FORVALTNINGSDATABASEN

Bente Thorsen

Denne siden viser opplysninger om Bente Thorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Thorsen
NSD id-nummer: 20391
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1989 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1990 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1990 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1970
1992 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1992 Styret for Tallspillet Lotto Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1970
1993 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ridgiver 1970
1993 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ridgiver 1970
1994 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ridgiver 1970
1994 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ridgiver 1970
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Ridgiver 1970 1970
1995 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1996 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1970 1970
1996 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1997 Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970