FORVALTNINGSDATABASEN

Finn Muggerud

Denne siden viser opplysninger om Finn Muggerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Finn Muggerud
NSD id-nummer: 213
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 President 1970
1980 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Disponent 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 President 1970
1981 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Disponent 1970