FORVALTNINGSDATABASEN

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd
Utvalgsnummer: 9058000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1946
Tilhørende departement: Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 18.10.1946 ved kongelig resolusjon i henhold til stortingsvedtak av 10. juli 1946.
Mandat:
NTNF's formål er å fremme forslag på de tekniske og beslektede områder, til gagn for norsk nærings- og samfunnsliv. Den nærmere avgrensning av NTNF's arbeidsområde fastsettes av departementet etter forslag fra NTNF. Det utarbeides hvert år en melding for
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 40 0 4 220000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 40 41 4 190000 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 17 1800000 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 40 40 13 1700000 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 40 40 16 1638048 Annen instans
1985 Industridepartementet 16 0 14 2036823 Annen instans
1986 Industridepartementet 16 0 26 1574966 Annen instans
1987 Industridepartementet 16 0 5 189900
1988 Næringsdepartementet 16 0 6 194068
1989 Næringsdepartementet 16 0 0 0
1990 Næringsdepartementet 16 0 17 550920
1991 Næringsdepartementet 16 0 14 432665
1992 Næringsdepartementet 16 0 12 552000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Per Arne Johansen 1 213 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Alf Nordby 1 214 Dosent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Egil Ahlsen 1 219 Avdelingsleder I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Forskningsleder I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Drude Elisabeth Berntsen 2 220 Instituttsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Harald C. Bergh 1 230 Underdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Erik Yrvin 1 233 Konsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Budsjettsjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Einar Bøhmer 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Erik Balchen 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Thormod E. Eriksen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kåre Grønbech 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Kari Bjørbæk 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Lund-Andersen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Knut Ribu 1 301 Redaktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Egil Abrahamsen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Heger 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Pedersen 1 301 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Wilh. Wilhelmsen 1 301 Skipsreder I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Tor Jemtland 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem J. Einerkjær 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Ragnvald Fergestad 1 626 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Trygve Øwre 1 627 Seksjonssjef I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Odd Gleditsch jr. 1 706 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Karen Ohldieck 2 904 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Sverre Haveraaen 1 1201 Sivilingeniør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Knut Bjørlykke 1 1201 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Frode Galtung 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Gunn Kari Kvaal Hygen 2 1601 Sivilingeniør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Johan A. Mæland 1 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Nils Ryum 1 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Thor Hægh 1 1601 Assisterende Direktør I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav Erga 1 1601 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Tore Torske 1 1902 Dosent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Arne Johansen 1 213 Byråsjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Alf Nordby 1 214 Dosent I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Ola Bjørnstad 1 214 Underdirektør 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnar De Capua 1 216 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Forskningsleder I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Egil Ahlsen 1 219 Avdelingsleder I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Evensen jr. 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Petter Sv. Planke 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Drude Elisabeth Berntsen 2 220 Instituttsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Harald C. Bergh 1 230 Underdirektør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Ole Erik Yrvin 1 233 Konsulent I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Rolf Marstrander 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kari Thoresen 2 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Nils Berg 1 301 Cand.Real. 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Heger 1 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Tor-Jørgen Thoresen 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Knut Ribu 1 301 Redaktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Egil Abrahamsen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Hans Lund-Andersen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Kåre Grønbech 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Henning Gorholt 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Andreas Mortensen 1 301 I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem J. Einerkjær 1 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar Bøhmer 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Anne Bavre de saint-Claire 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Thomas Røgeberg 1 301 Forsker 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Tor Jemtland 1 301 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Wilhelmsen 1 301 Skipsreder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Pedersen 1 301 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Ragnvald Fergestad 1 626 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Odd Gleditsch jr. 1 706 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Karen Ohldieck 2 904 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Einar Rasmussen 1 1001 Skipsreder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Knut Bjørlykke 1 1201 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Frode Galtung 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Sverre Haveraaen 1 1201 Sivilingeniør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Victor D. Normann 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arnold Kr. Hansen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Kristian Larsen 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eystein Rådahl 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Dag Kavlie 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Nils Ryum 1 1601 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig medlem Johan A. Mæland 1 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Olav Erga 1 1601 Professor I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Tore Torske 1 1902 Dosent I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Knut Rønning 1 0 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Kjell Glomnes 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kåre Grønbech 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Per Etholm 1 101 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Arne Johansen 1 213 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Alf Nordby 1 214 Dosent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Arve Kjelberg 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Glomnes 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Weiert Velle 1 219 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Leder Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jon Kjell Gjønnes 1 219 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ragnar Evensen jr. 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Petter Sv. Planke 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Drude Elisabeth Berntsen 2 220 Instituttsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Harald C. Bergh 1 230 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell A. Tallberg 1 231 Ingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Pedersen 1 301 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Andreas Mortensen 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ole Hannibal Lie 1 301 Teknisk Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jan Kristiansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Elsa Rastad Bråten 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Anne Bavre de saint-Claire 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Rolf Marstrander 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Wilhelmsen 1 301 Skipsreder I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Henning Gorholt 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kari Thoresen 2 301 Forsker I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Egil Abrahamsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Einar Bøhmer 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Even Mehlum 1 301 I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Nils Berg 1 301 Forsker I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tor Jemtland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Tor-Jørgen Thoresen 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kaare Høeg 1 602 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Karen Ohldieck 2 904 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Einar Rasmussen 1 1001 Skipsreder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Alv Tengs-Pedersen 1 1102 Disponent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sigve Tjøtta 1 1201 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Victor D. Normann 1 1201 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Bjørlykke 1 1201 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Frode Galtung 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Emmy Egedius 2 1201 Forsker I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Reidar Kuvås 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Brita Borge 2 1253 Eksportsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Johan A. Mæland 1 1601 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Nils Ryum 1 1601 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Erga 1 1601 Professor I statsråd 1970
1983 Nestleder Inge Johansen 1 1601 Rektor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Dag Kavlie 1 1601 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Eystein Rådahl 1 1601 Prorektor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Torkel Eggen 1 1601 Tekniker I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Kristian Larsen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Arnold Kr. Hansen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Tore Torske 1 1902 Dosent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anne Skancke 2 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Per Etholm 1 101 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Arne Johansen 1 213 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Alf Nordby 1 214 Dosent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Weiert Velle 1 219 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Glomnes 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Fredrik S. Thoresen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnar Evensen jr. 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Leder Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jon Kjell Gjønnes 1 219 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arve Kjelberg 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Leder Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Petter Sv. Planke 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Drude Elisabeth Berntsen 2 220 Instituttsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald C. Bergh 1 230 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Pål Tore Berg 1 231 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell A. Tallberg 1 231 Ingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Kvinnesekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Elsa Rastad Bråten 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Egil Abrahamsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Øistein Hovdkinn 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan Kristiansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Rolf Marstrander 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Thomas Røgeberg 1 301 Forsker I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan Kjell Nygård 1 301 Distribusjonslede I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tor Jemtland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Bøhmer 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Adm. Direktør 1970
1984 Vanlig varamedlem Tor Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kari Thoresen 2 301 Forsker I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Nils Berg 1 301 Forsker I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Pedersen 1 301 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Andreas Mortensen 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Torer F. Berg 1 301 Ingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gjert Wilhelmsen 1 301 Skipsreder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ole Hannibal Lie 1 301 Teknisk Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kaare Høeg 1 602 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Karen Ohldieck 2 904 Amanuensis I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Einar Rasmussen 1 1001 Skipsreder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Alv Tengs-Pedersen 1 1102 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Emmy Egedius 2 1201 Forsker I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Reidar Kuvås 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Victor D. Normann 1 1201 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sigve Tjøtta 1 1201 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Bjørlykke 1 1201 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Brita Borge 2 1253 Eksportsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Eystein Rådahl 1 1601 Prorektor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Kristian Larsen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arnold Kr. Hansen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Nestleder Inge Johansen 1 1601 Rektor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Astrid Lundquist 2 1601 Teknisk Tegner I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Erga 1 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Torkel Eggen 1 1601 Tekniker I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Svein Bråtteng 1 1601 Distribusjonslede I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Johan A. Mæland 1 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Dag Kavlie 1 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Nils Ryum 1 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Tore Torske 1 1902 Dosent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anne Skancke 2 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Per Etholm 1 101 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Arne Johansen 1 213 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Alf Nordby 1 214 Dosent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Vatten 1 216 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Weiert Velle 1 219 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Fredrik S. Thoresen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Jon Kjell Gjønnes 1 219 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ragnar Evensen jr. 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Natascha Heintz 2 219 Konservator I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Glomnes 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Leder Haakon Sandvold 1 219 Generaldirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Arve Kjelberg 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Drude Elisabeth Berntsen 2 220 Instituttsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Petter Sv. Planke 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald C. Bergh 1 230 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Pål Tore Berg 1 231 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 231 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Kvinnesekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Gjert Wilhelmsen 1 301 Skipsreder I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kjell T. Roderburg 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Jan Kristiansen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirektø I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ole Hannibal Lie 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Torer F. Berg 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Økonomisk Koordin I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Pedersen 1 301 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Andreas Mortensen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Øistein Hovdkinn 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Elsa Rastad Bråten 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Andreas Lønning 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Odd Solbraa 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Egil Abrahamsen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tor Jemtland 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jan Kjell Nygård 1 301 Distribusjonslede I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Rolf Marstrander 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kaare Høeg 1 602 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Karen Ohldieck 2 904 Amanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Einar Rasmussen 1 1001 Skipsreder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Alv Tengs-Pedersen 1 1102 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Fredrik Hagemann 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Sigve Tjøtta 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Emmy Egedius 2 1201 Forsker I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Reidar Kuvås 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Bjørlykke 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Victor D. Normann 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Magne S. Espedal 1 1201 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Brita Borge 2 1253 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Astrid Lundquist 2 1601 Teknisk Tegner I statsråd 1970
1985 Nestleder Inge Johansen 1 1601 Rektor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Johan A. Mæland 1 1601 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Olav Erga 1 1601 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Nils Ryum 1 1601 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arnold Kr. Hansen 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein Bråtteng 1 1601 Distribusjonslede I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Torkel Eggen 1 1601 Tekniker I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Eystein Rådahl 1 1601 Prorektor I statsråd 1970
1985 Nestleder Dag Kavlie 1 1601 Rektor I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Kristian Larsen 1 1601 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anne Skancke 2 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Tore Torske 1 1902 Dosent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Natascha Heintz 2 219 Konservator I statsråd 1970
1986 Leder Haakon Sandvold 1 219 Generaldirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 231 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirektø I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Fredrik Hagemann 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Magne S. Espedal 1 1201 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Natascha Heintz 2 219 Konservator I statsråd 1970
1987 Leder Haakon Sandvold 1 219 Generaldirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 231 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Rolf Skår 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirek I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Fredrik Hagemann 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Magne S. Espedal 1 1201 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor I statsråd 1970
1988 Leder Haakon Sandvold 1 219 Generaldirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Natascha Heintz 2 219 Konservator I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 231 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Rolf Skår 1 231 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Karin Refsnes 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirek I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Fredrik Hagemann 1 1103 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Magne S. Espedal 1 1201 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 231 Direktør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Overingeniør Av departement 1970
1989 Leder Bjarne Aamodt 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirek I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Torer F. Berg 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Trond Vegard Jacobsen 1 301 Forskningsdirek I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Forskningssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anna Inger Eide 2 1103 Prosjektleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Magne S. Espedal 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Nestleder Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kaare Moursund Gisvold 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Marit Trætteberg 2 1601 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1970
1990 Leder Bjarne Aamodt 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Trond Vegard Jacobsen 1 301 Forskningsdirek I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Sven Erik Kjekshus 1 301 Teknisk Direktø Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Forskningssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anna Inger Eide 2 1103 Prosjektleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Marit Trætteberg 2 1601 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kaare Moursund Gisvold 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1970
1991 Leder Bjarne Aamodt 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Sven Erik Kjekshus 1 301 Teknisk Direktø Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Forskningssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Anna Inger Eide 2 1103 Prosjektleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kaare Moursund Gisvold 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Marit Trætteberg 2 1601 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sven Erik Kjekshus 1 301 Teknisk Direktø Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ingrid Bjotveit 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Leder Bjarne Aamodt 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Agnes Skarholt 2 706 Forskningssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Anna Inger Eide 2 1103 Seksjonsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Johannes Moe 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Kaare Moursund Gisvold 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Marit Trætteberg 2 1601 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970