FORVALTNINGSDATABASEN

Bente Myhre Haast

Denne siden viser opplysninger om Bente Myhre Haast fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Myhre Haast
NSD id-nummer: 113025
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ 301 Direktør
2002 Styret for Enova SF Andre institusjoner 301 Direktør
2003 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ Direktør
2003 Styret for Enova SF Andre institusjoner Direktør