FORVALTNINGSDATABASEN

Norges Eksportråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norges Eksportråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norges Eksportråd
Utvalgsnummer: 1024000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1956
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 29.06.1956 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Statutter for Norges Eksportråd og Norges Eksportfond er fastsatt ved kronprinsreg. res. av 13. april 1956 og endret ved kgl. res av 20. november 1959, 24. mai 1968, 13. desember 1968, 28. april 1972. Gjeldende statutter er fastsatt ved kgl. res. av 30. a
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 48 0 2 0
1981 Departementet for handel og skipsfart 50 49 2 130000
1982 Departementet for handel og skipsfart 0 0 3 169000 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 49 49 10 177500 Annen instans
1984 Departementet for handel og skipsfart 51 50 9 284500 Annen instans
1985 Departementet for handel og skipsfart 51 50 9 373000 Annen instans
1986 Departementet for handel og skipsfart 52 52 9 364000 Annen instans
1987 Departementet for handel og skipsfart 52 52 10 366800
1988 Utenriksdepartementet 52 52 13 385100
1989 Utenriksdepartementet 52 52 11 358012
1990 Utenriksdepartementet 52 52 10 396000
1991 Utenriksdepartementet 52 52 0 0
1992 Utenriksdepartementet 52 52 20 811884
1993 Utenriksdepartementet 52 52 10 199284
1994 Utenriksdepartementet 54 54 11 263157
1995 Utenriksdepartementet 54 54 2 70000
1996 Utenriksdepartementet 21 0 0 0
1997 Nærings- og handelsdepartementet 21 0 2 44000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Emil W. Martens 1 104 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsformann I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Stein Dørum 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Generaldirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jan Lauritzen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Rohde 1 219 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Arne Haaland 1 220 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Arvid Flagestad 1 220 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Dagfinn Sørli 1 230 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Erik Chr. Selmer 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Karl Lorck 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Niels B. Kielland 1 301 Markedssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Stein Bergh-Jacobsen 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Rolf Nordheim 1 301 Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Steinar Opstad 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Storvik 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell A. Nielsen 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Thor Støre 1 301 Assisterende Direktør I statsråd
1980 Vanlig medlem Erik G. Tandberg 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Leder Jens Gerhard Heiberg 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Richard Zeiner-Henriksen 1 301 Økonomidirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Arild Walder 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forretningsfører I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kåre Huseby 1 716 Disponent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Arvid Syvertsen 1 926 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ole Gabriel Kverneland d.y. 1 1121 Styreformann I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Per Braathen 1 1201 Administrerende Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Kåre Ankjær Jensen 1 1201 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Kåre Stokke 1 1504 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Odd M. Brå 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Knut Olav Fuhr 1 1719 Personalsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Anton Dahl-Olsen 1 1865 Kontorsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Jørgen B. Jentoft 1 0 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jens Petter Ekornes 1 0 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Pål Tore Berg 1 0 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Etholm 1 101 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Emil W. Martens 1 104 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsformann I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Egil Molteberg 1 214 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Rohde 1 219 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Generaldirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Haakon Ameln 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Lauritzen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Petter Sv. Planke 1 220 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Gustav Stenhagen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arvid Flagestad 1 220 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Ove T. Schøyen 1 235 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Lie 1 301 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Else-Marie Gehrken 2 301 Sjefskonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Karl Lorck 1 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Sofie Louise Hielm 2 301 Soussjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Egil Abrahamsen 1 301 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arthur Svensson 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Braathen 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Kveim 1 301 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Niels B. Kielland 1 301 Markedssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Olav Sitje 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Niels Chr. Tømmeraas 1 301 Sjefingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Generaldirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Thor Løvholt 1 301 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arild Walder 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Fridtjof Lorentzen 1 301 Skipsreder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Nordheim 1 301 Direktør I statsråd
1981 Vanlig medlem Sverre Kongshavn 1 301 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Richard Zeiner-Henriksen 1 301 Økonomidirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Erik G. Tandberg 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem J. Skau-Jacobsen 1 301 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem William G. Solberg 1 301 Handelspolitisk Rådgiver I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Thomas Angell 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lai Berg 1 425 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Finn Oddvar Nilsen 1 602 Forretningsfører I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Qvenild 1 604 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Olaf M. Stavik 1 703 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Kristian Petterson 1 705 Disponent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Knut Seyersted 1 706 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Erik Berg 1 713 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Hatling 1 1102 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Tor Espedal 1 1103 Adm.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jarle Erik Sandvik 1 1103 Ass.Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Marit Skartveit 2 1103 Siviløkonom I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Gabriel Kverneland d.y. 1 1121 Styreformann I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Olav J. Dreyer 1 1201 Markedsdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bernt A. Iversen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Braathen 1 1201 Administrerende Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Otto Holmefjord 1 1201 Disponent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjarne Bakka 1 1201 Høyskolelektor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Atle Jebsen 1 1201 Skipsreder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per E. Engvig 1 1503 Disponent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anders M. Liaaen 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Odd M. Brå 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Anton Dahl-Olsen 1 1865 Kontorsjef I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Ole Haakon Claussen 1 102 Disponent I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Arvid Flagestad 1 220 Direktør I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1982 Vanlig varamedlem Sven Ullring 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Per Braathen 1 1201 Administrerende I statsråd
1983 Vanlig varamedlem Per Etholm 1 101 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ole Haakon Claussen 1 102 Disponent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem J. Skau-Jacobsen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Lie 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Haakon Ameln 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Petter Sv. Planke 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Jan Gustav Stenhagen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Pål Tore Berg 1 231 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ove T. Schøyen 1 235 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Niels Chr. Tømmeraas 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Sven Ullring 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Sitje 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Braathen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Thor Løvholt 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Sofie Louise Hielm 2 301 Soussjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Arthur Svensson 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Generaldirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Kongshavn 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Thomas Angell 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell A. Nielsen 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem William G. Solberg 1 301 Handelspolitisk R I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Fridtjof Lorentzen 1 301 Skipsreder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Lai Berg 1 425 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Rolf Qvenild 1 604 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Olaf M. Stavik 1 703 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Kristian Petterson 1 705 Disponent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Knut Seyersted 1 706 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Erik Berg 1 713 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Mardonn Wilson 1 725 Verksdirektør 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Hatling 1 1102 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Johan Svele 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jarle Erik Sandvik 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Marit Skartveit 2 1103 Seksjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Harstad 1 1121 Adm. Direktør 1970
1983 Vanlig varamedlem Otto Holmefjord 1 1201 Disponent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Bernt A. Iversen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Atle Jebsen 1 1201 Skipsreder I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Bakka 1 1201 Høyskolelektor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Per E. Engvig 1 1503 Disponent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anders M. Liaaen 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Jens Petter Ekornes 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kåre Ingebrigtsen 1 1601 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jørgen B. Jentoft 1 1860 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Etholm 1 101 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ole Haakon Claussen 1 102 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Carl W. Swensen 1 102 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Skjeggedal 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Informasjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Haakon Ameln 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Frank Henriksen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem J. Skau-Jacobsen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Eivind Halle 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Lie 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Rohde 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Gustav Stenhagen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Petter Sv. Planke 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Pål Tore Berg 1 231 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ove T. Schøyen 1 235 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Niels Chr. Tømmeraas 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Sitje 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Generaldirektør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Arild Walder 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Sigmund Kjos 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arthur Svensson 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Brita Drangshol Jaksjø 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Sofie Louise Hielm 2 301 Soussjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Sverre Pronstad 1 301 Salgsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Ramm 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Thomas Angell 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem John Tveito 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kaare Sandegren 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Thor Løvholt 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Grete Wahl Christoffersen 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Erik Mollat 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Egil Abrahamsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ralph Høibakk 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Frode Karlsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Finn V. Borgersen 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigrid Romundset 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Braathen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ragnar Halvorsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1984 Nestleder Arne Asper 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Viken 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Emil Harboe Eriksrud 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sverre Kongshavn 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Fridtjof Lorentzen 1 301 Skipsreder I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Håkon Allergoth 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Erik Holtedahl 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Frank Myhre 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ruth Marcussen Kielland 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Finn Bjerke 1 301 Salgsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Borghild Holen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem William G. Solberg 1 301 Handelspolitisk R I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sven Ullring 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Leder Oskar A. Munch 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Lars Askheim 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Tone Skogen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arild Holland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell A. Nielsen 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ulf Andresen 1 301 Eksportsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Richard Fuglesang jr. 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Magnus Tajet 1 412 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Lai Berg 1 425 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Mehus 1 429 Administrerende D I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Torstein Helland 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Rolf Qvenild 1 604 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Olaf M. Stavik 1 703 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Knut Seyersted 1 706 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Tore Lundh 1 706 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem G. A. Treschow 1 707 Brukseier I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Erik Berg 1 713 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Kristian Petterson 1 722 Disponent I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Mardonn Wilson 1 725 Verksdirektør 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Finn R. Kulås 1 814 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Hatling 1 1102 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Marit Skartveit 2 1103 Seksjonssjef I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Johan Svele 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Jarle Erik Sandvik 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Harstad 1 1121 Adm. Direktør 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Enger 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Otto Holmefjord 1 1201 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Bakka 1 1201 Høyskolelektor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans E. Gjøvaag 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Bernt A. Iversen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Atle Jebsen 1 1201 Skipsreder I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Per E. Engvig 1 1503 Disponent I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anders M. Liaaen 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Johan Muri 1 1504 Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Jens Petter Ekornes 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Jørgen Tranvåg 1 1531 Disponent I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Klaus Berg 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kåre Ingebrigtsen 1 1601 Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnar Grøntvedt 1 1620 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Brøndbo 1 1636 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jørgen B. Jentoft 1 1860 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arne Stensen 1 1860 Styreformann I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Jon Berg 1 1865 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Carl W. Swensen 1 102 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Jens Otterbech 1 219 Handelspolitisk R Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Frank Henriksen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Generaldirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ragnar Halvorsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Finn V. Borgersen 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Holtedahl 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Finn Bjerke 1 301 Salgsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Frank Myhre 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tone Skogen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigrid Romundset 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erik Mollat 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem John Tveito 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Sverre Pronstad 1 301 Salgsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Frode Karlsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Borghild Holen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ruth Marcussen Kielland 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Brita Drangshol Jaksjø 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Richard Fuglesang jr. 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Viken 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ulf Andresen 1 301 Eksportsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ralph Høibakk 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Arild Holland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Grete Wahl Christoffersen 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Håkon Allergoth 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Emil Harboe Eriksrud 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald Ramm 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Magnus Tajet 1 412 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Mehus 1 429 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Torstein Helland 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tore Lundh 1 706 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Finn R. Kulås 1 814 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Hans E. Gjøvaag 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole Enger 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Klaus Berg 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ragnar Grøntvedt 1 1620 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Brøndbo 1 1636 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Arne Stensen 1 1860 Fisker I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem John Berg 1 1865 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Carl W. Swensen 1 102 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Martin Killi 1 213 Distriktssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Haakon Sandvold 1 219 Generaldirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jens Otterbech 1 219 Handelspolitisk R Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Frank Henriksen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jon Vea 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Emil Harboe Eriksrud 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ruth Marcussen Kielland 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Borghild Holen 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Finn Bjerke 1 301 Salgsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tone Skogen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Richard Fuglesang jr. 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Brita Drangshol Jaksjø 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ralph Høibakk 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Håkon Allergoth 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Finn V. Borgersen 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Frode Karlsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Grete Wahl Christoffersen 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Erik Mollat 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar Viken 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Frank Myhre 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik Økseter 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem John Tveito 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ragnar Halvorsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Sverre Pronstad 1 301 Salgsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Ramm 1 301 Informasjonssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ulf Andresen 1 301 Eksportsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Arild Holland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Barth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tore Fjell 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik Holtedahl 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Magnus Tajet 1 412 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Mehus 1 429 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Torstein Helland 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tore Lundh 1 706 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Finn R. Kulås 1 814 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Egil Flaatin 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole Enger 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Hans E. Gjøvaag 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Bernt Chr. Vedeler 1 1201 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Klaus Berg 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragnar Grøntvedt 1 1620 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Knut Brøndbo 1 1636 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Arne Stensen 1 1860 Fisker I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem John Berg 1 1865 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Carl W. Swensen 1 102 Disponent I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Jostein Refsnes 1 103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Martin Killi 1 213 Distriktssjef Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Per Reidarson 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Magne Reed 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tor Brekke 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Økonom I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Carsten E. Ellertsen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Helge Kringstad 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Arvid Flagestad 1 219 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Frank Henriksen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Jens P. Heyerdahl 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Almskog 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingar M. Rebne 1 219 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Henrik Eckhoff 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Åsmund Sløgedal 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Jahn A. Landmark 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Petter Hagen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Kåre Bjørn Imeland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Sverre Pronstad 1 301 Salgsdirektør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Sven Ullring 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Tore Fjell 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Bård Snilsberg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Frank Myhre 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar Storsul 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Ola Storeng 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arild Holland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ulf Andresen 1 301 Eksportsjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Thomas Angell 1 301 Markedssjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Ruth Marcussen Kielland 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Lars Askheim 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Ramm 1 301 Informasjonssje I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Gulla Arnesen 2 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Bente Angell-Hansen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Departementsråd Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Richard Fuglesang jr. 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Hans Lødrup 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Rigmor Tjensvold 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Alv Inge Karlsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Finn Bjerke 1 301 Salgsdirektør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Toril Railo 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erik Mollat 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Torkel Backelin 1 301 Informasjonssje I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Arild Walder 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Olav Sitje 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1987 Leder Ragnar Halvorsen 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Gunnar Viken 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Sigmund Bjørgum 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tone Skogen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Eivind Halle 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Bratz 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arthur Svensson 1 301 Forbundsformann I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik Økseter 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Grete Wahl Christoffersen 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ruth Kolstad 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Barth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1987 Nestleder Arne Asper 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Magnus Tajet 1 412 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Torstein Helland 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Svein G. Nybø 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Lisbeth Aass 2 703 Regiondirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Tore Lundh 1 706 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Stein Grimsrud 1 707 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Truls S.e. Larsen 1 805 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Inge Frøystad 1 806 Markedsdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Per Klykken Jr. 1 918 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Tor Egil Baardsen 1 920 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Per Olav Bergan 1 1001 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Egil Flaatin 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Marit Skartveit 2 1103 Seksjonssjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Johan Svele 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Harstad 1 1121 Adm. Direktør 1970 1970
1987 Vanlig medlem Atle Jebsen 1 1201 Skipsreder I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Hans E. Gjøvaag 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Bernt Chr. Vedeler 1 1201 Direktør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Lorentz A. Lossius Jr. 1 1503 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Arnfinn Kamsvåg 1 1503 Styreformann I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Johan Muri 1 1504 Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Bakken 1 1504 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Idar Ulstein 1 1516 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar J. Hove 1 1526 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Jørgen Tranvåg 1 1531 Disponent I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Oluf Holm 1 1534 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Ingebrigtsen 1 1601 Direktør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Snorre Tessen 1 1724 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem John Berg 1 1865 Disponent I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Alf Henriksen 1 1902 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Edgar Ingebrigtsen 1 2019 Fisker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Jostein Refsnes 1 103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingar M. Rebne 1 219 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Økonom I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arvid Flagestad 1 219 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Carsten E. Ellertsen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Magne Reed 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Almskog 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Åsmund Sløgedal 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Tor Brekke 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Henrik Eckhoff 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Per Reidarson 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jens P. Heyerdahl 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Petter Hagen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Jahn A. Landmark 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hans Lødrup 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Bratz 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Rigmor Tjensvold 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Alv Inge Karlsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Frode Karlsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Hans Henrik Scheel 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kåre Bjørn Imeland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Sigmund Bjørgum 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Britt Lilleholm 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Torkel Backelin 1 301 Informasjonssje I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Bård Snilsberg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Einar Storsul 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Toril Railo 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erik Holtedahl 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gulla Arnesen 2 301 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Mikal A. Røtnes 1 532 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Svein G. Nybø 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Stein Grimsrud 1 707 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Truls S.e. Larsen 1 805 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Inge Frøystad 1 806 Markedsdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Per Klykken Jr. 1 918 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor Egil Baardsen 1 920 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Per Olav Bergan 1 1001 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Thor Johannessen 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Lorentz A. Lossius Jr. 1 1503 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arnfinn Kamsvåg 1 1503 Styreformann I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Bakken 1 1504 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Idar Ulstein 1 1516 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Einar J. Hove 1 1526 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Oluf Holm 1 1534 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Gøril Fasting 2 1601 Disponent 1970
1988 Vanlig varamedlem Snorre Tessen 1 1724 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Alf Henriksen 1 1902 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Edgar Ingebrigtsen 1 2019 Fisker I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Jostein Refsnes 1 103 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Åsmund Sløgedal 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Borger A. Lenth 1 219 Adm. Banksjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Carsten E. Ellertsen 1 219 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Jens P. Heyerdahl 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Per Reidarson 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingar M. Rebne 1 219 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Tor Brekke 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Almskog 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Svein Wennerås 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arvid Flagestad 1 219 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Henrik Eckhoff 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Truls Frogner 1 220 Rådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jahn A. Landmark 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Petter Hagen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Toril Railo 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Einar Storsul 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Torkel Backelin 1 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Hans Lødrup 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Alv Inge Karlsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn Bratz 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Rigmor Tjensvold 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Hans Henrik Scheel 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gulla Arnesen 2 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kåre Bjørn Imeland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Frode Karlsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Sigmund Bjørgum 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Britt Lilleholm 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Bård Snilsberg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Mikal A. Røtnes 1 532 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Svein G. Nybø 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Stein Grimsrud 1 707 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Truls S.e. Larsen 1 805 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Inge Frøystad 1 806 Markedsdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Per Klykken Jr. 1 918 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Egil Baardsen 1 920 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Per Olav Bergan 1 1001 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Thor Johannessen 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole Melberg 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Lorentz A. Lossius Jr. 1 1503 Disponent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Arnfinn Kamsvåg 1 1503 Styreformann I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Bakken 1 1504 Bedriftsrådgive I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Idar Ulstein 1 1516 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Einar J. Hove 1 1526 Disponent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Oluf Holm 1 1534 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Gøril Fasting 2 1601 Disponent 1970
1989 Vanlig varamedlem Snorre Tessen 1 1724 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Alf Henriksen 1 1902 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Edgar Ingebrigtsen 1 2019 Fisker I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jostein Refsnes 1 103 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Svein Aaser 1 215 Konsernsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole B. Arntzen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Per Reidarson 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Åsmund Sløgedal 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ingar M. Rebne 1 219 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Henrik Eckhoff 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Arve Thorvik 1 219 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tor Brekke 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Jens P. Heyerdahl 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Borger A. Lenth 1 219 Adm. Banksjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Almskog 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Carsten E. Ellertsen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Knut Leversby 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Wennerås 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Terje Venold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Grete Ottesen Åse 2 219 Bransjesjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Ødegaard 1 219 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arvid Flagestad 1 220 Generalsekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Audun Sørbotten 1 220 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jahn A. Landmark 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Truls Frogner 1 220 Rådgiver Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Reier Ness 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Leif Birkeland 1 220 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Petter Hagen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Thomas Angell 1 228 Avdelingssjef I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 233 Rådgiver I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Bård Snilsberg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Kåre Bjørn Imeland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Einar Storsul 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Lars Thulin 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jens Breivik 1 301 Ministerråd I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Leif B. Bjørnstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Britt Lilleholm 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ronald Fagernes 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Knut Eggum Johansen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Sigmund Bjørgum 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Nikolai Paus 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Toril Railo 2 301 Kst. Universite I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Isak Lauvås 1 301 Divisjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ulf Andresen 1 301 Eksportsjef I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Einar O. Haugen 1 301 Regionsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Erik Mollat 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Gulla Arnesen 2 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Arthur Svensson 1 301 Forbundsleder I statsråd 1970 1970
1990 Leder Ragnar Halvorsen 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Erik Økseter 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Torbjørn Frøysnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Bjørn Bratz 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Olav Sitje 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Torkel Backelin 1 301 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars Askheim 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Richard Fuglesang jr. 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Gaute Egeberg 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Alv Inge Karlsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Tore Fjell 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Frode Karlsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Hans Lødrup 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Knut Lofstad 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Odd Henrik Robberstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Hans Henrik Scheel 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jannike Berg 2 301 Soussjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sven Ullring 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Inger Aarvig 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Rigmor Tjensvold 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Marie Pettersen 2 412 Sekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Aud Rolseth Sanner 2 412 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Mikal A. Røtnes 1 532 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Svein G. Nybø 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Torstein Helland 1 602 Styreformann I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Rolf Rose-Andersen 1 602 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Morten Olsen 1 706 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Stein Grimsrud 1 707 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Truls S.e. Larsen 1 805 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Inge Frøystad 1 806 Markedsdirektør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Per Klykken Jr. 1 918 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Rolf Tangen 1 918 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Egil Baardsen 1 920 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Thor Johannessen 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Per Olav Bergan 1 1001 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ole Melberg 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Tore Lærdal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Laila Randgaard 2 1103 Salgssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Hans E. Gjøvaag 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Bernt Chr. Vedeler 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Atle Jebsen 1 1201 Skipsreder I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Steen Thomassen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Lasse Sætre 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Johan J. Horn 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Julia Anthonisen 2 1201 Eksportsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arnfinn Kamsvåg 1 1503 Styreformann I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Lorentz A. Lossius Jr. 1 1503 Disponent I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Oddmund Olsen 1 1504 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kari Westre 2 1504 Soussjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Bakken 1 1504 Bedriftsrådgive I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Idar Ulstein 1 1516 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Einar J. Hove 1 1526 Disponent I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Oluf Holm 1 1534 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Sonja Meek 2 1554 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole-Erik Hansen 1 1601 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gøril Fasting 2 1601 Disponent 1970
1990 Vanlig varamedlem Snorre Tessen 1 1724 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Torbjørn Haug 1 1804 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Hartvig Arve Sverdrup 1 1874 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Alf Henriksen 1 1902 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Einar Giæver 1 1942 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Edgar Ingebrigtsen 1 2019 Fisker I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Svein Aaser 1 215 Konsernsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arve Thorvik 1 219 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Terje Venold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Lise Sandvig 2 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar Ødegaard 1 219 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Bjørge 1 219 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Grete Ottesen Åse 2 219 Bransjesjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole B. Arntzen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Knut Leversby 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Audun Sørbotten 1 220 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Reier Ness 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Leif Birkeland 1 220 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 233 Rådgiver I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Nikolai Paus 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ronald Fagernes 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Jens Breivik 1 301 Ministerråd I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Knut Eggum Johansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Terje Osmundsen 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Einar O. Haugen 1 301 Regionsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Lars Thulin 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Odd Henrik Robberstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Leif B. Bjørnstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Jannike Berg 2 301 Soussjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Isak Lauvås 1 301 Divisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Sissel Aarnæs Arbo 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Inger Aarvig 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gaute Egeberg 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Marie Pettersen 2 412 Sekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Aud Rolseth Sanner 2 412 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Rolf Rose-Andersen 1 602 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Torstein Moland 1 626 Konserndirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Morten Olsen 1 706 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Rolf Tangen 1 918 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tore Lærdal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Laila Randgaard 2 1103 Salgssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Svein Steen Thomassen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Lasse Sætre 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Johan J. Horn 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Julia Anthonisen 2 1201 Eksportsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kari Westre 2 1504 Soussjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Oddmund Olsen 1 1504 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ole Petter Solnørdal 1 1528 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Sonja Meek 2 1554 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole-Erik Hansen 1 1601 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Torbjørn Haug 1 1804 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Hartvig Arve Sverdrup 1 1874 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Einar Giæver 1 1942 Disponent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kurt Mosbakk 1 102 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Svein Aaser 1 215 Konsernsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Eivind Bror Nyhuus 1 217 Avdelingssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Torben Søgård Jensen 1 217 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole B. Arntzen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Knut Leversby 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Bjørge 1 219 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar Ødegaard 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Grete Ottesen Åse 2 219 Bransjesjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Terje Venold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Lise Sandvig 2 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Arve Thorvik 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Audun Sørbotten 1 220 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Leif Birkeland 1 220 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Reier Ness 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Lars Thulin 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Terje Osmundsen 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tor Johansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Jens Breivik 1 301 Ministerråd I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Inger Aarvig 2 301 Rådgiver I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Nikolai Paus 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Jannike Berg 2 301 Soussjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sissel Aarnæs Arbo 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Isak Lauvås 1 301 Divisjonssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Knut A. Mugaas 1 301 Regionsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Odd Henrik Robberstad 1 301 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Einar O. Haugen 1 301 Regionsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Leif B. Bjørnstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ronald Fagernes 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Knut Eggum Johansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Marie Pettersen 2 412 Sekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Aud Rolseth Sanner 2 412 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Rolf Rose-Andersen 1 602 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Torstein Moland 1 626 Konserndirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Morten Olsen 1 706 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Tangen 1 918 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Laila Randgaard 2 1103 Salgssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tore Lærdal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Svein Steen Thomassen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Johan J. Horn 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Julia Anthonisen 2 1201 Eksportsjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kari Westre 2 1504 Soussjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Oddmund Olsen 1 1504 Disponent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ole Petter Solnørdal 1 1528 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Sonja Meek 2 1554 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjell H. Husby 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole-Erik Hansen 1 1601 Disponent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Torbjørn Haug 1 1804 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Hartvig Arve Sverdrup 1 1874 Disponent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Einar Giæver 1 1942 Disponent I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Kurt Mosbakk 1 102 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Roar Antonsen 1 102 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Egil Ullebø 1 102 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Sverre Leiro 1 102 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Ole Jørgen Fredriksen 1 103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Svein Aaser 1 215 Konsernsjef I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Torben Søgård Jensen 1 217 Viseadm. Direkt I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Eivind Bror Nyhuus 1 217 Eksportutsendin I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Gunnar Ødegaard 1 219 Viseadm. Direkt I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Arve Thorvik 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Lise Sandvig 2 219 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Per Reidarson 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Arild Wegener 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Knut Leversby 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Terje Venold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Tore Nag 1 219 Divisjonsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Axel R. Endresen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Steinar Swanstrøm 1 219 Divisjonssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Ole B. Arntzen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Bjørge 1 219 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Reier Ness 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Audun Sørbotten 1 220 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Jahn A. Landmark 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Leif Birkeland 1 220 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Olav Markussen 1 220 Disponent I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Thomas Angell 1 228 Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Bakke 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tore Amundsen 1 233 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tore Bergersen 1 233 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Richard Fuglesang jr. 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Erik Økseter 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Jannike Berg 2 301 Soussjef Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Leif Berven 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Einar Storsul 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Sissel Aarnæs Arbo 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Nyrønning 2 301 Internasjonal R I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Ellen Horneland 2 301 Sosialøkonom Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Bjørn Erik Næss 1 301 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tom Erik Klaveness 1 301 Skipsreder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Sigrid Torjusson 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Siri Vandvik Johnsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Samuelsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsrid I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Knut Eggum Johansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Odd Henrik Robberstad 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Eli Telhaug 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Tor Johansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Terje Osmundsen 1 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem John A. Johnsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Knut A. Mugaas 1 301 Regionrådgiver I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Isak Lauvås 1 301 Divisjonssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Rigmor Tjensvold 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Inger Aarvig 2 301 Rådgiver I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Gudbrand Kvaal 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Leif B. Bjørnstad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Nikolai Paus 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Ronald Fagernes 1 301 Fagsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Karin Arnesen 2 301 Markedsdirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Jens Breivik 1 301 Ministerråd I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ketil Børde 1 301 Spesialråd I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Erling Naper 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Erik Akre 1 301 Informasjonsdir I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Marie Pettersen 2 412 Sekretær I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Aud Rolseth Sanner 2 412 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Frode Alhaug 1 412 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Mikal A. Røtnes 1 532 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Rolf Rose-Andersen 1 602 Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Leder Svein G. Nybø 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Torstein Moland 1 626 Konserndirektør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Morten Olsen 1 706 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Gunnar Hjartland 1 706 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Stein Grimsrud 1 707 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Truls S.e. Larsen 1 805 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Rolf Jørn Karlsen 1 806 Sekretær I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Per Klykken Jr. 1 903 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Rolf Tangen 1 918 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Theis Pedersen 1 926 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Hallvard Ween 1 1102 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ole Melberg 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Lindberg 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Peter Mellbye 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Laila Randgaard 2 1103 Salgssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Olav Hørsdal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Tore Lærdal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Svein Steen Thomassen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Helge Amundsen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Torben Foss 1 1201 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Julia Anthonisen 2 1201 Eksportsjef I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Johan J. Horn 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Henrik Johannes Askvik 1 1243 Daglig Leder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Oddmund Olsen 1 1504 Disponent I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Kari Westre 2 1504 Soussjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Mette Wartdal Wolstad 2 1504 Salgssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ola Øverlie 1 1511 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Einar J. Hove 1 1526 Disponent I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Ole Petter Solnørdal 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Oluf Holm 1 1534 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Sonja Meek 2 1554 Forbundssekretæ I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Agnar Tegnander 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Ole-Erik Hansen 1 1601 Disponent I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjell H. Husby 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Svein Tryggestad 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Andreas Swensson 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Ragnar Grøntvedt 1 1620 Disponent I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Torbjørn Haug 1 1804 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Egil Nordvik 1 1833 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Terje Michaelsen 1 1857 Disponent I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Hartvig Arve Sverdrup 1 1874 Disponent I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Helge Gørrissen 1 1902 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Alf Henriksen 1 1902 Økonomidirektør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Einar Giæver 1 1942 Disponent I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Edgar Ingebrigtsen 1 2019 Fisker I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Egil Ullebø 1 102 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Sverre Leiro 1 102 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Roar Antonsen 1 102 Konsernsjef I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Ole Jørgen Fredriksen 1 103 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Einar M. Bull 1 216 Underdirektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Steinar Swanstrøm 1 219 Divisjonssjef I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Tore Nag 1 219 Divisjonsdirekt I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Ketil Lyng 1 219 Konserndirektør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Axel R. Endresen 1 219 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Olav Markussen 1 220 Disponent I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Bakke 1 231 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Tore Amundsen 1 233 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Tore Bergersen 1 233 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem John A. Johnsen 1 301 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Erik Akre 1 301 Informasjonsdir I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Samuelsen 1 301 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Ketil Børde 1 301 Spesialrid I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsrid I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm Direkt I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Ar Eriksen 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Gudbrand Kvaal 1 301 Ass Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Tryggve Øglænd 1 301 Spesialridgiver I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Karin Arnesen 2 301 Markedsdirektør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Tom Erik Klaveness 1 301 Skipsreder I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Eli Telhaug 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Nyrønning 2 301 Internasjonal R I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Leif Berven 1 301 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Siri Vandvik Johnsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Erik Næss 1 301 Divisjonsdirekt I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Frode Alhaug 1 412 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Forbundssekretá I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Gunnar Hjartland 1 706 Konsernsjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Theis Pedersen 1 926 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Hallvard Ween 1 1102 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Olav Hørsdal 1 1103 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Peter Mellbye 1 1103 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Lindberg 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Styreformann I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Helge Amundsen 1 1201 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Henrik Johannes Askvik 1 1243 Daglig Leder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Mette Wartdal Wolstad 2 1504 Salgssjef I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Andreas Swensson 1 1601 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Agnar Tegnander 1 1601 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein Tryggestad 1 1601 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Ragnar Grøntvedt 1 1620 Disponent I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Egil Nordvik 1 1833 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Terje Michaelsen 1 1857 Disponent I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Helge Gørrissen 1 1902 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Bengt O Johansen 1 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Roar Antonsen 1 102 Konsernsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Sverre Leiro 1 102 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Egil Ullebø 1 102 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Ole Jørgen Fredriksen 1 103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Dag Mork Ulnes 1 213 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Einar M. Bull 1 216 Spesialråd Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Axel R. Endresen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Tore Nag 1 219 Divisjonsdirekt I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Steinar Swanstrøm 1 219 Divisjonssjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Ketil Lyng 1 219 Konserndirektør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Siviløkonom I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Olav Markussen 1 220 Disponent I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Bakke 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Tore Amundsen 1 233 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Tore Bergersen 1 233 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem John A. Johnsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Siri Vandvik Johnsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Nyrønning 2 301 Internasjonal R I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Tryggve Øglænd 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Erik Næss 1 301 Divisjonsdirekt I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Leif Berven 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bjørn Ar Eriksen 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Terje Raanås 1 301 Markedsdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Paul Rabi 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Samuelsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Gudbrand Kvaal 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Erik Akre 1 301 Informasjonsdir I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Eli Telhaug 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Karin Arnesen 2 301 Markedsdirektør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Tom Erik Klaveness 1 301 Skipsreder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Frode Alhaug 1 412 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Gunnar Hjartland 1 706 Konsernsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Kjell Vatne 1 805 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Theis Pedersen 1 926 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Hallvard Ween 1 1102 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Peter Mellbye 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Olav Hørsdal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Lindberg 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Ottar Rekdal 1 1103 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Styreformann I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Helge Amundsen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Henrik Johannes Askvik 1 1243 Daglig Leder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Mette Wartdal Wolstad 2 1504 Salgssjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Svein Tryggestad 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Agnar Tegnander 1 1601 Arbeidende Styr I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Andreas Swensson 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Ragnar Grøntvedt 1 1620 Disponent I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Egil Nordvik 1 1833 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Terje Michaelsen 1 1857 Disponent I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Helge Gørrissen 1 1902 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Bengt O Johansen 1 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lully C. Heje 2 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Sverre Leiro 1 102 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Roar Antonsen 1 102 Konsernsjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Egil Ullebø 1 102 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Ole Jørgen Fredriksen 1 103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Dag Mork Ulnes 1 213 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Einar M. Bull 1 216 Spesialråd Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Steinar Swanstrøm 1 219 Divisjonssjef I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Tore Nag 1 219 Divisjonsdirekt I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Arve Thorvik 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Siviløkonom I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Ketil Lyng 1 219 Konserndirektør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Jon Vea 1 220 Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Olav Markussen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Jan Bakke 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tore Amundsen 1 233 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Tore Bergersen 1 233 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Tom Erik Klaveness 1 301 Skipsreder I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Terje Raanås 1 301 Markedsdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Nyrønning 2 301 Internasjonal R I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Gro Merete Brækken 2 301 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Eli Telhaug 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Richard Fuglesang jr. 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Erik Akre 1 301 Informasjonsdir I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem John A. Johnsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Siri Vandvik Johnsen 2 301 Disponent I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Rut Harildstad 2 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Leif Berven 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Grønn 1 301 Regionrådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Arne Eriksen 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tryggve G. Øglænd 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Linn-Birgitte Rasmussen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gudbrand Kvaal 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Per Samuelsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Kari Lorentz-Larssen 2 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Bjørn Erik Næss 1 301 Divisjonsdirekt I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Marit Engebretsen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Paul Rabi 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Frode Alhaug 1 412 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Leder Svein G. Nybø 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Birger Blomkvist 1 627 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Gunnar Hjartland 1 706 Konsernsjef I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Kjell Vatne 1 805 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Theis Pedersen 1 926 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Ottar Rekdal 1 1103 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Peter Mellbye 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Olav Hørsdal 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Torger Reve 1 1201 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Hallvard Lerøy jr. 1 1201 Styreformann I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Helge Amundsen 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Henrik Johannes Askvik 1 1243 Daglig Leder I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Mette Wartdal Wolstad 2 1504 Salgssjef I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Agnar Tegnander 1 1601 Arbeidende Styr I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein Tryggestad 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Per Andreas Swensson 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Ragnar Grøntvedt 1 1620 Disponent I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Egil Nordvik 1 1833 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Terje Michaelsen 1 1857 Disponent I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Helge Gørrissen 1 1902 Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Dag Eivind Opstad 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Karl Nysterud 1 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hanne Refsholt 2 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Wenche Kjølås 2 Økonomidirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Christian Thomessen 1 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bengt O. Johansen 1 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Karl Mjelva 1 Hotelleier Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Lully C. Heje 2 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Per Ludvig Magnus 1 Spesialråd Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tori Warme Sletner 2 Administrasjons Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tor Hernæs 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kjell Grønn 1 301 Regionrådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tove Kijewski 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Torill Oftedal Sjaastad 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Linn-Birgitte Rasmussen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Torger Reve 1 1201 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Dag Eivind Opstad 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Wenche Kjølås 2 Økonomidirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Per Ludvig Magnus 1 Spesialråd Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Christian Thomessen 1 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tori Warme Sletner 2 Administrasjons Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Karl Nysterud 1 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Karl Mjelva 1 Hotelleier Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hanne Refsholt 2 Ass. Direktør Av departement 1970