FORVALTNINGSDATABASEN

Åse Klundelien

Denne siden viser opplysninger om Åse Klundelien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Åse Klundelien
NSD id-nummer: 2701
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 624 Adjunkt
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 624 Adjunkt
1983 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 624 Adjunkt 1970
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 624 Fylkesordfører 1970 1970
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1970
1984 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkesordfører 1970
1985 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1970
1985 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1970
1985 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkesordfører 1970
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1970
1986 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1970
1986 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkesordfører 1970
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1970 1970
1987 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1970
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Fylkesordfører 1970
1987 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1970
1987 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkesordfører 1970
1988 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkeskultursje 1970
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1970
1988 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkeskultursje 1970
1988 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1970
1989 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Fylkesordfører 1970
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkesordfører 1970
1989 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 624 Fylkesordfører 1970
1990 Kommunelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 624 Stortingsrepresentant 1970
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Stortingsrepresentant 1970
1990 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 624 Stortingsrepresentant 1970
1991 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 624 Stortingsrepresentant 1970
1992 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 624 Stortingsrepresentant 1970
1992 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Stortingsrepresentant 1970
1992 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 624 Stortingsrepresentant 1970
1993 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 624 Stortingsrepresentant 1970 1970
1993 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Stortingsrepresentant 1970
1993 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 624 Stortingsrepresentant 1970
1994 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1970
1994 Det rådgivende utvalg for trykt skrift Rådgivende organ Leder Av departement 624 Fylkeskultursje 1970
1995 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 624 Fylkeskultursje 1970
1995 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1970
1995 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1970
1996 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 624 Fylkeskultursje 1970 1970
1996 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1970 1970
1996 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1970
1997 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1970 1970
1997 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 624 Fylkeskultursje 1970