FORVALTNINGSDATABASEN

Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen
Utvalgsnummer: 17004000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1949
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 08.04.1949 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av31. mars 1949 om bygging og sikring av drivstoffanlegg.
Mandat:
Sette i verk lov om bygging og sikring av drivstoffanleggene, oginnenfor lovens ramme treffe de vedtak som forholdene til enhver tidgir grunn til.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 7 0 5 111000 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 7 7 5 110112 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 7 7 6 82000 Annen instans
1983 Olje- og energidepartementet 9 6 4 96000 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 9 6 5 100000 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 9 6 6 130000 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 9 6 4 150000 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 9 6 5 140000
1988 Olje- og energidepartementet 9 6 2 93000
1989 Olje- og energidepartementet 7 7 3 98000
1990 Olje- og energidepartementet 7 7 3 100000
1991 Olje- og energidepartementet 7 7 2 50000
1992 Olje- og energidepartementet 7 7 2 80000
1993 Næringsdepartementet 7 7 2 65000
1994 Næringsdepartementet 7 7 0 0
1995 Nærings- og energidepartementet 7 7 0 10000
1996 Næringsdepartementet 2 1 0 0
1997 Olje- og energidepartementet 2 1 0 10000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Erik Flaten 1 219 Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Magne Breistein 1 301 Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avd. Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Skalmerud 1 301 Driftssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell O. Hegstad 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per W. Bølstad 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Elsa Margrethe Wold 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Helge Larsen 1 301 Salgsdirektør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Jan H.h. Lolland 1 219 Kommandørkaptein 1970 1970
1983 Vanlig medlem Jan H.h. Lolland 1 219 Kommandørkaptein 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Leif Strand 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Skalmerud 1 301 Driftssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Elsa Margrethe Wold 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Helge Larsen 1 301 Salgsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per W. Bølstad 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan H.h. Lolland 1 219 Kommandørkaptein 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Leif Strand 1 230 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Helge Larsen 1 301 Salgsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Elsa Margrethe Wold 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Skalmerud 1 301 Driftssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per W. Bølstad 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Odd K. Brustad 1 102 Overingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald Nore 1 213 Driftssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan H.h. Lolland 1 219 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1985 Leder Terje Torp 1 219 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Ørnulf Løken 1 228 Driftsdirektør Av departement 1970
1985 Nestleder Martha Aarnes 2 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne J. Troberg 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per W. Bølstad 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Henry Nielsen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Skalmerud 1 301 Driftssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Elsa Margrethe Wold 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helge Larsen 1 301 Salgsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigurd Jarl Elder 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Torstein Petersen 1 705 Direktør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Odd K. Brustad 1 102 Overingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Nore 1 213 Driftssjef Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ørnulf Løken 1 228 Salgsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Henry Nielsen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sigurd Jarl Elder 1 301 Kommandørkaptein Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne J. Troberg 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Odd K. Brustad 1 102 Overingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Nore 1 213 Driftssjef Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ørnulf Løken 1 228 Salgsdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Henry Nielsen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Odd K. Brustad 1 102 Overingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Harald Nore 1 213 Driftssjef Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ørnulf Løken 1 228 Salgsdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Roar Sandvei 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Henry Nielsen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Odd K. Brustad 1 102 Overingeniør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Berit Hjelstuen 2 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Erling Moen 1 220 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Odd Høiland 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Eva Granly Fredriksen 2 301 Direktør Av departement 1970
1989 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagdommer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Einar Hvile 1 301 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Asbjørn G. Aasen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Haakon Gjessing 1 703 Orlogskaptein Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Torstein Petersen 1 705 Direktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1970 1970
1989 Varamedlem og nestleder Anne Kristine Andreassen 2 904 Herredsrettsdom Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Grete Ellingsen 2 1201 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Berit Hjelstuen 2 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristen Johan Kristensen 1 217 Orlogskaptein Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1990 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagmann Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Eva Granly Fredriksen 2 301 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Einar Hvile 1 301 Direktør Av departement 1970
1990 Varamedlem og nestleder Anne Kristine Andreassen 2 904 Herredsrettsdom Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne-Grete Ellingsen 2 1201 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bjørn Tørmo 1 211 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Berit Hjelstuen 2 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kristen Johan Kristensen 1 217 Orlogskaptein Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eva Granly Fredriksen 2 301 Direktør Av departement 1970
1991 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagdommer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Endre Sollien 1 301 Førstekons Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Einar Hvile 1 301 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder Anne Kristine Andreassen 2 904 Herredsrettsdom Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Grete Ellingsen 2 1201 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bjørn Tørmo 1 211 Byråsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristen Johan Kristensen 1 217 Orlogskaptein Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eva Granly Fredriksen 2 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Einar Hvile 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagdommer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Endre Sollien 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Anne Kristine Andreassen 2 904 Herredsrettsdom Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kristen Johan Kristensen 1 217 Orlogskaptein Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Eva Granly Fredriksen 2 301 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Einar Hvile 1 301 Direktør Av departement 1970
1993 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagmann Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Endre Sollien 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1993 Varamedlem og nestleder Anne Kristine Andreassen 2 904 Sorenskriver Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Atle Faleide 1 220 Sivilingeniør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Einar Hvile 1 301 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Eva Granly Fredriksen 2 301 Direktør Av departement 1970
1994 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagmann Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Endre Sollien 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Anne Kristine Andreassen 2 904 Sorenskriver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1970