FORVALTNINGSDATABASEN

Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI)
Utvalgsnummer: 9017000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1953
Tilhørende departement: Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 28.08.1953 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Vedtekter fastsatt ved stortingsvedtak av 8. juni 1953 og 17. juni 1969. I samsvar med NPIs vedtekter er Rådet NPIs øverste organ. Rådet skal føre tilsyn med at instituttets virksomhet skjer i samsvar med vedtektene. Rådet har 4 underutvalg og fast arbeid
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 25 0 1 10000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 24 23 1 15000 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 1 30574 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 25 24 1 27500 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 25 24 1 21500 Annen instans
1985 Industridepartementet 25 24 1 17100 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Lars Eikeland 1 102 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Iversen 1 102 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Karl Risberg 1 133 Kontorsjef Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Øystein Larsen 1 217 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Morten Vigtel 1 219 Direktør Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Assisterende Direktør Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Alf Hernes 1 220 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lorentz Juul Saxhaug 1 220 Overingeniør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Lars Harlem 1 301 Personaldirektør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Johanne Marie Nilsen 2 301 Kontorleder Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Ruth Kolstad 2 301 Sekretær Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Leif Halvorsen 1 301 Assisterende Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Paul M. Røthe 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Rolf Engebretsen 1 301 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Harald Franck Halvorsen 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ove Sandberg 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Kaare Mardon Engenes 1 1014 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Moe-Nilssen 1 1201 Boktrykker Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Harald Sætren 1 1201 Universitetslektor Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Jan T. Videm 1 1201 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Leif B. Methlie 1 1201 Professor Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Øystein Hartveit 1 1201 Ingeniør Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Grete Bonge Dalseg 2 1201 Siviløkonom Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Eli Marie Pedersen 2 1238 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Jens Glad Balchen 1 1601 Professor Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Eystein Rådahl 1 1601 Professor Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Bodil Richardsen 2 1902 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Lars Eikeland 1 102 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Iversen 1 102 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar J. Larsen 1 104 Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Karl Risberg 1 133 Kontorsjef Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Øystein Larsen 1 217 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1981 Leder Finn H. Enger 1 220 Administrerende Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lorentz Juul Saxhaug 1 220 Overingeniør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Harald Franck Halvorsen 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Paul M. Røthe 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Adm. Direktår Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Leif Halvorsen 1 301 Assisterende Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Engebretsen 1 301 Administrerende Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Ove Sandberg 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Lars Harlem 1 301 Personaldirektør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Ruth Kolstad 2 301 Sekretær Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Johanne Marie Nilsen 2 301 Kontorleder Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem John Eriksen 1 625 Nestformann Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kaare Mardon Engenes 1 1014 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Leif B. Methlie 1 1201 Professor Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Jan T. Videm 1 1201 Direktør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Øystein Hartveit 1 1201 Ingeniør Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Harald Sætren 1 1201 Universitetslektor Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Moe-Nilssen 1 1201 Boktrykker Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Grete Bonge Dalseg 2 1201 Siviløkonom Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Eli Marie Pedersen 2 1238 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Eystein Rådahl 1 1601 Professor Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Jens Glad Balchen 1 1601 Professor Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Bodil Richardsen 2 1902 Disponent Av instans utenfor departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjørn Iversen 1 102 Administrerende Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Gunnar J. Larsen 1 104 Nestformann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Karl Risberg 1 133 Disponent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær Av departement 1970 1970
1982 Nestleder Jan K. Balstad 1 217 Sekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Trond Hartmark 1 217 Siviløkonom Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Lars Chr. Berge 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Eivind Halle 1 219 Administrerende Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Bjørg Falchenberg 2 219 Adm.Sekr. Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Annett Lundsgaard 2 219 Ingeniør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Tor Krogeide 1 219 Avdelingsdirektø Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kaare N. Selvig 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Leder Finn H. Enger 1 220 Administrerende Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Harald Øveraas 1 230 Formann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Formann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Liv Marie Buck 2 301 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Administrerende Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Johanne Marie Nilsen 2 301 Kontorleder Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Formann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Leif Halvorsen 1 301 Assisterende Dir Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Harald Franck Halvorsen 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Agnar Øverbø 1 301 Assisterende Dir Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ingrid Standal 2 301 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ruth Kolstad 2 301 Sekretær Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jan Erik Nordseth 1 301 Sivilingeniør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Roar Helgesen 1 301 Formann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Inger Håvardstun 2 401 Produksjonssjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem John Eriksen 1 625 Nestformann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Trygve Johnsen 1 627 Nestformann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Agnes Skarholt 2 706 Markedssjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan A. Crowo 1 805 Ingenør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kaare Mardon Engenes 1 1014 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Kjell Grønhaug 1 1201 Dosent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan T. Videm 1 1201 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Leif B. Methlie 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjørn Moe-Nilssen 1 1201 Boktrykker Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Siviløkonom Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Reidar Wirum Bye 1 1601 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Steinar Nygaard 1 1601 Amanuensis Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jens Glad Balchen 1 1601 Professor Av andre 1970 1970
1982 Vanlig medlem Inger Lise Meringen 2 1833 Advokat Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjarne Rasch-Tellefsen 1 1901 Grosserer Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Trond Hartmark 1 217 Siviløkonom Av departement 1970
1983 Nestleder Jan K. Balstad 1 217 Sekretær Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Tor Krogeide 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Annett Lundsgaard 2 219 Ingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørg Falchenberg 2 219 Administrasjonsse Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Formann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Agnar Øverbø 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Formann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jan Erik Nordseth 1 301 Sivilingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Lars Chr. Berge 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingrid Standal 2 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Sivilingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Roar Helgesen 1 301 Formann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Inger Håvardstun 2 401 Produksjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem John Eriksen 1 625 Nestformann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Trygve Johnsen 1 627 Nestformann Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Agnes Skarholt 2 706 Markedssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan A. Crowo 1 805 Ingenør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Grønhaug 1 1201 Dosent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Siviløkonom Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Steinar Nygaard 1 1601 Universitetslekto Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Reidar Wirum Bye 1 1601 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Inger Lise Meringen 2 1833 Administrasjonssj Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjarne Rasch-Tellefsen 1 1901 Grosserer Av departement 1970
1984 Nestleder Jan K. Balstad 1 217 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Trond Hartmark 1 217 Siviløkonom Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Annett Lundsgaard 2 219 Ingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Tor Krogeide 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørg Falchenberg 2 219 Administrasjonsse Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Agnar Øverbø 1 301 Ass. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Roar Helgesen 1 301 Formann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Formann Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Sivilingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lars Chr. Berge 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingrid Standal 2 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Erik Nordseth 1 301 Sivilingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Inger Håvardstun 2 401 Produksjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem John Eriksen 1 625 Nestformann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Trygve Johnsen 1 627 Nestformann Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Agnes Skarholt 2 706 Markedssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan A. Crowo 1 805 Ingenør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Grønhaug 1 1201 Dosent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Siviløkonom Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Steinar Nygaard 1 1601 Universitetslekto Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Reidar Wirum Bye 1 1601 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Inger Lise Meringen 2 1833 Administrasjonssj Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjarne Rasch-Tellefsen 1 1901 Grosserer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Trond Hartmark 1 217 Siviløkonom Av departement 1970
1985 Nestleder Jan K. Balstad 1 217 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lars Chr. Berge 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Falchenberg 2 219 Administrasjonsse Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Annett Lundsgaard 2 219 Ingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Tor Krogeide 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Agnar Øverbø 1 220 Ass. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald Øveraas 1 230 Forbundsformann Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Erik Nordseth 1 301 Sivilingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Standal 2 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Roar Helgesen 1 301 Formann Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Sivilingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kåre Hansen 1 301 Formann Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Inger Håvardstun 2 401 Produksjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem John Eriksen 1 625 Nestformann Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Trygve Johnsen 1 627 Nestformann Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Agnes Skarholt 2 706 Markedssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan A. Crowo 1 805 Ingenør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Grønhaug 1 1201 Dosent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Siviløkonom Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Reidar Wirum Bye 1 1601 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Steinar Nygaard 1 1601 Universitetslekto Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Inger Lise Meringen 2 1833 Administrasjonssj Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjarne Rasch-Tellefsen 1 1901 Grosserer Av departement 1970