FORVALTNINGSDATABASEN

Tov G. Ramberg

Denne siden viser opplysninger om Tov G. Ramberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Tov G. Ramberg
NSD id-nummer: 14191
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Kommandørkaptein 1970
1985 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Kommandørkaptein 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Kommandørkaptein 1970 1970
1988 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Kommandørkaptei 1970
1989 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Kommandørkaptei 1970
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Kommandørkaptei 1970 1970
1992 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Kommandørkaptei 1970
1993 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av andre 220 Kommandørkaptei 1970
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av andre 220 Kommandørkaptei 1970