FORVALTNINGSDATABASEN

Sverre Walter Rostoft jr.

Denne siden viser opplysninger om Sverre Walter Rostoft jr. fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Walter Rostoft jr.
NSD id-nummer: 234
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Administrerende Direktør 1970
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1970 1970
1982 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direktø 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1970
1983 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Viseadm. Direktør 1970