Forvaltningsdatabasen

Velferdsstyret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Velferdsstyret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Velferdsstyret
Utvalgsnummer: 8027000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 09.01.1976 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 19. desember 1975 nr. 69 om velferdstjenesten for handelsflåten.
Mandat:
Nytt mandat fra 1990: Velferdsstyret skal gi råd til departementet i forbindelse med nedleggelsen av Velferdstjenesten for handelsflåten. Oppnevningsperioden er for året 1990.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 14 0 4 89000
1981 Departementet for handel og skipsfart 13 14 4 72263
1982 Departementet for handel og skipsfart 0 0 5 77370 Annen instans
1983 Departementet for handel og skipsfart 14 14 4 123220 Annen instans
1984 Departementet for handel og skipsfart 14 14 4 73567 Annen instans
1985 Departementet for handel og skipsfart 14 14 0 0 Annen instans
1986 Departementet for handel og skipsfart 14 14 4 110611 Annen instans
1987 Departementet for handel og skipsfart 14 14 4 74096
1988 Utenriksdepartementet 14 14 4 90913
1989 Utenriksdepartementet 14 14 0 0
1990 Utenriksdepartementet 14 14 1 80000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 0 Sjøkaptein Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Thor Carlsson 1 0 Velferdssekretær Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Jenny Nilsen 2 103 Husmor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Erik Engebretsen 1 104 Sekretær Av departement 1970
1980 Nestleder Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Sivertsen 1 216 Bestyrer Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Jan Hamre 1 219 Informasjonssjef Av departement 1970
1980 Leder Jacques Michelet 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lorang Ridder-Nielsen 1 220 Velferdsjef I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ragnar Grønsand 1 301 Sjøkaptein Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Solveig Inger Vigtel 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ragnar Wold 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Frode Gross 1 301 Sekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Petra Melkstavik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Helene Dragsund 2 301 Personalsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Trygve Stoltenberg 1 301 Reisesekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kjell Sandberg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Mette Ofstad 2 301 Administrasjonssekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Even R. Lund 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Unni Teigen 2 301 Kontorassistent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørg Natvig 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Runar Jensen 1 711 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Malvin Horn 1 1201 Maskinsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Leif Aagaard 1 1201 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Halfdan Bondevik 1 1439 Hjemmesekretær Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem William Pettersen 1 1902 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ruth Junge 2 1902 Husmor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Lorang Ridder-Nielsen 1 220 Velferdsjef I statsråd 1970
1983 Leder Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Sivertsen 1 216 Bestyrer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Helene Dragsund 2 301 Personalsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Unni Teigen 2 301 Kontorassistent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jon Bech 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Mette Ofstad 2 301 Fhv. Førstesekret Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jørn Gutterød 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Even R. Lund 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Carl F. Schrumpf 1 805 Disponent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Malvin Horn 1 1201 Teknisk Sjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Målfrid Espedal Ihle 2 1201 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Erik Engebretsen 1 136 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Aage Hofsløkken 1 213 Velferdssekretær Av departement 1970
1984 Nestleder Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Sivertsen 1 216 Bestyrer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Aage Os 1 216 Underdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Laila Wiik 2 219 Kontorfullmektig Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lorang Ridder-Nielsen 1 220 Velferdssjef I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Skipsfører Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Even R. Lund 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erling Chr. Ween 1 301 Velferdssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørg Natvig 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ragnar Grønsand 1 301 Kaptein Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Jon Bech 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Mette Ofstad 2 301 Fhv. Førstesekret Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Solveig Inger Vigtel 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kristin Dagsdat Malm 2 301 Personalkonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Petra Melkstavik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Leder Helene Dragsund 2 301 Personalsjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Unni Teigen 2 301 Kontorassistent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jørn Gutterød 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Trygve Stoltenberg 1 301 Reisesekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Frode Gross 1 301 Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tor Kjus 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Carl F. Schrumpf 1 805 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Egil Stang Rydin 1 806 Rederisjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Malvin Horn 1 1201 Teknisk Sjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Målfrid Espedal Ihle 2 1201 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Trygve Danielsen 1 1201 Utesekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Halfdan Bondevik 1 1439 Generalsekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Berit Iversen 2 1813 Husmor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem William Pettersen 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Aage Hofsløkken 1 213 Velferdssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Laila Wiik 2 219 Kontorfullmektig Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tor Kjus 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kristin Dagsdat Malm 2 301 Personalkonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lars Keim 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Erling Chr. Ween 1 301 Velferdssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egil Stang Rydin 1 806 Rederisjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Trygve Danielsen 1 1201 Utesekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit Iversen 2 1813 Husmor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Aage Hofsløkken 1 213 Velferdssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Helene Kieding 2 214 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Laila Wiik 2 219 Kontorfullmektig Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Truls Hanevold 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kristin Dagsdat Malm 2 301 Personalkonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arne H. Hansen 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tor Kjus 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erling Chr. Ween 1 301 Velferdssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Egil Stang Rydin 1 806 Rederisjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Trygve Danielsen 1 1201 Utesekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Torgeir A. Berget 1 1503 Forbundssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Iversen 2 1813 Husmor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Aage Hofsløkken 1 213 Velferdssekretæ Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Helene Kieding 2 214 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Laila Wiik 2 219 Kontorfullmekti Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Astrid Varmann 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Truls Hanevold 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erling Chr. Ween 1 301 Velferdssekretæ Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arne H. Hansen 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tor Kjus 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kristin Dagsdat Malm 2 301 Personalkonsule Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Egil Stang Rydin 1 806 Rederisjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Trygve Danielsen 1 1201 Utesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Torgeir A. Berget 1 1503 Forbundssekretæ Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Berit Iversen 2 1813 Husmor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 213 Førstesekretær Av departement 1970
1988 Nestleder Øystein Ringvold 1 214 Hovedkasserer Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Helene Kieding 2 214 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Gundla Kvam 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Mona Dahlberg Forcadell 2 219 Husmor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Truls Hanevold 1 220 Byråsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Sjøkaptein Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Frøydis Tanskanen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Natvig 2 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Arne H. Hansen 1 301 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Erling Chr. Ween 1 301 Velferdssekretæ Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Lars Keim 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Solveig Inger Vigtel 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ragnar Wold 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1988 Leder Helene Dragsund 2 301 Driftssekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Jørgen Vatne 1 301 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Sonja Bryn 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Trygve Stoltenberg 1 301 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Frode Gross 1 602 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Arne Flåtrud 1 626 Ass. Direktør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Westby 2 702 Konsulent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Tore Gjestrum 1 707 Forhandlingsled Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Trygve Danielsen 1 1201 Utesekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Halfdan Bondevik 1 1439 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Torgeir A. Berget 1 1503 Forbundssekretæ Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Berit Iversen 2 1813 Husmor Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem William Pettersen 1 1902 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Kjell Ramsvik 1 9959 Velferdssekretæ Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 213 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gundla Kvam 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Sonja Bryn 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ragnar Wold 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Frøydis Tanskanen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jørgen Vatne 1 301 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kjell Ramsvik 1 9959 Velferdssekretæ Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 214 Organisasjonsse Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gundla Kvam 2 219 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Frøydis Tanskanen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Fred H. Nomme 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jørgen Vatne 1 301 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Thomas O. Kobro 1 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sonja Bryn 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ragnar Wold 1 301 Velferdssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Steinar Moe 1 1201 Generalsekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kjell Ramsvik 1 9959 Velferdssekretæ Av departement 1970