FORVALTNINGSDATABASEN

Ole K. Hovland

Denne siden viser opplysninger om Ole K. Hovland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Ole K. Hovland
NSD id-nummer: 13206
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1970
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1987 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1988 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1970
1991 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970