Forvaltningsdatabasen

Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen
Utvalgsnummer: 10025000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1973
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 14.02.1973 av Fiskeridepartementet. Med hjemmel i paragraf i lov av 3. juni 1973 nr. 40 om saltvannsfiske.
Mandat:
Reguleringsrådet skal avgi uttalelse til Fiskeridirektøren om reguleringer som iverksettes i medhold av paragraf 4, paragraf 5 og paragraf 8 i lov om saltvannsfiske m.v. Rådet skal legge til rette den faglige vurdering som skal danne grunnlaget for fisker
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 11 0 5 110000 Vedkommende departement
1981 Fiskeridepartementet 11 9 4 90000 Vedkommende departement
1982 Fiskeridepartementet 11 9 3 2443 Vedkommende departement
1983 Fiskeridepartementet 13 13 3 135000 Vedkommende departement
1984 Fiskeridepartementet 13 13 3 118893 Vedkommende departement
1985 Fiskeridepartementet 13 13 0 0 Vedkommende departement
1986 Fiskeridepartementet 12 12 3 148772 Vedkommende departement
1987 Fiskeridepartementet 12 12 0 0
1988 Fiskeridepartementet 12 12 0 0
1989 Fiskeridepartementet 12 12 5 318000
1990 Fiskeridepartementet 12 12 3 191395
1991 Fiskeridepartementet 14 14 1 171843
1992 Fiskeridepartementet 14 14 0 0
1993 Fiskeridepartementet 14 14 2 235225
1994 Fiskeridepartementet 14 14 2 233347
1995 Fiskeridepartementet 14 14 3 231885
1996 Fiskeridepartementet 14 14 2 263000
1997 Fiskeridepartementet 14 14 2 200500
2002 Fiskeridepartementet 2 100000
2003 Fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Egil Kvammen 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arthur Holm 1 1201 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Nestleder Av departement
1980 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Aslak Aasbø 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Gunnar Sætersdal 1 1201 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Harald Birkeland 1 1244 Fisker Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav Nakken 1 1259 Fisker Av departement
1980 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fisker Av departement
1980 Vanlig varamedlem Per Vartdal 1 1520 Fiskebåtreder Av departement
1980 Vanlig medlem Leidulv Grønnevet 1 1520 Fiskebåtreder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arnold Reinholdtsen 1 1866 Disponent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kåre Mikalsen 1 1871 Pensjonist Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsleder Av departement
1980 Vanlig medlem Reidar Johansen 1 1941 Fisker Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Oddvar I. Majala 1 2018 Fisker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Egil Kvammen 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Trond S. Paulsen 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Nestleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Aslak Aasbø 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Arthur Holm 1 1201 Kontorsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olav Nakken 1 1259 Fisker Av departement
1981 Vanlig varamedlem Anton Leine 1 1515 Fisker Av departement
1981 Vanlig varamedlem Per Vartdal 1 1520 Fiskebåtreder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kåre Mikalsen 1 1871 Pensjonist Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsleder Av departement
1982 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsleder Av departement
1983 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Egil Kvammen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Aslak Aasbø 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1983 Varamedlem og nestleder Viggo Jan Olsen 1 1201 Ass. Fiskeridirek Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ole Johan Østvedt 1 1201 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Sætersdal 1 1201 Direktør Av departement 1970 1970
1983 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Jon Fredrik Hjønnevåg 1 1412 Fisker Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fisker Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ole Strand 1 1532 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Kjartan Arctander 1 1860 Disponent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Leif Bjugn 1 1867 Fisker Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fisker Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Reidar Johansen 1 1941 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Alf Andersen 1 2016 Sekretær Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Thomassen 1 2019 Fisker Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Joh. Hustad 1 2022 Disponent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Kjønnøy 1 214 Underdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Egil Kvammen 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Nes 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Edvin Bakkevik 1 1146 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Aslak Aasbø 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1984 Leder Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1984 Varamedlem og nestleder Viggo Jan Olsen 1 1201 Ass. Fiskeridirek Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Johan Østvedt 1 1201 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Sætersdal 1 1201 Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Jon Fredrik Hjønnevåg 1 1412 Fisker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Petter Ludvig Fladmark 1 1504 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anton Leine 1 1515 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ole Strand 1 1532 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kjartan Arctander 1 1860 Disponent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Leif Bjugn 1 1867 Fisker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fisker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Bjørklund 1 1902 Avdelingsformann Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Reidar Johansen 1 1941 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Thomassen 1 2019 Fisker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Joh. Hustad 1 2022 Fisketilvirker Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kåre Bolstad 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arthur Holm 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Bendix Heide jr. 1 1503 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fisker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Thor Wold 1 1860 Fisker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arthur Holm 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Bolstad 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Bendix Heide jr. 1 1503 Disponent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fisker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Thor Wold 1 1860 Fisker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kåre Bolstad 1 1201 Ass. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arthur Holm 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bendix Heide jr. 1 1503 Disponent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fisker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Thor Wold 1 1860 Fisker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jan-Arne Isaksen 1 219 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Grethe Aagaard Kuhnle 2 1201 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Heidi Bente Hoe Draget 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bror Arild Jonsson 1 1663 Forskningssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fisker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 1865 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jan-Arne Isaksen 1 219 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem August Fjeldskår 1 1029 Fisker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Grethe Aagaard Kuhnle 2 1201 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole Johan Østvedt 1 1201 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Heidi Bente Hoe Draget 2 1601 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Astrid Langvatn 2 1601 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Eggereide 1 1601 Prosjektleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bror Arild Jonsson 1 1663 Forskningssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fisker Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 1865 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jarle Evensen 1 1867 Disponent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Alf Andersen 1 1902 Sekretær Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Oskar Høgstad 1 1928 Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Ola Larsen 1 2028 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Jan-Arne Isaksen 1 219 Advokat Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem August Fjeldskår 1 1029 Fisker Av departement 1970 1970
1991 Leder Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Underdirektør Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Grethe Aagaard Kuhnle 2 1201 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1991 Nestleder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Ole Strand 1 1532 Fiskebåtreder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Astrid Langvatn 2 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Arne Eggereide 1 1601 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 1865 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Thor Wold 1 1871 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1991 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Oskar Høgstad 1 1928 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Reidar Johansen 1 1941 Fisker Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Knut Thomassen 1 2019 Fisker Av departement 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Einar Hysvær 1 213 Forbundsleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan-Arne Isaksen 1 219 Advokat Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Magne Frøysland 1 301 Nestleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem August Fjeldskår 1 1029 Fisker Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Tore Jakobsen 1 1201 Forsker Av departement 1970
1992 Leder Viggo Jan Olsen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Grethe Aagaard Kuhnle 2 1201 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1992 Nestleder Hallstein Rasmussen 1 1201 Ass. Fiskeridir Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Underdirektør Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Erling Bakken 1 1201 Forskningssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Otto Benjaminson 1 1224 Fisker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rolf Domstein 1 1439 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jørgen B. Tranvåg 1 1531 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ole Strand 1 1532 Fiskebåtreder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Astrid Langvatn 2 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Arne Eggereide 1 1601 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Jarle Westgård 1 1750 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Gunnar Olsen 1 1865 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem N. Harold Lauritzen 1 1870 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Thor Wold 1 1871 Fiskeskipper Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Jostein Bergvoll 1 1901 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Olav Bjørklund 1 1902 Nestleder Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Magnar Kåre Jensen 1 1902 Fiskebåtreder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Oskar Høgstad 1 1928 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Reidar Johansen 1 1941 Fisker Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Thomassen 1 2019 Fisker Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Tore Jakobsen 1 1201 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Otto Benjaminson 1 1224 Fisker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Rolf Domstein 1 1439 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Jørgen B. Tranvåg 1 1531 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jostein Bergvoll 1 1901 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Magnar Kåre Jensen 1 1902 Fiskebåtreder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tore Jakobsen 1 1201 Forsker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Otto Benjaminson 1 1224 Fisker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Rolf Domstein 1 1439 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jørgen B. Tranvåg 1 1531 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jostein Bergvoll 1 1901 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Magnar Kåre Jensen 1 1902 Fiskebåtreder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tore Jakobsen 1 1201 Forsker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Otto Benjaminson 1 1224 Fisker Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Rolf Domstein 1 1439 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Skrede 1 1517 Avdelingsleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jørgen B. Tranvåg 1 1531 Disponent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jostein Bergvoll 1 1901 Disponent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Magnar Kåre Jensen 1 1902 Fiskebåtreder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tore Jakobsen 1 1201 Forsker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Otto Benjaminson 1 1224 Fisker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Rolf Domstein 1 1439 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Jørgen B. Tranvåg 1 1531 Disponent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jostein Bergvoll 1 1901 Disponent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Magnar Kåre Jensen 1 1902 Fiskebåtreder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Mimmi Bæivi 2 2001 Varaordfører Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ruth Rye Josefsen 2 2012 Husmor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Steinar Pedersen 1 220 Laboratoriesjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Eystein Gaare 1 226 Forbundssekretæ Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tormod Storås 1 1103 Nestleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Underdirektør Av departement 1970 1970
1997 Leder Peter Gullestad 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sammy Olsen 1 1219 Fisker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Otto Benjaminson 1 1224 Fisker Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Tor Østervold 1 1244 Fiskebåtreder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Rolf Domstein 1 1439 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Åge Remøy 1 1515 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jørgen B. Tranvåg 1 1531 Disponent Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne Eggereide 1 1601 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Hilmar Petter Blikø 1 1751 Fisker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Pål Kriuger 1 1866 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arnljot Haugen 1 1871 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jan Lerbukt 1 1902 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Hans-Johan Dahl 1 1902 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gudmund Mariniu Mikkelsen 1 1936 Fisker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Mary Konstanse Mikalsen 2 1940 Husmor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Gerhard Olsen 1 2018 Fiskeskipper Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Leif Harald Hansen 1 Av departement 1970
2002 Tormod Storås 1103 Nestleder
2002 Leder Peter A. Gullestad 1201 Fiskeridirektør
2002 Lisbeth W. Plassa 1201 Underdirektør
2002 Tor Østervold 1244 Fiskebåtreder
2002 Jakob M. Jakobsen 1246 Fisker
2002 Hallgeir Helland 1401
2002 Rolf Domstein 1439 Adm. Direktør
2002 Isak Stove 1441 Fisker
2002 Hilmar Petter Blikø 1751 Fisker
2002 Thor Wold 1871 Fiskeskipper
2002 Arnljot Haugen 1871
2002 Hans-Johan Dahl 1902 Forbundssekretær
2002 Heidi Johansen 1902 Prosjektdirektør
2002 Johnny Hansen 1911 Saksbehandler
2002 Gudmund Marinius Mikkelsen 1936 Fisker
2002 Diana Montes 2004 Forbundssekretær
2002 Inge Arne Eriksen 2012
2002 Gerhard Olsen 2018 Fiskeskipper
2002 Ola Olsen 2018 Fisker
2002 Heidi Salmi 2021 Underdirektør
2002 Kjell Olaf Larsen 2028 Disponent
2002 Åge Remøy
2003 Gerhard Olsen Fiskeskipper
2003 Arnljot Haugen
2003 Gudmund Marinius Mikkelsen Fisker
2003 Lisbeth W. Plassa Underdirektør
2003 Åge Remøy
2003 Leder Peter A. Gullestad Fiskeridirektør
2003 Thor Wold Fiskeskipper
2003 Rolf Domstein Adm. Direktør
2003 Heidi Johansen Prosjektdirektør
2003 Inge Arne Eriksen
2003 Heidi Salmi Underdirektør
2003 Tormod Storås Nestleder
2003 Isak Stove Fisker
2003 Hilmar Petter Blikø Fisker
2003 Tor Østervold Fiskebåtreder
2003 Diana Montes Forbundssekretær
2003 Hans-Johan Dahl Forbundssekretær
2003 Kjell Olaf Larsen Disponent
2003 Johnny Hansen Saksbehandler
2003 Jakob M. Jakobsen Fisker
2003 Ola Olsen Fisker
2003 Hallgeir Helland