FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell Stenstadvold

Denne siden viser opplysninger om Kjell Stenstadvold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Stenstadvold
NSD id-nummer: 12033
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingssjef 1970
1983 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Avdelingssjef 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Regionsjef 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Regionsjef 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Regionsjef 1970
1991 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 219 Adm. Direk 1970
1992 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1993 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970
1994 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ass Direktør 1970
1995 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Ass. Direktør 1970