FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørn Frode Østern

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Frode Østern fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Frode Østern
NSD id-nummer: 12058
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970