FORVALTNINGSDATABASEN

Rådet for kriminalomsorgen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for kriminalomsorgen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for kriminalomsorgen
Utvalgsnummer: 4035000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 09.09.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet har til oppgave å gi departementet råd om tiltak som kan lette anstaltoppholdet og for øvrig forberede den enkelte innsatte på den framtidige løslatelse. Rådet skal også virke til beste for klientene undergitt Kriminalomsorgen i frihet og søke å med
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 10 0 4 59000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 10 0 3 48975 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 10 0 3 46194 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 10 0 2 45192 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 10 0 0 0 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 10 10 1 883 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 10 10 0 0 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 10 8 4 49918
1988 Justis- og politidepartementet 10 8 0 0
1989 Justis- og politidepartementet 10 10 2 53477
1990 Justis- og politidepartementet 10 10 3 24025
1991 Justis- og politidepartementet 10 10 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970 1970
1980 Leder Johan Moe Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Karen Margrethe Welhaven 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Johs. Larsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ingrid Lycke Ellingsen 2 301 Overlege Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Magnus Nilsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Signe Bruleite 2 721 Daglig Leder Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Widar Nordbrønd 1 1121 Fengselsdirektør Av departement 1970
1980 Nestleder Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Skoleinspektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Pettersen 1 1804 Fengselsbetjent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Karen Margrethe Welhaven 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Leder Johan Moe Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Magnus Nilsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Johs. Larsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Signe Bruleite 2 721 Daglig Leder Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Widar Nordbrønd 1 1121 Fengselsdirektør Av departement 1970
1981 Nestleder Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Skoleinspektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell Pettersen 1 1804 Fengselsbetjent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Oddvar Vormeland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eva Bjøreng 2 228 Organisasjonskons Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lisbeth Sollied 2 230 Fengselsbetjent Av departement 1970
1985 Leder Håkon Bjørnes 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Anfindsen 1 235 Organisasjonssekr Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ellinor Bjarkøy 2 301 Sosialfullmektig Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Hanne Finnstad 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Thorgeir Hernes 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Jan Didriksen 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Johs. Larsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1985 Nestleder Bjørg Wigaard 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Andreas Nordberg 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Magnus Nilsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Ingrid Lycke Ellingsen 2 602 Overlege Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit Furøy 2 626 Daglig Leder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Steinar Øhrling 1 703 Fengselsbetjent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Signe Bruleite 2 721 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Lund-Isaksen 1 721 Underdirektør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Widar Nordbrønd 1 1119 Fengselsdirektør Av departement 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Erik Såheim 1 211 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Oddvar Vormeland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eva Bjøreng 2 228 Organisasjonskons Av departement 1970
1986 Leder Håkon Bjørnes 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Lisbeth Sollied 2 230 Fengselsbetjent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Anfindsen 1 235 Organisasjonssekr Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Thorgeir Hernes 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik Andreas Nordberg 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ellinor Bjarkøy 2 301 Verne- Og Miljøle Av departement 1970
1986 Nestleder Bjørg Wigaard 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Hanne Finnstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Furøy 2 626 Daglig Leder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Øhrling 1 703 Fengselsbetjent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Oddvar Vormeland 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Elin Eftestøl Clausen 2 219 Fengselsbetjent Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Brita Alexandra Mellin-Olsen 2 219 Konsulent Av departement 1970
1987 Leder Håkon Bjørnes 1 230 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Lisbeth Sollied 2 230 Fengselsbetjent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Anfindsen 1 235 Organisasjonsse Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Sissel Mantor 2 301 Organisasjonsse Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thorgeir Hernes 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Hanne Finnstad 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erik Andreas Nordberg 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ellinor Bjarkøy 2 301 Verne- Og Miljø Av departement 1970
1987 Nestleder Bjørg Wigaard 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Berit Furøy 2 626 Daglig Leder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Øhrling 1 703 Fengselsbetjent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Elin Eftestøl Clausen 2 219 Fengselsbetjent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Lisbeth Sollied 2 230 Fengselsbetjent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Anfindsen 1 235 Organisasjonsse Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Brit Weiseth 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Nestleder Bjørg Wigaard 2 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Gunnar Svardahl 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Else Marie Mjær Behring 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ellinor Bjarkøy 2 301 Verne- Og Miljø Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Øylov Cyvin 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jon H. Stebergløkken 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Wenche Skjæggestad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Jon Skarstein 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hanne Finnstad 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1988 Leder Magnus Nilsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Berit Furøy 2 626 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Steinar Øhrling 1 703 Fengselsbetjent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Signe Bruleite 2 721 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Brit Weiseth 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jon H. Stebergløkken 1 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jon Skarstein 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Øylov Cyvin 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Else Marie Mjær Behring 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Wenche Skjæggestad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gunnar Svardahl 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Ellen C. Bjerck Johannessen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Direktør Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Ellen C. Bjerck Johannessen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Else Marie Mjær Behring 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Brit Weiseth 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Wenche Skjæggestad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jon Skarstein 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jon H. Stebergløkken 1 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Svardahl 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Øylov Cyvin 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Direktør Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Ellen C. Bjerck Johannessen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Brit Weiseth 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar Svardahl 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jon Skarstein 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Øylov Cyvin 2 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Wenche Skjæggestad 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jon H. Stebergløkken 1 301 Utreder Av departement 1970