FORVALTNINGSDATABASEN

Roy Kristensen

Denne siden viser opplysninger om Roy Kristensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roy Kristensen
NSD id-nummer: 21207
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 717 Bedriftsrevisor 1970
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 717 Spesialrådgiver 1970
1990 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 717 Spesialrådgiver 1970
1991 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 717 Spesialrådgiver 1970
1994 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 717 Spesialetterfor 1970
1995 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 717 Spesialetterfor 1970
1996 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 717 Spesialetterfor 1970
1997 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 717 Spesialetterfor 1970