FORVALTNINGSDATABASEN

Mona Dahlberg Forcadell

Denne siden viser opplysninger om Mona Dahlberg Forcadell fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Mona Dahlberg Forcadell
NSD id-nummer: 14197
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Husmor 1970
1985 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Husmor 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Husmor 1970
1986 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Husmor 1970
1987 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Husmor 1970
1987 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Husmor 1970
1987 Utvalg til å vurdere velferdstjenesten i handelsflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Husmor
1988 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Husmor 1970
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Husmor 1970 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Husmor 1970
1990 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Husmor 1970