FORVALTNINGSDATABASEN

Eva Bjøreng

Denne siden viser opplysninger om Eva Bjøreng fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Eva Bjøreng
NSD id-nummer: 15074
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Organisasjonskons 1970
1986 Rådet for kriminalomsorgen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Organisasjonskons 1970
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Leder 1970
1996 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Leder 1970
1997 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Leder 1970