Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel
Utvalgsnummer: 18019000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Olje- og energidepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 05.03.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utrede alle forhold som er av særlig betydning når det skal tasstilling til den framtidige utvikling av petroleumsvirksomheten.
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Olje- og energidepartementet 10 0 23 1937716 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 10 0 7 1018391 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Vanlig medlem Harald Norvik 1 216 Finansdirektør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Tora Houg 2 216 Forsker I statsråd 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Harald Knoph 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Jan Mønnesland 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1982 Leder Hermod Skånland 1 301 Direktør I statsråd 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Petter Nore 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Sverre Walter Rostoft jr. 1 301 Viseadm. Direktø I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Kjell Stenstadvold 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Knut Vartdal 1 1504 Disponent I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Arnold Kr. Hansen 1 1601 Administrerende I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Torbjørn Haug 1 1804 Administrerende I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Universitetsstip I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Harald Norvik 1 216 Finansdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tora Houg 2 216 Forsker I statsråd 1970
1983 Leder Hermod Skånland 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Walter Rostoft jr. 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Jan Mønnesland 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Petter Nore 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Harald Knoph 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Oluf Arntsen 1 722 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Stenstadvold 1 1201 Avdelingssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Knut Vartdal 1 1504 Disponent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Arnold Kr. Hansen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Torbjørn Haug 1 1804 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Marit Reutz 2 1902 Universitetsstipe I statsråd 1970