FORVALTNINGSDATABASEN

Tormod Storås

Denne siden viser opplysninger om Tormod Storås fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tormod Storås
NSD id-nummer: 28115
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1995 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1995 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1996 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1996 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1996 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1996 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1997 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1997 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1997 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1997 Styret i Garantikassen for fiskere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1997 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1103 Nestleder 1970
1997 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Nestleder 1970