FORVALTNINGSDATABASEN

Wenche Lill Bach

Denne siden viser opplysninger om Wenche Lill Bach fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wenche Lill Bach
NSD id-nummer: 23100
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Fagsjef 1970
1991 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Fagsjef 1970
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Fagsjef 1970
1992 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1970 1970
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Fagsjef 1970
1994 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1970
1994 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fagsjef 1970
1995 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Fagsjef 1970
1995 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fagsjef 1970
1996 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fagsjef 1970