FORVALTNINGSDATABASEN

Sigrun M Møgedal

Denne siden viser opplysninger om Sigrun M Møgedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigrun M Møgedal
NSD id-nummer: 27003
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1970
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1970
1995 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1970
1995 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1970