FORVALTNINGSDATABASEN

Arne R. Silseth

Denne siden viser opplysninger om Arne R. Silseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne R. Silseth
NSD id-nummer: 284
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Opplysningssekretær
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Sekretær 1970
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Sekretær 1970
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Sekretær 1970
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1970
1997 Sakkyndig råd for fiskefartøyer Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1970
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førstesekretær 1970 1970