FORVALTNINGSDATABASEN

Terje Larsen

Denne siden viser opplysninger om Terje Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Terje Larsen
NSD id-nummer: 11517
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Adm.Direktør 1970 1970
1983 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Adm. Direktør 1970
1984 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Adm. Direktør 1970
1985 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Adm. Direktør 1970
1986 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Adm. Direktør 1970
1987 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Adm. Direktør 1970
1988 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Adm. Direktør 1970
1992 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Adm. Direktør 1970
1993 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Adm. Direktør 1970
1994 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Adm Direktør 1970 1970