FORVALTNINGSDATABASEN

Beredskapsrådet for skipsfarten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Beredskapsrådet for skipsfarten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Beredskapsrådet for skipsfarten
Utvalgsnummer: 8019000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Hjemmel:
Opprettet 01.03.1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal være rådgivende organ for departementet i beredskapssaker angående skipsfarten, unntatt innenriksfart. Foruten de saker departementet forelegger for rådet, kan rådet også behandle saker som det tar opp av eget tiltak. Rådet skal blant annet avg
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 7 0 1 6000 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 7 7 1 8800 Vedkommende departement
1982 Departementet for handel og skipsfart 7 7 1 7410 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 7 7 3 10765 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 7 7 1 5768 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 7 7 3 13991 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 7 7 0 0 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 7 7 2 9033
1988 Utenriksdepartementet 7 7 3 15484
1989 Utenriksdepartementet 7 7 2 11695
1990 Utenriksdepartementet 7 7 3 30995
1991 Utenriksdepartementet 7 7 2 10852
1992 Utenriksdepartementet 7 7 3 12334
1993 Utenriksdepartementet 7 7 2 21033
1994 Utenriksdepartementet 7 7 2 19302
1995 Utenriksdepartementet 7 7 0 0
1996 Utenriksdepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Carl Hugo Endresen 1 0 Lagdommer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Olaf Malterud 1 0 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Halfdan Ditlev-Simonsen jr. 1 0 Skipsreder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Alf M. Bygnes 1 0 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 0 Forbundsformann 1970 1970
1980 Vanlig medlem Carsten Andreas Lytken 1 0 Kontreadmiral Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Grønsand 1 0 Sjøkaptein Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 0 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 0 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Roald Knoph 1 0 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inge Furre 1 0 Kaptein Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav Lilleløkken 1 0 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Leder Arnljot Strømme Svendsen 1 1201 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 0 Nestformann 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Lauritz G. Karvel 1 1103 Kommandørkaptein 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Olav Lilleløkken 1 219 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Leder Elisabeth Sveri 2 219 Oberstløytnant Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Inge Furre 1 220 Kaptein Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjørn Gregar Barikmo 1 233 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Sven Knudsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Ragnar Grønsand 1 301 Kaptein Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 301 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Niels Werring jr. 1 301 Skipsreder Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Lauritz G. Karvel 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1983 Leder Elisabeth Sveri 2 219 Oberstløytnant Av departement 1970
1984 Leder Elisabeth Sveri 2 219 Oberstløytnant Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Reidar Stolpestad 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kirsten Bugge 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein-Erik Siggerud 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gro Halvorsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Cato Johansen 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigfinn Christi Bartz-Johannessen 1 1201 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Olav Lilleløkken 1 219 Byråsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Leder Elisabeth Sveri 2 219 Oberstløytnant Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Reidar Stolpestad 1 220 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Jon Blaalid 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Niels Werring jr. 1 301 Skipsreder Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Gro Halvorsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kirsten Bugge 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Henrik Aasarød 1 301 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 708 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Knut Cato Johansen 1 1103 Kommandørkaptein Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Sigfinn Christi Bartz-Johannessen 1 1201 Disponent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 708 Sekretær Av departement 1970
1988 Leder Elisabeth Sveri 2 219 Fhv. Oberstløyt Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Tov G. Ramberg 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Niels Werring jr. 1 301 Skipsreder Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Rolf Sæther 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 707 Forhandlingsled Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Knut Cato Johansen 1 1103 Kommandørkaptei Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Tore Fossum 1 104 Sjøkaptein Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan Jæger 1 219 Kommandørkaptei Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tov G. Ramberg 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tore Fossum 1 104 Sjøkaptein Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 214 Organisasjonsse Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan M. Poppe Jensen 1 219 Kommandørkaptei Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan Jæger 1 219 Kommandørkaptei Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Tov G. Ramberg 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Erik Bratvold 1 233 Organisasjonsse Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Niels Werring jr. 1 301 Skipsreder Av departement 1970 1970
1990 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagmann Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 708 Sjøkaptein Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Aase Marie Larsen 2 1102 Skipsreder Av departement 1970
1991 Andre tilknyttede personer Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan M. Poppe Jensen 1 219 Kommandørk Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Torstein Seim 1 220 Kommandørk Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Erik Bratvold 1 233 Organisasjonsse Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Torbjørn Romuld 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1991 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagdommer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Morten Høegh Westye 1 301 Advokat Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Kristian Knapp 1 706 Kaptein Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Aase Marie Larsen 2 1102 Skipsreder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Jan M. Poppe Jensen 1 219 Kommandørkaptei Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Tov G. Ramberg 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Odd Svendsen 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Torstein Seim 1 220 Kommandørkaptei Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Erik Bratvold 1 233 Organisasjonsse Av departement 1970 1970
1992 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar Borch 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Morten Høegh Westye 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Torbjørn Romuld 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Kristian Knapp 1 706 Kaptein Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 707 Direktør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Aase Marie Larsen 2 1102 Skipsreder Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Bjørn Olsen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Geir Iden 1 219 Orlogskaptein Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Tov G. Ramberg 1 220 Kommandørkaptei Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Gunnar Borch 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Georg Indresand 1 705 Kommandørkaptei Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Haave 1 705 Sjøkaptein Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Aage Os 1 216 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Bjørn Olsen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Geir Iden 1 219 Orlogskaptein Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Tov G. Ramberg 1 220 Kommandørkaptei Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Erik Bratvold 1 233 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Brita Schawlann 2 301 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Finn-Arne Johansen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jo Georg Gade 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Morten Høegh Westye 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Geir Gade 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1994 Leder Rakel Surlien 2 301 Lagmann Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byrisjef Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 626 Forbundsformann Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Georg Indresand 1 705 Kommandørkaptei Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Haave 1 705 Organisasjonsse Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Tore Gjestrum 1 707 Direktør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Aase Marie Larsen 2 1102 Skipsreder Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Brita Schawlann 2 301 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jo Georg Gade 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Geir Gade 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Finn-Arne Johansen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 626 Forbundsformann Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Finn-Arne Johansen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Geir Gade 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jo Georg Gade 1 301 Kommandørkaptei Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Brita Schawlann 2 301 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 626 Forbundsformann Av departement 1970