FORVALTNINGSDATABASEN

Kolbjørn Nordstrøm

Denne siden viser opplysninger om Kolbjørn Nordstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kolbjørn Nordstrøm
NSD id-nummer: 11513
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 721 Skatterevisor 1970 1970
1983 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 721 Skatterevisor 1970
1984 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 721 Skatterevisor 1970
1985 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 721 Skatterevisor 1970
1985 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Skatterevisor 1970
1986 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 721 Spesialrådgiver 1970
1986 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Spesialrådgiver 1970
1987 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 721 Spesialrådgiver 1970
1987 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Spesialrådgiver 1970
1988 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Ass. Kontrollsj 1970
1989 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Ass. Kontrollsj 1970
1990 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Ass. Kontrollsj 1970
1991 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 721 Ass. Kontrollsj 1970