FORVALTNINGSDATABASEN

Omsetningsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Omsetningsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Omsetningsrådet
Utvalgsnummer: 11045000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1936
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1936 i henhold til lov om å fremme omsetningen av jordbruksvarer av 10. juli 1936 paragraf 2 med senere endringer. Rådet har 15 medlemmer med personlige varemedlemmer. Ved lovendring av 12. juni 1981 gikk medlemmet og varamedlemmet oppnevnt av
Mandat:
Har til oppgave med omsetningsavgiftsmidler og midler stillet til disposisjon over jordbruksavtalen, å fremme omsetningen av jordbruksvarer.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 1 0 11 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 13 9 5 213300 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 13 13 6 237232 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 13 13 12 312740 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 13 13 12 283966 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 13 13 17 342901 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 13 13 16 362568 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 13 13 16 384115
1988 Landbruksdepartementet 13 13 17 367418
1989 Landbruksdepartementet 13 13 17 383402
1990 Landbruksdepartementet 13 13 0 0
1991 Landbruksdepartementet 13 13 0 0
1992 Landbruksdepartementet 15 15 5 548059
1993 Landbruksdepartementet 15 15 0 0
1994 Landbruksdepartementet 15 15 4 443815
1995 Landbruksdepartementet 15 15 6 645559
1996 Landbruksdepartementet 15 15 5 448499
1997 Landbruksdepartementet 15 15 6 617999
2002 Landbruksdepartementet 22 742170
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Knut Moe 1 219 Direktør
1980 Vanlig medlem John Ringen 1 301 Pensjonist 1970
1980 Vanlig varamedlem Helge Holanger 1 301 Pensjonist 1970
1981 Vanlig varamedlem Randi Wilhelmsen 2 0 Byråsjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Knut Skipenes 1 0 Ekspedisjon Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Formann Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Øygard 1 214 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Leif U. Ruud 1 219 Direktør Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Knut Moe 1 219 Direktør
1981 Vanlig varamedlem Erik Yggeseth 1 220 Adm. Dir. Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Gulbrandsen 1 220 Direktør 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestformann Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Olav Ødegård 1 821 Bonde Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bergtor Dybesland 1 1017 Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Magne Hus 1 1231 Bonde Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Peder N. Linge 1 1524 Bonde Av instans utenfor departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Langsæther 1 122 Bonde Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Didrik Seip 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Kåre Lutro 1 1231 Fruktdyrker Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Jostein Vestre 1 1523 Pelsdyroppdretter 1970
1984 Vanlig medlem Ole Holan 1 1721 Bonde Av andre
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Langsæther 1 122 Bonde Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Finn E. Edvardsen 1 217 Direktør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Knut Værdal 1 220 Adm. Direktør Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Sæmund Lombnæs 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Steinar Hauge 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Didrik Seip 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Magnus Sveum 1 412 Gartner Av andre 1970
1985 Nestleder Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Lars Sigmundstad 1 1130 Bonde Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Kåre Lutro 1 1231 Fruktdyrker Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunnstein Kolstad 1 1260 Bonde Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Jostein Vestre 1 1523 Pelsdyroppdretter Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Ole Holan 1 1721 Bonde Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Langsæther 1 122 Bonde Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Finn E. Edvardsen 1 217 Direktør Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Knut Værdal 1 220 Adm. Direktør Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Didrik Seip 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Magnus Sveum 1 412 Gartner Av andre 1970
1986 Nestleder Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Lars Sigmundstad 1 1130 Bonde Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Kåre Lutro 1 1231 Fruktdyrker Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnstein Kolstad 1 1260 Bonde Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Jostein Vestre 1 1523 Pelsdyroppdretter Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Ole Holan 1 1721 Bonde Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunnar Langsæther 1 122 Bonde Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Finn E. Edvardsen 1 217 Direktør Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Knut Værdal 1 220 Adm. Direktør Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Didrik Seip 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Magnus Sveum 1 412 Gartner Av andre 1970
1987 Nestleder Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Lars Sigmundstad 1 1130 Bonde Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Kåre Lutro 1 1231 Fruktdyrker Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunnstein Kolstad 1 1260 Bonde Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Jostein Vestre 1 1523 Pelsdyroppdrett 1970
1987 Vanlig medlem Ole Holan 1 1721 Bonde Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunnar Langsæther 1 122 Bonde Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Finn E. Edvardsen 1 217 Direktør Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Knut Værdal 1 220 Adm. Direktør Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Didrik Seip 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Magnus Sveum 1 412 Gartner Av andre 1970
1988 Nestleder Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Lars Sigmundstad 1 1130 Bonde Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Kåre Lutro 1 1231 Fruktdyrker Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunnstein Kolstad 1 1260 Bonde Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Jostein Vestre 1 1523 Pelsdyroppdrett 1970
1988 Vanlig medlem Ole Holan 1 1721 Bonde Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsleder Av andre 1970 1970
1989 Vanlig medlem Finn E. Edvardsen 1 217 Direktør Av andre 1970 1970
1989 Vanlig medlem Audun Korsvold 1 219 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Leif U. Ruud 1 219 Adm. Direktør Av andre 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Erik Yggeseth 1 220 Adm. Direktør Av andre 1970 1970
1989 Leder Hans H. Haga 1 236 Generalsekretær Av andre 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Steinar Hauge 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder Av andre 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Jens Frogner 1 417 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Erling Mælum 1 425 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde Av departement 1970
1989 Nestleder Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Øyvind Messel 1 919 Bonde Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Sigbjørn Schmidt 1 1133 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Generalsekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kåre Syrstad 1 1636 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Asbjørn C. Steinvoll 1 1901 Pelsdyroppdrett Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Audun Korsvold 1 219 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jens Frogner 1 417 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde Av departement 1970
1990 Nestleder Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sigbjørn Schmidt 1 1133 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Generalsekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Asbjørn C. Steinvoll 1 1901 Pelsdyroppdrett Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Audun Korsvold 1 219 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jens Frogner 1 417 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde Av departement 1970
1991 Nestleder Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sigbjørn Schmidt 1 1133 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Asbjørn C. Steinvoll 1 1901 Pelsdyroppdrett Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Steinar Sivertsen 1 103 Viseadm. Direkt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Lisbeth Grimstad 2 135 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsleder Av andre 1970 1970
1992 Vanlig medlem Audun Korsvold 1 219 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Leif U. Ruud 1 219 Adm. Direktør Av andre 1970 1970
1992 Vanlig medlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Anne Katrine Bjerke 2 219 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut-Ole Brynildsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rolf Rønning 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Venche Hansegård 2 301 Kontormedarbeid Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsråd Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Teian 1 301 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Helge Aske 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1992 Nestleder Ingunn Asla 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder Av andre 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tore Chr. Malterud 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ola Skjølaas 1 401 Fylkeskontorsje Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jens Frogner 1 417 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jorunn Haugland Støen 2 439 Gårdbruker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Svein E. Skorstad 1 502 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Alfhild Gihle 2 528 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjørn Iversen 1 529 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Hvamstad 1 534 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Per Olaf Lundteigen 1 624 Gardbruker Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Karen Sørsdal 2 627 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Olav Ødegård 1 811 Bonde Av andre 1970 1970
1992 Vanlig medlem Øyvind Messel 1 919 Bonde Av departement 1970 1970
1992 Leder Sigurd Verdal 1 1027 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sigbjørn Schmidt 1 1133 Bonde Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kåre Syrstad 1 1636 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Asbjørn C. Steinvoll 1 1901 Pelsdyroppdrett Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Steinar Sivertsen 1 103 Viseadm. Direkt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Lisbeth Grimstad 2 135 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1993 Varamedlem og nestleder Anne Katrine Bjerke 2 219 Direktør Av departement 1970
1993 Nestleder Ingunn Asla 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Rolf Rønning 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tore Chr. Malterud 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Venche Hansegård 2 301 Kontormedarbeid Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Knut-Ole Brynildsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Helge Aske 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsrid Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jorunn Haugland Støen 2 439 Gårdbruker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Svein E. Skorstad 1 502 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Alfhild Gihle 2 528 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bjørn Iversen 1 529 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Karen Sørsdal 2 627 Bonde Av departement 1970
1993 Leder Sigurd Verdal 1 1027 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Johnny Steinar Hagen 1 134 Forbundssekretæ Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Lisbeth Grimstad 2 135 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Anne Katrine Bjerke 2 219 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Aina Nilsen Edelmann 2 219 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tore Chr. Malterud 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Steinar Hauge 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Helge Aske 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Knut-Ole Brynildsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Steinar Sivertsen 1 301 Viseadm Direkt Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsrid Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder Av departement 1970 1970
1994 Nestleder Ingunn Asla 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Venche Hansegård 2 301 Organisasjonsse Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Rolf Rønning 1 301 Adm Direktør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Asbjørn Bjørnstad 1 412 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein E. Skorstad 1 502 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein Løken 1 521 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Alfhild Gihle 2 528 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kristian Haug 1 528 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Iversen 1 529 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Odd Hara Nordsveen 1 545 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Karen Sørsdal 2 627 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Olav Ødegård 1 811 Bonde Av departement 1970 1970
1994 Leder Sigurd Verdal 1 1027 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Elisabet Nesheim 2 1154 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Girdbruker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Johnny Steinar Hagen 1 134 Forbundssekretæ Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Aina Nilsen Edelmann 2 219 Bonde Av departement 1970
1995 Varamedlem og nestleder Anne Katrine Bjerke 2 219 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1995 Nestleder Ingunn Asla 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1995 Nestleder Steinar Hauge 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Knut-Ole Brynildsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Helge Aske 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Asbjørn Bjørnstad 1 412 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Svein Løken 1 521 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kristian Haug 1 528 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Iversen 1 529 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Odd Hara Nordsveen 1 545 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Karen Sørsdal 2 627 Bonde Av departement 1970
1995 Leder Sigurd Verdal 1 1027 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Elisabet Nesheim 2 1154 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Gårdbruker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arild Oliversen 1 128 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Johnny Steinar Hagen 1 134 Forbundssekretæ Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Randi Braathe 2 136 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Lisbet Hjort 2 219 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Aina Nilsen Edelmann 2 219 Bonde Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Anne Katrine Bjerke 2 219 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bodhild Fisknes 2 220 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Øyvind Bergstrøm 1 301 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Knut-Ole Brynildsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Torgeir Strøm 1 301 Gårdbruker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jens Strøm 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Nestleder Steinar Hauge 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Helge Aske 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Idun Nytun Christie 2 401 Fylkesjordsjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Asbjørn Bjørnstad 1 412 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Agnes Sween 2 412 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein Løken 1 521 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kristian Haug 1 528 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Iversen 1 529 Bonde Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Odd Harald Nordsveen 1 545 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Karen Sørsdal 2 627 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Thorvald Hillestad 1 716 Gårdbruker Av departement 1970
1996 Leder Sigurd Verdal 1 1027 Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Myrthel Grødem 2 1119 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Kalle Nesheim 2 1154 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Knut Djønne 1 1233 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kåre Syrstad 1 1636 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Kirsten Indgjer Værdal 2 1729 Bonde Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Egil Sætveit 1 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jon Grimsbo Røtvold 1 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hanne Refsholt 2 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Johnny Steinar Hagen 1 103 Forbundssekretæ Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arild Oliversen 1 128 Forbundssekretæ Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bodhild Fisknes 2 220 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Øyvind Bergstrøm 1 301 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jens Strøm 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Torgeir Strøm 1 301 Gårdbruker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Olav Hetland 1 301 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Idun Nytun Christie 2 401 Fylkesjordsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Agnes Sween 2 412 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Asbjørn Bjørnstad 1 412 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein Løken 1 521 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kristian Haug 1 528 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Odd Harald Nordsveen 1 545 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Thorvald Hillestad 1 716 Gårdbruker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Myrthel Grødem 2 1119 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Elisabeth Kalle Nesheim 2 1154 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Knut Djønne 1 1233 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Torbjørn Skjerve 1 1662 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hanne Refsholt 2 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jon Grimsbo Røtvold 1 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Egil Sætveit 1 Av departement 1970
2002 John Solberg 101 Bonde
2002 Johnny Steinar Hagen 106 Nestleder
2002 Finn E. Edvardsen 217 Direktør
2002 Stine Wohl Sem 219 Prosjektleder
2002 Bodhild Fisknes 220 Ekspedisjonssjef
2002 Helge Aske 301 Byråsjef
2002 Inger Solberg 301 Direktør
2002 Hanne Husebø 301 Rådgiver
2002 Anne-Grete Ellingsen 301 Adm. Direktør
2002 Nestleder Tore Chr. Malterud 301 Ekspedisjonssjef
2002 Øyvind Bergstrøm 301 Ass. Direktør
2002 Idun Nytun Christie 403 Landbruksdirektør
2002 Undis Scheslien 502 Kontorsjef
2002 Ingvar Hage 528 Ass. Direktør
2002 Ole Festad Lund 528 Bonde
2002 Grete Andreassen 612 Forbundssekretær
2002 Svein Kostveit 834 Gardbruker
2002 Jostein Frøyland 1121 Gårdbruker
2002 Gabriel Joa 1124 Bonde
2002 Knut Djønne 1233
2002 Randi H. Golten 1245 Prosjektleder
2002 Henrik J. Lunde 1430 Nestleder
2002 Trond Spanne 1546 Bonde
2002 Harald Mork 1554 Gårdbruker
2002 Torbjørn Skjerve 1662
2002 Kirsten Indgjerd Værdal 1729 Leder
2002 Knut Henriksen
2002 Leder Ottar Befring Fylkesmann
2002 Gunnar Eilertsen Bonde
2002 Odd Harald Nordsveen Bonde
2003 Svein Kostveit Gardbruker
2003 Ole Festad Lund Bonde
2003 Torbjørn Skjerve
2003 Øyvind Bergstrøm Ass. Direktør
2003 Henrik J. Lunde Nestleder
2003 Inger Solberg Direktør
2003 Knut Djønne
2003 Idun Nytun Christie Landbruksdirektør
2003 Bodhild Fisknes Ekspedisjonssjef
2003 Gabriel Joa Bonde
2003 Ingvar Hage Ass. Direktør
2003 Jostein Frøyland Gårdbruker
2003 Leder Ottar Befring Fylkesmann
2003 Odd Harald Nordsveen Bonde
2003 Randi H. Golten Prosjektleder
2003 Johnny Steinar Hagen Nestleder
2003 Harald Mork Gårdbruker
2003 Nestleder Tore Chr. Malterud Ekspedisjonssjef
2003 Trond Spanne Bonde
2003 Undis Scheslien Kontorsjef
2003 Grete Andreassen Forbundssekretær
2003 Kirsten Indgjerd Værdal Prosjektleder
2003 Helge Aske Byråsjef
2003 John Solberg Bonde
2003 Finn E. Edvardsen Direktør
2003 Knut Henriksen
2003 Anne-Grete Ellingsen Adm. Direktør
2003 Gunnar Eilertsen Bonde
2003 Stine Wohl Sem Prosjektleder
2003 Hanne Husebø Rådgiver