FORVALTNINGSDATABASEN

Tor Krogeide

Denne siden viser opplysninger om Tor Krogeide fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Krogeide
NSD id-nummer: 11586
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektø 1970 1970
1983 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1983 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1984 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1984 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1985 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1985 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970
1986 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1970