Forvaltningsdatabasen

Likestillingsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Likestillingsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Likestillingsrådet
Utvalgsnummer: 15006000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 25.05.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Likestillingsrådet er et rådgivende organ for offentlige myndigheterog kontakt- og samarbeidsorgan mellom offentlige myndigheter og deorganisasjoner som arbeider med likestillingsspørsmål. Videre skalrådet spre informasjon om likestilling mellom kjønnene.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 7 73000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 7 78000 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 7 170355 Annen instans
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 8 112173 Annen instans
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 6 108500 Annen instans
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 6 97000 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 5 58600 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 8 167791
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 6 90200
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 7 149791
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 7 7 7 106528
1991 Barne- og familiedepartementet 7 7 6 79943
1992 Barne- og familiedepartementet 7 7 6 90330
1993 Barne- og familiedepartementet 7 7 6 113758
1994 Barne- og familiedepartementet 7 7 6 17353
1995 Barne- og familiedepartementet 7 7 5 82000
1996 Barne- og familiedepartementet 7 7 5 119427
1997 Barne- og familiedepartementet 7 7 2 54863
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Terje Rindalsholt 1 137 Elektriker
1980 Vanlig varamedlem Helga Synøve Trulsrud 2 219 Sekretær
1980 Vanlig varamedlem Rachel Wisløff 2 220 Generalsekretær
1980 Vanlig medlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lars Aarvig 1 301 Direktør
1980 Vanlig medlem Kari Skjønsberg 2 301 Høgskolelektor
1980 Leder Bjørg Schonowd Leite 2 301 Konsulent
1980 Nestleder Sigbjørn Johnsen 1 412 Stortingsrepresentant
1980 Vanlig varamedlem Aud Bjørgulfson 2 806 Disponent
1980 Vanlig medlem Inger Sjong 2 1201 Hotellportier
1980 Vanlig varamedlem Bjørg Bang gjertsen 2 1221 Sveiser
1980 Vanlig varamedlem Bjørg Risan Sevaldsen 2 1503 Adjunkt
1980 Vanlig medlem Daga Myrvold 2 1719 Kontorfullmektig
1980 Vanlig varamedlem Ellen Annexstad Trolie 2 1805 Kontorfullmektig
1981 Vanlig varamedlem Terje Rindalsholt 1 137 Elektriker
1981 Vanlig varamedlem Rachel Wisløff 2 220 Generalsekretær
1981 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kari Skjønsberg 2 301 Høgskolelektor
1981 Leder Bjørg Schonowd Leite 2 301 Konsulent
1981 Vanlig medlem Lars Aarvig 1 301 Direktør
1981 Nestleder Sigbjørn Johnsen 1 412 Stortingsrepresentant
1981 Vanlig varamedlem Aud Bjørgulfson 2 806 Disponent
1981 Vanlig medlem Inger Sjong 2 1201 Hotellportier
1981 Vanlig varamedlem Bjørg Bang gjertsen 2 1221 Sveiser
1981 Vanlig varamedlem Bjørg Risan Sevaldsen 2 1503 Adjunkt
1981 Vanlig medlem Daga Myrvold 2 1719 Kontorfullmektig
1981 Vanlig varamedlem Ellen Annexstad Trolie 2 1805 Kontorfullmektig
1983 Nestleder Tom Thoresen 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Terje Rindalsholt 1 137 Elektriker I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Rachel Wisløff 2 219 Overformynder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Lars Aarvig 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Leder Bjørg Schonowd Leite 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Åsne Haugli 2 301 Journalist I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kari Skjønsberg 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1983 Nestleder Sigbjørn Johnsen 1 412 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Per N. Hagen 1 437 Bonde I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Elsa Skarbøvik 2 721 Adjunkt I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingri Liden Lande 2 722 Sosiallærer I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Aud Bjørgulfson 2 806 Disponent I statsråd 1970
1983 Leder Inger Sjong 2 1201 Hotellportier I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Kari Wærness 2 1201 Universitetslekto I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørg Risan Sevaldsen 2 1503 Adjunkt I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Daga Myrvold 2 1719 Kontorfullmektig I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Wendy Bjørkan 2 1804 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ellen Annexstad Trolie 2 1805 Kontorfullmektig I statsråd 1970
1984 Nestleder Tom Thoresen 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Åsne Haugli 2 301 Journalist I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per N. Hagen 1 437 Bonde I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Elsa Skarbøvik 2 721 Adjunkt I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingri Liden Lande 2 722 Sosiallærer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kari Wærness 2 1201 Universitetslekto I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Wendy Bjørkan 2 1804 Kontorsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Åge Driveklepp 1 2016 Lektor I statsråd 1970
1985 Nestleder Tom Thoresen 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Lege Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Åsne Haugli 2 301 Journalist I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Per N. Hagen 1 437 Bonde I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Elsa Skarbøvik 2 721 Adjunkt I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ingri Liden Lande 2 722 Sosiallærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kari Wærness 2 1201 Universitetslekto I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Wendy Bjørkan 2 1804 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Åge Driveklepp 1 2016 Lektor I statsråd 1970
1986 Nestleder Tom Thoresen 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Åsne Haugli 2 301 Journalist I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Lege Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Signe Holst 2 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Per N. Hagen 1 437 Bonde I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Aase Morin 2 626 Saksbehandler I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ingri Liden Lande 2 722 Sosiallærer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kari Wærness 2 1201 Universitetslekto I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Wendy Bjørkan 2 1804 Kontorsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Åge Driveklepp 1 2016 Lektor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Tom Thoresen 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Børre Jacobsen 1 216 Avdelingsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Signe Holst 2 219 Prosjektleder I statsråd 1970 1970
1987 Leder Åse Kleveland 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Erling Lae 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker I statsråd 1970
1987 Nestleder Else Messelt 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Magne Bjørnerud 1 401 Redaktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Aase Morin 2 626 Saksbehandler I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingri Liden Lande 2 722 Sosiallærer I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Åge Driveklepp 1 2016 Lektor I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Børre Jacobsen 1 216 Avdelingsleder I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre I statsråd 1970
1988 Leder Åse Kleveland 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Nestleder Else Messelt 2 301 Fhv. Forbundsse I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Erling Lae 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Magne Bjørnerud 1 401 Redaktør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Børre Jacobsen 1 216 Avdelingsleder I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Erling Lae 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Magne Bjørnerud 1 401 Redaktør I statsråd 1970
1989 Leder Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører I statsråd 1970
1989 Nestleder Else Messelt 2 1235 Fhv. Forbundsse I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Børre Jacobsen 1 216 Avdelingsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Olaf Stene 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Forsker I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Hege Herø 2 301 Forbundssekretæ I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Erling Lae 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Magne Bjørnerud 1 401 Redaktør I statsråd 1970
1990 Leder Åse Klundelien 2 624 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ellen Hole 2 627 Personalsjef I statsråd 1970
1990 Nestleder Else Messelt 2 1235 Fhv. Forbundsse I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 1902 Sekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Myrvold 1 0 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Personlig Sekre I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Nestleder Hege Herø 2 301 Likestillingsko I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Erling Lae 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Magne Bjørnerud 1 401 Redaktør I statsråd 1970
1991 Leder Åse Klundelien 2 624 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Ellen Hole 2 627 Personalsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 1902 Sekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kåre Myrvold 1 0 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Nestleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1992 Nestleder Hege Herø 2 301 Likestillingsko I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Erling Lae 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Magne Bjørnerud 1 401 Redaktør I statsråd 1970
1992 Leder Åse Klundelien 2 624 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Ellen Hole 2 627 Personalsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Kåre Myrvold 1 0 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Hege Herø 2 301 Likestillingsko Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Erling Lae 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Pia H. Grønning 2 301 Utviklingssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Øystein Gullvig Holter 1 301 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Magne Bjørnerud 1 401 Redaktør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Åse Grønlien Østmoe 2 429 Lektor Av departement 1970
1993 Leder Åse Klundelien 2 624 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Aase Morin 2 626 Fung. Avdelings I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Ellen Hole 2 627 Personalsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Odd Tore Fygle 1 1804 Personal- Og Or Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Aud Inger Aure 2 1870 Student Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Øystein Gullvig Holter 1 301 Forsker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Pia H. Grønning 2 301 Utviklingssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Åse Grønlien Østmoe 2 429 Ordfører Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Aud Inger Aure 2 1503 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Odd Tore Fygle 1 1804 Personal- Og Or Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Erling Lae 1 301 Informasjonssje Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Pia H. Grønning 2 301 Utviklingssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Øystein Gullvig Holter 1 301 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Miljøsekretær Av departement 1970
1995 Nestleder Hege Herø 2 301 Organisasjonsse Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Åse Grønlien Østmoe 2 429 Ordfører Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Aud Inger Aure 2 1503 Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Odd Tore Fygle 1 1804 Personal- Og Or Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Vidar Bjørnstad 1 219 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1996 Nestleder Hege Herø 2 301 Organisasjonsse Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Gunvor Strømsheim 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Sekretariatsled I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Øystein Gullvig Holter 1 301 Forsker Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Eirik Willadssen 1 301 Stedfortredende Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Erling Lae 1 301 Redaktør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Pia H. Grønning 2 301 Personalsjef Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Åse Grønlien Østmoe 2 429 Ordfører Av departement 1970 1970
1996 Leder Åse Klundelien 2 624 Fylkeskultursje Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Aase Morin 2 626 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Aud Inger Aure 2 1503 Ordfører Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Odd Tore Fygle 1 1804 Politiker Av departement 1970 1970