FORVALTNINGSDATABASEN

Kari Wærness

Denne siden viser opplysninger om Kari Wærness fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Wærness
NSD id-nummer: 2215
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Universitetslektor 1970
1981 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Universitetslektor 1970
1983 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Universitetslekto 1970
1983 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Universitetslekto 1970
1983 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Universitetslekto 1970 1970
1984 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Universitetslekto 1970
1984 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Universitetslekto 1970
1985 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Universitetslekto 1970
1985 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Universitetslekto 1970
1985 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Universitetslekto 1970 1970
1986 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Universitetslekto 1970
1986 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Universitetslekto 1970
1987 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1970 1970
1987 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1970
1988 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Førsteamanuensi 1970
1989 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Universitetslek 1970 1970
1989 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Universitetslek 1970
1993 Levekårsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1970
1994 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970
1995 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970
1996 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970
1997 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970