Forvaltningsdatabasen

Importrådet for landbruksvarer

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Importrådet for landbruksvarer" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Importrådet for landbruksvarer
Utvalgsnummer: 11152000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Landbruksdepartementet 23 23 0 0
2002 Landbruksdepartementet 1 46990
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Vanlig varamedlem Roald Gulbrandsen 1 123 Seksjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Leif Jørstad 1 213 Organisasjonssj Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Cathrine Hellandsvik 2 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Leif O. Forsell 1 214 Ass. Generalsek Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Dag Kjetil Øyna 1 216 Fagsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Rolf A. Røtnes 1 217 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Geir Isaksen 1 217 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anne Katrine Bjerke 2 219 Viseadm. Direkt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Halvor Liodden 1 219 Driftsdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Olav Bø 1 219 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem John Retzius 1 226 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jon Røine 1 227 Generalsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Lars Sandstad 1 228 Utredningssjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arild Sæther 1 229 Markedssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kenneth Larsen 1 301 Konsernansvarli Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tom Patricksson 1 301 Disponent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Sissel Stumlien 2 301 Utredningsleder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Christin Kleppe 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Gaute Egeberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Helge Aske 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ole Reidar Rusten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bodil Ingebrigt Aalde 2 301 Markedsdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Marit Formo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Alf Friisø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bernt Aas 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jan Tormod Dege 1 301 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nils Seljebøl 1 301 Fag- Og Kvalite Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Eva Tveberg 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Dag F. Hansen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Grethe B. Johansen 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kåre Bakke 1 301 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Oddmund Østebø 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Roy Andersen 1 412 Innkjøpskoordin Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Frøydis Vold 2 501 Landbruksdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Trygve Brandrud 1 533 Markedsdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørn-Ole Juul Hansen 1 533 Avdelingssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Dag Fossen 1 604 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Eli Reistad 2 621 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Thom Svennevig 1 1102 Logistikksjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Magne Haga 1 1124 Leder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Leif Marvin Knutsen 1 1149 Konsernsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Steinar Dvergsdal 1 1431 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kristin Sørheim 2 1560 Distriktsveteri Av departement 1970
1997 Leder Karl L. Rimfeldt 1 Av departement 1970
2002 Roald Gulbrandsen 123 Seksjonssjef
2002 Leder Sverre Kvakkestad 124 Avdelingsdirektør
2002 Leif Jørstad 213 Organisasjonssjef
2002 Arnt Foss 214 Daglig Leder
2002 Helle Huseby 214 Førstekonsulent
2002 Dag Kjetil Øyna 216 Advokat
2002 Astrid Myklebust Kjellin 216 Rådgiver
2002 Helge Remberg 217 Markedsdirektør
2002 Øyvind Bøgle 219 Innkjøpssjef
2002 Svein Roger Jacobsen 219 Markedsansvarlig
2002 Elena Bråten 219 Rådgiver
2002 Stine Wohl Sem 219 Prosjektleder
2002 Øystein Haslum 219 Adm. Direktør
2002 Per Gunnar Skorge 219 Fagsjef
2002 Olve Engebrethsen 220 Seniorrådgiver
2002 Carl E. Rønneberg 220 Direktør
2002 Harald Neple 220 Ekspedisjonssjef
2002 Håvard Mork 220 Næringspolitisk Sjef
2002 Anders J. Huus 226 Sjefskonsulent
2002 John Retzius 226 Daglig Leder
2002 Jon Ingvald Røine 227 Generalsekretær
2002 Thomas Angell 228 Direktør
2002 Lars Sandstad 228 Utredningssjef
2002 Arild Sæther 229 Markedssjef
2002 Dag F. Hansen 301 Rådgiver
2002 Jan Tormod Dege 301 Sekretær
2002 Steinar Berge Kringlebotten 301 Adm. Direktør
2002 Helge Aske 301 Byråsjef
2002 Elisabeth Varland 301 Førstekonsulent
2002 Oddmund Østebø 301 Daglig Leder
2002 Mette Bruneau 301 Produktsjef
2002 Nina Strømnes Rodem 301 Fagsjef
2002 Merete Haver Rørvik 301 Opplæringsleder
2002 Aud Hellstrøm 301 Underdirektør
2002 Ayse Bulak Hagelia 301 Fagsjef
2002 Sissel Stumlien 301 Utredningsleder
2002 Jacob Bomann-Larsen 301 Rådgiver
2002 Kjersti Flåthen 301 Underdirektør
2002 Jan-Erik Wolden 301 Soussjef
2002 Anders Halvorsen 301 Førstekonsulent
2002 Tom Wilhelmsen 301 Direktør
2002 Inger Solberg 301 Direktør
2002 Roy Andersen 412 Innkjøpskoordinator
2002 Undis Scheslien 502 Kontorsjef
2002 Bjørn-Ole Juul-Hansen 533 Fagsjef
2002 Bjørn-Ole Juul Hansen 533 Avdelingssjef
2002 Kjersti Sorteberglien 602 Rådgiver
2002 Dag Fossen 604 Bonde
2002 Lars Fredrik Stuve 605 Adm. Direktør
2002 Grete Andreassen 612 Forbundssekretær
2002 Amund Huseby 626 Gårdbruker
2002 Kirsten Ravnsborg Justad 626 Gartner
2002 Brynjulv Steinnes 627 Underdirektør
2002 Kai Norman Hansen 704 Sjefskonsulent
2002 Ida Bjerke Olsen 1201 Spesialrådgiver
2002 Terje Ramm 1201 Viseadm. Direktør
2002 Kirsti Sollid 1938 Kontorsjef
2002 Torbjørn Dahl Forbundsleder
2002 Sissel Nordlund Næringspolitisk Sjef
2002 Espen Gjerde
2003 Lars Fredrik Stuve Adm. Direktør
2003 Kirsti Sollid Kontorsjef
2003 Elena Bråten Rådgiver
2003 Arnt Foss Daglig Leder
2003 Brynjulv Steinnes Underdirektør
2003 Leder Sverre Kvakkestad Avdelingsdirektør
2003 Håvard Mork Næringspolitisk Sjef
2003 Roy Andersen Innkjøpskoordinator
2003 Kai Norman Hansen Sjefskonsulent
2003 Torbjørn Dahl Forbundsleder
2003 Helge Aske Byråsjef
2003 Oddmund Østebø Daglig Leder
2003 Bjørn-Ole Juul Hansen Avdelingssjef
2003 Terje Ramm Viseadm. Direktør
2003 Øystein Haslum Adm. Direktør
2003 Kjersti Sorteberglien Rådgiver
2003 Grete Andreassen Forbundssekretær
2003 Espen Gjerde Direktør
2003 Aud Hellstrøm Underdirektør
2003 Stein Jørgensen Daglig Leder
2003 Jan Tormod Dege Sekretær
2003 Jan-Erik Wolden Soussjef
2003 Anders Halvorsen Førstekonsulent
2003 Dag Kjetil Øyna Advokat
2003 Steinar Berge Kringlebotten Adm. Direktør
2003 Anders J. Huus Sjefskonsulent
2003 Sissel Nordlund Næringspolitisk Sjef
2003 Mette Bruneau Produktsjef
2003 Kjersti Flåthen Underdirektør
2003 Lars Sandstad Utredningssjef
2003 Astrid Myklebust Kjellin Rådgiver
2003 Leif Jørstad Organisasjonssjef
2003 Inger Solberg Direktør
2003 John Retzius Daglig Leder
2003 Bjørn-Ole Juul-Hansen Fagsjef
2003 Merete Haver Rørvik Opplæringsleder
2003 Jacob Bomann-Larsen Rådgiver
2003 Helle Huseby Førstekonsulent
2003 Amund Huseby Gårdbruker
2003 Svein Roger Jacobsen Markedsansvarlig
2003 Thomas Angell Direktør
2003 Roald Gulbrandsen Seksjonssjef
2003 Ayse Bulak Hagelia Fagsjef
2003 Ida Bjerke Olsen Spesialrådgiver
2003 Stine Wohl Sem Prosjektleder
2003 Jon Ingvald Røine Generalsekretær
2003 Helge Remberg Markedsdirektør
2003 Dag F. Hansen Rådgiver
2003 Olve Engebrethsen Seniorrådgiver
2003 Kirsten Ravnsborg Justad Gartner
2003 Øyvind Bøgle Innkjøpssjef
2003 Sissel Stumlien Utredningsleder
2003 Harald Neple Ekspedisjonssjef
2003 Elisabeth Varland Førstekonsulent
2003 Undis Scheslien Kontorsjef
2003 Dag Fossen Bonde
2003 Carl E. Rønneberg Direktør
2003 Per Gunnar Skorge Fagsjef
2003 Nina Strømnes Rodem Fagsjef
2003 Arild Sæther Markedssjef