FORVALTNINGSDATABASEN

Elin Enge

Denne siden viser opplysninger om Elin Enge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elin Enge
NSD id-nummer: 15697
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsleder 1970
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kampanjesekretær 1970
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kampanjesekretær 1970
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kampanjesekretæ 1970 1970
1987 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kampanjesekretæ 1970
1988 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kampanjesekretæ 1970
1989 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kampanjesekretæ 1970
1994 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Rådgiver 1970
1995 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Rådgiver 1970