FORVALTNINGSDATABASEN

Eldrid Nordbø

Denne siden viser opplysninger om Eldrid Nordbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eldrid Nordbø
NSD id-nummer: 11949
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef
1983 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1986 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970
1994 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsrid 1970
1995 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Departementsråd 1970
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef