FORVALTNINGSDATABASEN

Jens Gerhard Heiberg

Denne siden viser opplysninger om Jens Gerhard Heiberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Jens Gerhard Heiberg
NSD id-nummer: 211
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1970
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Administrerende Direktør 1970
1980 Eksportfremmende tiltak Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1970
1995 Styret for Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1970