Forvaltningsdatabasen

Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR)
Utvalgsnummer: 10015000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 08.06.1977.
Mandat:
Sentralstyret er Forskningsrådets utøvende organ. Det skal bistå Fiskeridepartementet med å trekke opp retningslinjene for en samlet norsk forskningspolitikk for fiskerinæringen, planlegge og prioritere forskningen på området, og i den utstrekning Forskni
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 6 0 11 186000 Vedkommende departement
1981 Fiskeridepartementet 6 6 11 278000 Vedkommende departement
1982 Fiskeridepartementet 6 6 10 227467
1983 Fiskeridepartementet 6 6 9 303100
1984 Fiskeridepartementet 6 6 0 0
1985 Fiskeridepartementet 6 6 8 299513
1986 Fiskeridepartementet 6 6 10 186932 Annen instans
1987 Fiskeridepartementet 6 6 12 442888
1988 Fiskeridepartementet 6 6 8 480000
1989 Fiskeridepartementet 7 7 8 374900
1990 Fiskeridepartementet 7 7 11 588321
1991 Fiskeridepartementet 7 7 9 392000
1992 Fiskeridepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Birger Larsen 1 1018 Fiskerisjef I statsråd
1980 Leder Viggo Jan Olsen 1 1201 Assisterende Fiskeridirek I statsråd 1970
1980 Nestleder Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Leif K. Ervik 1 1201 Forskningssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Olav Nakken 1 1259 Fisker I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Olaf Inge Rønning 1 1601 Professor I statsråd
1980 Vanlig medlem Anne Marie Lingås 2 1601 Arkivleder I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Sundnes 1 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørg Ulsaker 2 1601 Førstekonsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fisker I statsråd
1980 Vanlig medlem Bodil Richardsen 2 1902 Diponent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Aksel Olsen 1 2001 Diponent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Birger Larsen 1 1018 Fiskerisjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Leif K. Ervik 1 1201 Forskningssjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Bjørg Ulsaker 2 1601 Førstekonsulent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Olaf Inge Rønning 1 1601 Professor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fisker I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Hildur Karoline Steffensen 2 1866 Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjørg Ulsaker 2 1601 Førstekonsulent Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Alf Lorås 1 1601 Konsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Hildur Karoline Steffensen 2 1866 Kontrollør I statsråd 1970
1984 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Dragesund 1 1201 Professor I statsråd 1970
1984 Nestleder Tor Rødseth 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Inge Andreas Halstensen 1 1244 Fisker I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Rolf Giskeødegård 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Alf Lorås 1 1601 Konsulent I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Ulsaker 2 1601 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Mathias Bredesen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Hildur Karoline Steffensen 2 1866 Kontrollør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd
1984 Vanlig medlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent Av departement 1970 1970
1985 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Olav Dragesund 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Inge Andreas Halstensen 1 1244 Fisker I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Mathias Bredesen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Rolf Giskeødegård 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd
1986 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Olav Dragesund 1 1201 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Inge Andreas Halstensen 1 1244 Fisker I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Mathias Bredesen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Rolf Giskeødegård 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd
1987 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Olav Dragesund 1 1201 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Inge Andreas Halstensen 1 1244 Fisker I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Mathias Bredesen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Rolf Giskeødegård 1 1601 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd
1988 Vanlig medlem Pierre Goetschi 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Direktør I statsråd 1970
1988 Nestleder Karen B. Helle 2 1201 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Olav Dragesund 1 1201 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Inge Andreas Halstensen 1 1244 Fisker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Svein Vik-Mo 1 1266 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnar Laurits Sjåvik 1 1515 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsforman I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Karen Margrethe Sand 2 1601 Kontorfullmekti I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Giskeødegård 1 1601 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1601 Organisasjonsse I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Mathias Bredesen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Jens Erik Eliassen 1 1902 Amanuensis I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor I statsråd
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Hersoug 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Høgskoledirektø I statsråd 1970
1989 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Pierre Goetschi 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Nestleder Karen B. Helle 2 1201 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Laurits Sjåvik 1 1515 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Karen Margrethe Sand 2 1601 Kontorfullmekti I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1601 Organisasjonsse I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Hersoug 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Jens Erik Eliassen 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Direktør I statsråd 1970
1990 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Pierre Goetschi 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Nestleder Karen B. Helle 2 1201 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragnar Laurits Sjåvik 1 1515 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1601 Organisasjonsse I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Karen Margrethe Sand 2 1601 Kontorfullmekti I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jens Erik Eliassen 1 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Hersoug 1 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Direktør I statsråd 1970
1991 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Pierre Goetschi 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Nestleder Karen B. Helle 2 1201 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1504 Statssekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ragnar Laurits Sjåvik 1 1515 Fiskeoppdretter I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Rolf Giskeødegård 1 1601 Fagsekretær I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Karen Margrethe Sand 2 1601 Kontorfullmekti I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Jens Erik Eliassen 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Hersoug 1 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Direktør I statsråd 1970
1992 Leder Sverre Kongshavn 1 301 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Pierre Goetschi 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Grave 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kari Berg 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Tove Pettersen Berge 2 1201 I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Brit Hjeltnes 2 1201 Forsker I statsråd 1970
1992 Nestleder Karen B. Helle 2 1201 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Vidar Ulriksen 1 1401 Fisker I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Siri Bremdal 2 1601 Fagsekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Karen Margrethe Sand 2 1601 Kontorfullmekti I statsråd 1970 1970
1992 Leder Viggo Mohr 1 1601 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Rolf Giskeødegård 1 1601 Fagsekretær I statsråd 1970 1970
1992 Nestleder Bjørg Greger 2 1866 Administrasjons I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Terje Vassdal 1 1902 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils Olsen 1 1902 Fisker I statsråd 1970