FORVALTNINGSDATABASEN

Eugen Tømte

Denne siden viser opplysninger om Eugen Tømte fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Eugen Tømte
NSD id-nummer: 115034
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef
2003 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingssjef
2004 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingssjef
2004 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avdelingssjef
2005 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef
2005 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef
2006 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef
2007 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef
2009 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef
2010 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef
2011 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef
2012 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef
2012 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 237 Avdelingssjef