FORVALTNINGSDATABASEN

Asbjørn Skarstein

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Skarstein fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Skarstein
NSD id-nummer: 203
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Departementsråd 1970
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Leder Av departement 301 Departementsråd 1970 1970
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Leder Av departement 0 Departementsråd