FORVALTNINGSDATABASEN

Fredrik S. Thoresen

Denne siden viser opplysninger om Fredrik S. Thoresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Fredrik S. Thoresen
NSD id-nummer: 12961
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1984 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Adm. Direktør 1970 1970
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970 1970
1986 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Adm. Direktør 1970 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1970
1991 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Styreformann 1970
1992 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Styreformann 1970