnes 2 1503 Meglerassistent Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Eldar Hareide 1 1517 Disponent Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Oddvar K Nergird 1 1601 Undervisningsin Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Walter Solberg 1 1630 Daglig Leder Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Helene Gulbrandsen 2 1635 Girdbruker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Brattberg 1 1736 Sagmester Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sveinung Olderskog 1 1824 Ingeniør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lars A. Søfting 1 1833 Mekaniker Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Signar Paval 1 1841 Reineier Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Marit Blind 2 1841 Reineier Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Fritz Nilsen 1 1859 Fisker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Roy Otto Fjellgaard 1 1866 Rektor Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Adjunkt Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Torbjørn Jenssen 1 1902 Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Nils-Roald Nilsen 1 1942 Driftsingeniør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Arnt Edmund Jensen 1 2002 Vaktmester Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Mattis J Pulk 1 2011 Reineier Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tor Hara Seljevold 1 2014 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein P Johansen 1 2030 Ekspeditør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Pil Terj Bekken 1 Bedriftselektri Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Arne Ola Nordheim 1 111 Fisker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Toril Talåsen 2 136 Sekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Myhre 1 213 Montør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Dag Nordlund 1 231 Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Ordfører Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kristian Bae 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Steinar Brenden 1 301 Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Tore Berg-Knudsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Karl Eiv Erikson 1 401 Student Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Svein Sjølie 1 402 Journalist Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Erik Ringnes 1 417 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ulf Johansen 1 517 Adjunkt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hans And Glenne 1 602 Elektromontør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Falch Johannesen 2 602 Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Roger Ørjansen 1 623 Bedriftselektri Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Svein Haanshuus 1 626 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ørnulf Samuelsen 1 628 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Roar Dokkmo 1 1001 Organisasjonssj Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Asbjørn Aslaksen 1 1001 Selger Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anne Sof Hornnes 2 1014 Sekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Frank Monclair 1 1201 Butikksjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Astrid Tellevik 2 1201 Barnehageassist Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kire Risholm 1 1201 Førskolelærer Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Olav Gjerd 1 1413 Sveiser Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tor Bremer 1 1426 Gardbruker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Marvin Amundsgård 1 1502 Disponent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Harald Tynes 1 1502 Fylkesagronom Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Oddvar Kristian Nergård 1 1601 Undervisningsin Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Walter Solberg 1 1630 Daglig Leder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Helene Gulbrandsen 2 1635 Gårdbruker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Brattberg 1 1736 Sagmester Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sveinung Olderskog 1 1824 Ingeniør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Signar Paval 1 1841 Reineier Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marit Blind 2 1841 Reineier Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Fritz Nilsen 1 1859 Fisker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Torbjørn Jenssen 1 1902 Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Mattis J Pulk 1 2011 Reineier Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tor Hara Seljevold 1 2014 Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Svein P Johansen 1 2030 Ekspeditør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Isak Mathis O. Eira 1 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Pil Terj Bekken 1 Bedriftselektri Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arne Olav Nordheim 1 111 Fisker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Toril Talåsen 2 136 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Myhre 1 213 Montør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Dag Nordlund 1 231 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Ordfører Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kristian S. Bae 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jan Tore Berg-Knudsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Steinar Brenden 1 301 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Karl Eivind Erikson 1 401 Student Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein Sjølie 1 402 Journalist Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Erik Ringnes 1 417 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ulf Johansen 1 517 Adjunkt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hans Andreas Glenne 1 602 Elektromontør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Inger Falch Johannesen 2 602 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Roger Ørjansen 1 623 Bedriftselektri Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Svein Haanshuus 1 626 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ørnulf Samuelsen 1 628 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Roar Dokkmo 1 1001 Organisasjonssj Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Asbjørn Aslaksen 1 1001 Selger Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anne Sofie Hornnes 2 1014 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kåre Risholm 1 1201 Førskolelærer Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jan Olav Gjerd 1 1413 Sveiser Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tor Bremer 1 1426 Gardbruker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Marvin Amundsgård 1 1502 Disponent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Harald Tynes 1 1502 Fylkesagronom Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Oddvar Kristian Nergård 1 1601 Undervisningsin Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Walter Solberg 1 1630 Daglig Leder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Helene Gulbrandsen 2 1635 Gårdbruker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Brattberg 1 1736 Sagmester Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sveinung Olderskog 1 1824 Ingeniør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Signar Paval 1 1841 Reineier Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Fritz Nilsen 1 1859 Fisker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Torbjørn Jenssen 1 1902 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Mattis J. Pulk 1 2011 Reineier Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tor Harald Seljevold 1 2014 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein P. Johansen 1 2030 Ekspeditør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Isak Mathis O. Eira 1 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Pål Terje Bekken 1 Bedriftselektri Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne Olav Nordheim 1 111 Fisker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Toril Talåsen 2 136 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn Myhre 1 213 Montør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helen Bøsterud 2 219 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Dag Nordlund 1 231 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Generalsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jan Tore Berg-Knudsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Steinar Brenden 1 301 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kristian S. Bae 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Karl Eivind Erikson 1 401 Student Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein Sjølie 1 402 Journalist Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Erik Ringnes 1 417 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ulf Johansen 1 517 Adjunkt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hans Andreas Glenne 1 602 Elektromontør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger Falch Johannesen 2 602 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Roger Ørjansen 1 623 Bedriftselektri Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Svein Haanshuus 1 626 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ørnulf Samuelsen 1 628 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Roar Dokkmo 1 1001 Organisasjonssj Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Asbjørn Aslaksen 1 1001 Selger Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anne Sofie Hornnes 2 1014 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kåre Risholm 1 1201 Førskolelærer Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jan Olav Gjerd 1 1413 Sveiser Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tor Bremer 1 1426 Gardbruker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Marvin Amundsgård 1 1502 Disponent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Harald Tynes 1 1502 Fylkesagronom Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Oddvar Kristian Nergård 1 1601 Undervisningsin Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Walter Solberg 1 1630 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Helene Gulbrandsen 2 1635 Gårdbruker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Brattberg 1 1736 Sagmester Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sveinung Olderskog 1 1824 Ingeniør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Signar Paval 1 1841 Reineier Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Fritz Nilsen 1 1859 Fisker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Torbjørn Jenssen 1 1902 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Mattis J. Pulk 1 2011 Reineier Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tor Harald Seljevold 1 2014 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein P. Johansen 1 2030 Ekspeditør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Isak Mathis O. Eira 1 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Pål Terje Bekken 1 Bedriftselektri Av departement 1970
2002 Toril Brit Talåsen 105 Forbundsleder
2002 Svein Antonsen 106 Fylkessekretær
2002 Bjørn Myhre 213 Montør
2002 Lars Stenerud 214 Direktør
2002 Bjørn Anton Gran 217 Avdelingsdirektør
2002 Nestleder Arne Johan Aure 219 Direktør
2002 Henning Ringlund 219 Sikkerhetssjef
2002 Inger Aarvig 219 Direktør
2002 Aase Aanonsen 220 Bonde
2002 Edel Irene Paasche Rødsjø 237
2002 Ine Marie Eriksen 301 Leder
2002 Trond Kåre Tollerud 301 Generalsekretær
2002 Leder Jan Tore Berg-Knudsen 301 Konsernsjef
2002 David Hansen 301 Leder
2002 Steinar Brenden 301
2002 Knut Erik Gran 403 Underdirektør
2002 Ola Aas 403 Distriktssjef
2002 Geir Søgnen 420 Tømrer
2002 Jo Øvergaard 430 Daglig Leder
2002 Ulf Johansen 517 Adjunkt
2002 Hans Andreas Glenne 602 Elektromontør
2002 Roar Flåthen 604 Nestleder
2002 Jorunn Sjølie 626 Leder
2002 Ørnulf Samuelsen 628 Konsulent
2002 Knut Faugli 704 Direktør
2002 Åse-Lise Rød 706 Pensjonist
2002 Roar Dokmo 1001 Organisasjonssjef
2002 Reinert Botten 1004 Formann
2002 Kåre Risholm 1201 Førskolelærer
2002 Leif Johan Mandelid 1235 Vaktmester
2002 Kurt Aure 1502 Sykepleier
2002 Marvin Amundsgård 1502 Disponent
2002 Mette Skavnes 1503 Meglerassistent
2002 Kjell Godø Dyb 1504 Salgssjef
2002 Siw Monica Runde 1601 Overingeniør
2002 Pål Terje Bekken 1620 Bedriftselektriker
2002 Walter Solberg 1630 Daglig Leder
2002 Bjørn Arild Gram 1751 Avdelingsleder
2002 Kai Henriksen 1833 Direktør
2002 Fritz Nilsen 1859 Fisker
2002 Roy Otto Fjellgaard 1866 Undervisningsleder
2002 Nils-Roald Nilsen 1942 Elektroinstallatør
2002 Arnt Edmund Jensen 2002 Vaktmester
2002 Nils Henrik P. Sara 2011
2002 Isak Mathis O. Eira 2011 Reineier
2002 Tor Harald Seljevold 2014 Bonde
2002 Tove Vassbrekke
2002 Bjarte Grønlien
2002 Sveinung Wilsgård
2002 Knut I. Heggem
2002 Anders Ødegaard
2002 Roger Grytdal
2002 Ivar Skogstad Bonde
2002 Egil Bryne
2002 Sigve Haugdal
2002 Odd Arne Hartvigsen
2002 Dag Rogstad
2002 Jan-Magne Fylkesnes
2002 Jennie Johnsen
2002 Jarle Sundeng
2002 Skjalg Solhaug
2003 Walter Solberg Daglig Leder
2003 Leif Johan Mandelid Vaktmester
2003 Knut Faugli Direktør
2003 Bjarte Grønlien
2003 Alf Tobiassen
2003 Kai Henriksen Direktør
2003 Nestleder Arne Johan Aure Direktør
2003 Svein Antonsen Fylkessekretær
2003 Henning Ringlund Sikkerhetssjef
2003 Roger Grytdal
2003 Arnt Edmund Jensen Vaktmester
2003 Hans Andreas Glenne Elektromontør
2003 Skjalg Solhaug
2003 Fritz Nilsen Fisker
2003 Jorunn Sjølie Leder
2003 Odd Arne Hartvigsen
2003 Lars N. Brandfjell
2003 Isak Mathis O. Eira Reineier
2003 Inger Aarvig Direktør
2003 Lotta Brun
2003 Pål Terje Bekken Bedriftselektriker
2003 Evy Buverud Pedersen Førstesekretær
2003 Nils-Roald Nilsen Elektroinstallatør
2003 Anita Talåsen
2003 Jan Håkon Øen
2003 Viera Rozmara Frydenlund
2003 Tor Harald Seljevold Bonde
2003 Aase Aanonsen Bonde
2003 Sigve Haugdal
2003 Ulf Johansen Adjunkt
2003 Anne Dorthe Røsvik
2003 Ole Chr. Ulleberg Underdirektør
2003 Anders Ødegaard
2003 Sveinung Wilsgård
2003 Bjørn Anton Gran Avdelingsdirektør
2003 Per Devold
2003 Turid Bredesen Overingeniør
2003 Bjørn Myhre Montør
2003 Knut I. Heggem
2003 Guro Lyngstad Myklestul
2003 Steinar Brenden
2003 Kjell Godø Dyb Salgssjef
2003 Tove Vassbrekke
2003 Egil Bryne
2003 Trond Kåre Tollerud Generalsekretær
2003 Roy Otto Fjellgaard Undervisningsleder
2003 Jo Øvergaard Daglig Leder
2003 Jarle Sundeng
2003 Leder Jan Tore Berg-Knudsen Konsernsjef
2003 Ørnulf Samuelsen Konsulent
2003 Jan-Magne Fylkesnes
2003 Arvid Ryen
2003 Knut Erik Gran Underdirektør
2003 Geir Søgnen Tømrer
2003 Eva Vassnes Distriktssjef
2003 Toril Brit Talåsen Forbundsleder
2003 Jennie Johnsen
2003 Randi Aasenhus Pensjonist
2003 Lars Stenerud Direktør
2003 Reinert Botten Formann
2003 Kåre Risholm Førskolelærer