FORVALTNINGSDATABASEN

Erling Moen

Denne siden viser opplysninger om Erling Moen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Moen
NSD id-nummer: 12954
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1970
1983 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 220 Kontorsjef 1970
1984 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1970
1984 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Kontorsjef 1970
1984 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 220 Kontorsjef 1970
1985 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1970
1985 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Kontorsjef 1970 1970
1985 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 220 Kontorsjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1970
1986 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 220 Kontorsjef 1970
1987 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1970
1987 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 220 Kontorsjef 1970
1988 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 220 Kontorsjef 1970
1989 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Kontorsjef 1970 1970
1989 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Kontorsjef 1970
1990 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Kontorsjef 1970
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Kontorsjef 1970