FORVALTNINGSDATABASEN

Kristin H.e. Moe

Denne siden viser opplysninger om Kristin H.e. Moe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Kristin H.e. Moe
NSD id-nummer: 14055
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 220 Organisasjonskons 1970
1984 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Organisasjonskons 1970
1984 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Organisasjonskons 1970
1985 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 220 Organisasjonskons 1970 1970
1985 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Organisasjonskons 1970
1985 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Organisasjonskons 1970
1986 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1970
1986 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Underdirektør 1970
1987 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1988 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1989 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 220 Adm. Direktør 1970 1970
1990 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Adm. Direktør 1970 1970
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Adm. Direktør 1970
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Adm. Direktør 1970
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Adm Direktør 1970
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Adm. Direktør 1970