FORVALTNINGSDATABASEN

Nils Henrik Von Fehr

Denne siden viser opplysninger om Nils Henrik Von Fehr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Henrik Von Fehr
NSD id-nummer: 24826
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 239 Førsteamanuensi 1970
1993 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 239 Førsteamanuensi 1970 1970
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 239 Førsteamanuensi 1970
1995 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 239 Førsteamanuensi 1970 1970
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 239 Førsteamanuensi 1970 1970
1997 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 239 Førsteamanuensi 1970