FORVALTNINGSDATABASEN

Bernt Aas

Denne siden viser opplysninger om Bernt Aas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Bernt Aas
NSD id-nummer: 15601
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Underutvalg for etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forvalter 1970
1986 Underutvalg for etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forvalter 1970
1997 Importrådet for landbruksvarer Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1997 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970