Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift
Utvalgsnummer: 16054000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 06.12.1985 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Vurdere forbedringer i merverdiavgiftsloven.Avlevert sin andre og siste delutredning.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Finans- og tolldepartementet 11 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Finans- og tolldepartementet 11 0 7 85422 Vedkommende departement
1987 Finans- og tolldepartementet 11 0 20 402507
1988 Finans- og tolldepartementet 11 0 28 473000
1989 Finans- og tolldepartementet 11 0 13 511164
1990 Finans- og tolldepartementet 11 0 14 819390
1991 Finans- og tolldepartementet 11 0 18 809839
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Nestleder Paal Brunsvig 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Karen M. Helle 2 301 Forsker I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Johan Von Der Fehr 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Thor Refsland 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Frederik Zimmer 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Agnes Gundersen 2 301 Skatterevisor I statsråd 1970
1985 Leder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbanksj I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erna Wenche Østrem 2 632 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Skatterevisor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Mari-Anne Markussen 2 1504 Skatterevisor I statsråd 1970
1986 Nestleder Paal Brunsvig 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Agnes Gundersen 2 301 Skatterevisor I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Johan Von Der Fehr 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Thor Refsland 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Leder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbanksj I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Frederik Zimmer 1 301 Universitetslekto I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Karen M. Helle 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Erna Wenche Østrem 2 632 Økonomikonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Mari-Anne Markussen 2 1502 Skatterevisor I statsråd 1970
1987 Nestleder Paal Brunsvig 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Trygve Holst Ringen 1 231 Avdelingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Frederik Zimmer 1 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Thor Refsland 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Leder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Agnes Gundersen 2 301 Skatterevisor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ingrid Norstein 2 301 Gruppesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Johan Von Der Fehr 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erna Wenche Østrem 2 632 Økonomikonsulen I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Mari-Anne Markussen 2 1502 Skatterevisor I statsråd 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Trygve Holst Ringen 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Thor Refsland 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Agnes Gundersen 2 301 Skatterevisor I statsråd 1970
1988 Nestleder Frederik Zimmer 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ingrid Norstein 2 301 Gruppesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1970
1988 Leder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erna Wenche Østrem 2 632 Økonomisjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Ass. Kontrollsj I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Mari-Anne Markussen 2 1502 Skatterevisor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Torbjørn Østby 1 101 Ligningsrevisor Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Trygve Holst Ringen 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Thor Refsland 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Agnes Gundersen 2 301 Skatterevisor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Inge Andreas Moen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ingrid Norstein 2 301 Gruppesekretær Av departement 1970
1989 Leder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Erna Wenche Østrem 2 632 Økonomisjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Ass. Kontrollsj I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Torbjørn Østby 1 101 Ligningsrevisor Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Trygve Holst Ringen 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Inge Andreas Moen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Agnes Gundersen 2 301 Skatterevisor I statsråd 1970
1990 Leder Kjell Storvik 1 301 Visesentralbank I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Erik Wahlstrøm 1 301 Advokat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Thor Refsland 1 301 Fhv. Avdelingsd I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ingrid Norstein 2 301 Gruppesekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Knut Mengshoel 1 401 Statsautorisert Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 501 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Erna Wenche Østrem 2 632 Økonomisjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Roy Kristensen 1 717 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Ass. Kontrollsj I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Svein Steen Thomassen 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Torbjørn Østby 1 101 Ligningsrevisor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Grete Dybsjord 2 219 Skatterådg Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Trygve Holst Ringen 1 231 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ingrid Norstein 2 301 Personlig Sekre Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Inge Andreas Moen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Thor Refsland 1 301 Fhv. Avdelingsd I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Advokat Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Knut Mengshoel 1 401 Statsautorisert Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Erna Wenche Østrem 2 632 Økonomisjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kari Hedwig Fyhn 2 705 Fylkesskattesje I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Roy Kristensen 1 717 Spesialrådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Ass. Kontrollsj I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Svein Steen Thomassen 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1970