FORVALTNINGSDATABASEN

Even Aas

Denne siden viser opplysninger om Even Aas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Even Aas
NSD id-nummer: 21224
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1970
1989 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1970
1990 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Økonom 1970
1990 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Økonom 1970
1991 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Økonom 1970
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Europakoordinat 1970
1992 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Europakoordinat 1970
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sivilarbeider 1970
1993 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Sivilarbeider 1970
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sivilarbeider 1970
1994 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Sivilarbeider 1970