FORVALTNINGSDATABASEN

Nils Olsen

Denne siden viser opplysninger om Nils Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Olsen
NSD id-nummer: 11535
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970 1970
1983 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970
1984 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970
1985 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970
1986 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970
1986 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970
1986 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970
1987 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970
1987 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970
1987 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970 1970
1988 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970
1988 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Skipper 1970 1970
1990 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Skipper 1970
1990 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Skipper 1970
1991 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fisker 1970 1970
1991 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fisker 1970
1992 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Fisker 1970
1992 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fisker 1970 1970
1994 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Reder 1970 1970
1994 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Reder 1970 1970
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig medlem Av departement 1902 Fiskebåtreder 1970
1996 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Fiskebåtreder 1970
1996 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fiskebåtreder 1970 1970
1997 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig medlem Av departement 1902 Fiskebåtreder 1970
1997 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Fiskebåtreder 1970 1970
1997 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fiskebåtreder 1970 1970