Forvaltningsdatabasen

Forum for verdiskaping

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forum for verdiskaping" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forum for verdiskaping
Utvalgsnummer: 8000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 30.04.93.
Mandat:
I årene framover blir det en viktig felles oppgave for næringsliv og myndigheter å styrke lønnsomheten og øke sysselsettingen i privat sektor. Det vil være av vesentlig betydning at det utvikles en bred forståelse i det norske samfunnet for denne oppga
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1993 Statsministerens kontor 39 0 2 195011
1994 Statsministerens kontor 39 0 2 99173
1995 Statsministerens kontor 39 0 2 0
1996 Statsministerens kontor 39 0 2 67000
1997 Statsministerens kontor 39 0 1 26715
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1993 Vanlig medlem Nils Stein Foshaug 1 101 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Svein Aaser 1 215 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Erik Must 1 219 Siviløkonom I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Reidar Kuvås 1 219 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ole-Petter Håkonsen 1 226 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1993 Leder Gro Harlem Brundtland 2 301 Statsminister I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Helge Skrivervik 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Nestleder Jens Stoltenberg 1 301 Statsråd I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Sigbjørn Johnsen 1 301 Statsråd I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Kjell-Olav Kran 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jens Ulltveit-Moe 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ole Jakob Holen 1 401 Kjøpmann I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Britt Solheim 2 502 Daglig Leder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Bjørg Moe Laeskogen 2 612 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Bjørndalen 1 624 Forbundsleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Dag Stokland 1 702 Forsker I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Hans Trygve Kristiansen 1 707 Treningssjef I statsråd 1970
1993 Nestleder Finn Kristensen 1 805 Statsråd I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Terje Ernst Mikalsen 1 1003 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Yngvar Backer Heide 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Torger Reve 1 1201 Professor I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Inger-Karin Nerheim 2 1221 Næringssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Olav Ellingsen 1 1401 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Gerd Kjellaug Berge 2 1441 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Arild Hervik 1 1502 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Torkild R. Reinertsen 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Dag Hvaring 1 1805 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Gerd Harr Janson 2 1923 Daglig Leder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Åshild Bendiktsen 2 1923 Økonomidirektør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Nils Stein Foshaug 1 101 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Svein Aaser 1 215 Konsernsjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretár I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Erik Must 1 219 Siviløkonom I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Reidar Kuvås 1 219 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Ole-Petter Håkonsen 1 226 Viseadm Direkt I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Sigbjørn Johnsen 1 301 Statsråd I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Kjell-Olav Kran 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1994 Nestleder Jens Stoltenberg 1 301 Statsråd I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Diderik Børstin Schnitler 1 301 Konserndirektør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Jens Ulltveit-Moe 1 301 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1994 Leder Gro Harlem Brundtland 2 301 Statsminister I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Helge Skrivervik 1 301 Teknologiansvar I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Ole Jakob Holen 1 401 Kjøpmann I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Britt Solheim 2 502 Leder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Bjørg Moe Laeskogen 2 612 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Kjell Bjørndalen 1 624 Forbundsleder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Dag Stokland 1 702 Forsker I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Hans Trygve Kristiansen 1 707 Treningssjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Terje Ernst Mikalsen 1 1003 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Yngvar Backer Heide 1 1103 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Torger Reve 1 1201 Professor I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Inger-Karin Nerheim 2 1221 Náringssjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Olav Ellingsen 1 1401 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Gerd Kjellaug Berge 2 1441 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Arild Hervik 1 1502 Høgskoledosent I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Torkild R. Reinertsen 1 1601 Ingeniør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Dag Hvaring 1 1805 Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Gerd Harr Janson 2 1923 Prosjektleder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Åshild Bendiktsen 2 1923 Økonomidirektør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Nils Stein Foshaug 1 101 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Reidar Kuvås 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Erik Must 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Siviløkonom I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Ole-Petter Håkonsen 1 226 Viseadm. Direkt I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Nils Henrik Von Fehr 1 239 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jens Ulltveit-Moe 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Sigbjørn Johnsen 1 301 Statsråd I statsråd 1970
1995 Leder Gro Harlem Brundtland 2 301 Statsminister I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Kjell-Olav Kran 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Helge Skrivervik 1 301 Teknologiansvar I statsråd 1970
1995 Nestleder Jens Stoltenberg 1 301 Statsråd I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Ole Jakob Holen 1 401 Kjøpmann I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Britt Solheim 2 502 Daglig Leder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bjørg Moe Laeskogen 2 612 Hotelleier I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Kjell Bjørndalen 1 624 Forbundsleder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Dag Stokland 1 702 Forsker I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Diderik Børstin Schnitler 1 705 Konserndirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Terje Ernst Mikalsen 1 1003 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Yngvar Backer Heide 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Torger Reve 1 1201 Professor I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Inger-Karin Nerheim 2 1221 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Olav Ellingsen 1 1401 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Gerd Kjellaug Berge 2 1441 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Arild Hervik 1 1502 Professor I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Torkild R. Reinertsen 1 1601 Daglig Leder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Dag Hvaring 1 1805 Daglig Leder I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Åshild Bendiktsen 2 1923 Økonomisjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Gerd Harr Janson 2 1923 Prosjektleder I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Yngve Hågensen 1 213 Leder I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Jens P. Heyerdahl 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Siviløkonom I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Nils Henrik Von Fehr 1 239 Førsteamanuensi I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Ellen Horn 2 301 Teatersjef I statsråd 1970
1996 Leder Gro Harlem Brundtland 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1996 Nestleder Jens Stoltenberg 1 301 Statsråd I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Sigbjørn Johnsen 1 301 Statsråd I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Tom Wingerei 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Roland 1 301 Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Arild Ingjerd 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Einar W. Sissener 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Gunn Værsted 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Jens Ulltveit-Moe 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Eivind K. Reiten 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Karl Glad 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Britt Solheim 2 502 Rektor I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Bjørndalen 1 624 Forbundsleder I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Marit Foss 2 702 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Diderik Børstin Schnitler 1 705 Konserndirektør Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Terje Ernst Mikalsen 1 1003 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Agnar Sandmo 1 1201 Professor I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Asbjørn Birkeland 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Inger-Karin Nerheim 2 1221 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Torild Lohne 2 1241 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Kjell A. Storeide 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Bodil Korshamn 2 1567 Daglig Leder I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Arild Øien 1 1664 Hotelldirektør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Schive 1 1901 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Hans Olav Karde 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Åshild Bendiktsen 2 1923 Økonomisjef I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Gerd Harr Janson 2 1923 Prosjektleder I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Arvid Jensen 1 2001 Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Jens P. Heyerdahl 1 219 Konsernsjef I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Einar W. Sissener 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Kjell Roland 1 301 Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Ellen Horn 2 301 Teatersjef I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Christian Hambro 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Tom Wingerei 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Gunn Værsted 2 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Leder Thorbjørn Jagland 1 626 Statsminister I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Marit Foss 2 702 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Agnar Sandmo 1 1201 Professor I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Asbjørn Birkeland 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Nestleder Grete Knudsen 2 1201 Statsråd I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Kjell A. Storeide 1 1504 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Bodil Korshamn 2 1567 Daglig Leder I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Arild Øien 1 1664 Hotelldirektør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Kjell Schive 1 1901 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Hans Olav Karde 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Arvid Jensen 1 2001 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Leif Frode Onarheim 1 Rektor Av departement 1970